Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości    •    biuro@bmc24.pl    •    (34) 319-71-06    42-286 Koszęcin    •    (34) 500-02-10    42-700 Lubliniec
Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości 
 Kraj: polska  Województwo: śląskie  Powiat: tarnogórski  Gmina: tworóg
herb

tworóg

O Gminie

    Gmina Tworóg położona jest w centralno-zachodniej części województwa śląskiego. Jej najbardziej wysuniętym punktem jest pólnocno-zachodni styk obrębu Koty z przysiółkami Stary Sułków (Żyłka - obręb Potępa). Granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż rzeki Stoły i duktów leśnych, po czym zawraca na wschód, tworząc małą enklawę w obrębie Potępa.
    Dalej linią prostą wzdłuż szosy Tworóg-Lubliniec biegnie na południe i na wysokości wsi Koty skręca na zachód, obejmując swym zasięgiem przysiółek Koty-Wesoła. Na zalewie (granica obrębu Koty-Wesoła i Potępa) skręca na południowy-wschód, idąc dalej leśną granicą obrębu Kloty do torów kolejowych Tworóg-Opole. Następnie wytycza ją linia prosta wzdłuż torów kolejowych w stronę północnego-zachodu, aż do punktu styku z obrębem Czarków (woj. opolskie). Od tego punktu ciągnie się nieregularną krawędzią obrębów Czarków-Wielowieś oraz Świniowice-Wojska na zachód od Kolonii Ameryka.
    Na południu Gmina Tworóg sąsiaduje z terenami Gminy Zbrosławice. Od drogi Miedary-Połomia granica przebiega lasami na północny-wschód do leśniczówki Pustki, dalej wzdłuż torów kolejowych Tarnowskie Góry-Fosowskie, przecinając szosę Tarnowskie Góry-Tworóg. W dalszym ciągu duktami leśnymi, linią nieregularną biegnie na północ do Boruszowic i stąd w kierunku wschodnim, granicą oddziałów leśnych do potoku Graniczna Woda.
    Dalej wybrzusza się na północny-wschód obejmując obręb Mikołeska. Po czym półkolem skręca na zachód przecinając szosę Tworóg-Koszecin i biegnie lasami do przysiółka Krywałd, a następnie, zgodnie z nurtem rzeki Mała Panew do przysiółka Pusta Kuźnica.
Swym zasięgiem administracyjnym Gmina Tworóg obejmuje 10 miejscowości:
-Boruszowice
-Brynek
-Hanusek
-Koty
-Mikołeska
-Nowa Wieś Tworoska
-Połomia
-Świniowice
-Tworóg
-Wojska

Gmina Tworóg:
- wójt - Eugeniusz Gwóźdź
- powierzchnia - 124,9 km2
- ludność - 7852 os.

Opracowała: Iwona Nancka
Źródło: www.tworog.pl

Historia

Przyroda