Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości    •    biuro@bmc24.pl    •    (34) 319-71-06    42-286 Koszęcin    •    (34) 500-02-10    42-700 Lubliniec
Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości 
 Kraj: polska  Województwo: opolskie
herb

opolskie

O Województwie

 Województwo opolskie jest położone w południowo-zachodnim regionie Polski - graniczy z Czechami oraz czterema polskimi województwami: dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i śląskim. Obszar regionu to 9412 km2 (3% pow. kraju), a mieszka tutaj około 1,010 tys. osób (co stanowi około 2,6 % ludności kraju; wg stanu na 2012 r.).
    Stolicą województwa jest Opole, a większe miasta to przede wszystkim: Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Brzeg, Kluczbork, Paczków, Prudnik, Byczyna, Krapkowice, Głogówek, Strzelce Opolskie, Namysłów, Głuchołazy.
    Atutem Opolszczyzny jest jej położenie na trasie ważnych linii komunikacyjnych - drogowych, kolejowych, a także odrzańskiego szlaku wodnego. Przez teren 
województwa przebiega najważniejsza dla południowej części kraju autostrada A-4, będąca częścią transeuropejskiej trasy Berlin-Kijów. Na południowej granicy znajduje się sześć przejść granicznych osobowo-towarowych z Czechami. Położenie na trasie międzynarodowej magistrali kolejowej wschód-zachód, która w perspektywie ma być włączona do Europejskiego Transportu Kolejowego, stwarza solidne podstawy do dynamicznego rozwoju regionu.
    Na Opolszczyźnie splatają się różne kultury: polska, śląska, niemiecka, czeska. Dzięki temu Opolanie nauczyli się żyć w tolerancji i zgodzie. Swej determinacji i silnej więzi z regionem mieszkańcy Opolszczyzny dali wyraz w 1998 roku, gdy ważyły się losy reformy administracyjnej kraju. Opolanom udało się postawić na swoim i wywalczyć własne województwo.
    Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, jako jeden z pierwszych w kraju, uzyskał, Certyfikat Zarządzania System Jakości ISO 9001.

Walory przyrodnicze

    Doskonałe walory klimatyczne i przyrodnicze Opolszczyzny pozwalają rozwijać się turystyce. Z racji ukształtowania terenu (Wyżyna Śląska, Nizina Śląska i część Pogórza Sudeckiego, dolina Odry) odpoczywać, tu można latem i zimą. 

    Dużą część obszaru zajmują lasy, na terenie których utworzono 4 parki krajobrazowe, wiele obszarów chronionego krajobrazu i rezerwatów przyrody. Największe kompleksy leśne stanowią Bory Niemodlińskie, Stobrawskie, Lasy Lublinieckie i Raciborskie. Zwolenników pieszych i rowerowych eskapad zainteresują szlaki turystyczne w rejonie Góry Św. Anny oraz w okolicach Gór Opawskich, leżących na granicy z Czechami.

Turystyka

    W miejscowościach Moszczanka, Pokrzywna, Jarnołtówek powstało wiele nowoczesnych ośrodków wypoczynkowych z pełnym zapleczem fizykoterapetycznym     (m. in. basen, masaże klasyczne i wodne). W miejscowości Kamień Śląski powstało nowoczesne sanatorium, jako pierwsze w Polsce stosujące metody leczenia dr. Kneippa. W trakcie zagospodarowania jest też w tej miejscowości lotnisko (z hangarami, serwisem, hotelem) przewidziane dla małego ruchu lotniczego oraz jako miejsce szkoleń tych, którzy zdobywają uprawnienia pilotów. Na miłośników kąpieli i sportów wodnych czekają na Opolszczyźnie zbiorniki w Turawie pod Opolem oraz leżące u podnóża Gór Opawskich jeziora nyskie i otmuchowskie.

Nauka i Kultura

    Śląsk Opolski jest regionem bogatym w zabytki budownictwa różnych epok, poczynając od gotyckich zamków obronnych poprzez barokowe pałace, aż po XIX wieczne kameralne dworki. Wielkim zainteresowaniem cieszą się obiekty architektoniczne m.in. zamek w Mosznej, ruiny XIX wiecznego pałacu w Kopicach, zamek Piastów Śląskich w Brzegu, jak również późnobarokowy pałac w Kamieniu Śląskim.

    Będąc na Opolszczyźnie nie można ominąć Krasiejowa, miejscowości w gminie Ozimek, gdzie niedawno dokonano jednego z największych na świecie odkryć stanowisk paleontologicznych. Znalezione tam skamieniałości szczątków gadów triasowych pochodzą sprzed 225 mln lat i są bardzo dobrze zachowane. Na terenie wykopalisk powstanie w przyszłości kompleks muzealno-turystyczny, który będzie jedną z ciekawszych atrakcji regionu. W styczniu 2005 roku otwarto w budynku dawnej szkoły podstawowej stałą wystawę pod nazwą ?Wędrówki z dinozaurem". 

    Szeroko są znane opolskie instytucje kultury: Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera (w czasie akcesji Polski do Unii Europejskiej wystąpiła z koncertem na brukselskim rynku, a na przełomie roku 2004/2005 odbyła dużą trasę koncertową po Chinach), Teatr im. Jana Kochanowskiego (miejsce corocznych Konfrontacji Teatralnych ?Klasyka Polska"), czy Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki (Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalkowych). Wreszcie Amfiteatr Narodowego Centrum Polskiej Piosenki - miejsce corocznego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.

    Wiele cyklicznych imprez kulturalnych odbywa się, poza stolicą, regionu - m. in. Muzyczne Święto Kwitnących Azalii (zamek w Mosznej), Festiwal Piosenki Angielskiej oraz Międzynarodowy Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, ?Gaude Mater Polonia in memoriam Wincenty z Kielczy" czy Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny.

Ekonomia

    Opolszczyznę wyróżnia duży potencjał gospodarczy i inwestycyjny oraz szybkie tempo przekształceń własnościowych. Charakterystyczną cechą przemysłu jest jego równomierne rozmieszczenie na obszarze całego województwa oraz zróżnicowana struktura branżowa. W połowie 2007 roku zarejestrowanych było 93,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej, z czego 70 tys. stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Do dominujących branż zalicza się: spożywczą, energetyczną, chemiczną, mineralną, maszynową, metalową i meblarską. Region opolski należy do krajowych potentatów w produkcji dachówek i gąsiorów cementowych, koksu i półkoksu, wapna a także cementu.
    Z myślą o inwestorach opolskie gminy przygotowują nowe tereny pod inwestycje, modernizują infrastrukturę techniczną, promują lokalny biznes, tworzą korzystny klimat dla przedsiębiorczości. W Centrum Obsługi Inwestora można uzyskać informację o aktualnych inwestycjach, fachową poradę prawną oraz biznesową.

Opracowała: Iwona Nancka
Źródło:http://www.culinary-heritage.com/

Historia

Przyroda