Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości    •    biuro@bmc24.pl    •    (34) 319-71-06    42-286 Koszęcin    •    (34) 500-02-10    42-700 Lubliniec
Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości 
 Kraj: polska  Województwo: opolskie  Powiat: oleski
herb

oleski

O Powiecie

    Powiat oleski położony jest w północno-wschodniej części województwa opolskiego, na skrzyżowaniu historycznych szlaków handlowych: bursztynowego z Bałtyku przez Morawy na południe Europy i solnego z Krakowa przez Wrocław na zachód Europy. Tutaj też krzyżują się obecnie drogi krajowe Katowice - Poznań oraz wiodące w kierunku Opola i Gliwic. Istnieje też wiele kilometrów dróg powiatowych i gminnych gwarantujących dobre połączenia ze wszystkimi miejscowościami powiatu, województwa i kraju. W jego skład wchodzi siedem gmin: Olesno, Dobrodzień, Gorzów Śląski, Praszka, Radłów, Rudniki i Zębowice. Pod względem rzeźby terenu powierzchnia powiatu stanowi płaszczyznę lekko pofałdowanych nizin wznoszących się na 200-300 m n.p.m. Najwyższe wzniesienie znajduje się w okolicy Kościelisk (280 m n.p.m.) i nosi nazwę Wzgórza Biskupickiego. Ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna są wynikiem działania lodowca, o czym świadczyć mogą głazy narzutowe, jakie zachowały się do dzisiaj w miejscowościach Wichrów, Biskupice, Łomnica, Knieja. 
    Przez powiat przepływają trzy rzeki: Stobrawa - biorąca swój początek w okolicach Wachowic i wpadająca do Odry jako jej prawy dopływ, Prosna - ze źródłem w okolicach Biskupic oraz Liswarta - dopływ Warty. W wielu miejscach powiatu zlokalizowane są też stawy, których łączna powierzchnia to około 157,5 ha.

    Dobrze rozwinięte jest rolnictwo. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi około 9 ha. W uprawach dominują zboża i mieszanki zbożowe, a w hodowli trzoda chlewna i produkcja mleka. Oprócz rolnictwa, dominującymi dziedzinami gospodarki są: rzemiosło, usługi, stolarstwo meblowe i przemysł motoryzacyjny. W rejonie Olesna skupiona jest duża część drewnianego budownictwa sakralnego Górnego Śląska stanowiącego niewątpliwą atrakcję. Przez teren powiatu przepływa łącznie 16 rzek, co w połączeniu z dużą ilością lasów może być zachętą nie tylko dla amatorów wędkowania, ale i dla tych, którzy cenią odpoczynek w gospodarstwach agroturystycznych.
    Walory środowiska naturalnego, stanowiące główną atrakcję turystyczną powiatu oleskiego są zarówno troską władz lokalnych dlatego wszystkie działania inwestycyjne prowadzone są w taki sposób, aby ich nie naruszyć. Malownicze położenie, czystość rzek, a także innych zbiorników wodnych, bogactwo lasów oraz istnienie wielu ciekawych zabytków przeszłości i zakątków przyrodniczych sprawia, że powiat oleski posiada doskonałe warunki do wypoczynku oraz rozwoju turystyki i agroturystyki.
    Obecnie jest to miejsce wypoczynku odwiedzane przez turystów rodzimych, a także gości zagranicznych. Odwiedzając powiat można skorzystać z oferty hoteli wyposażonych w kompleksy gastronomiczne. 

Opracowała: Iwona Nancka
Źródło: http://www.kolot.pl/powiatoleski.htm

Historia

Przyroda