Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości    •    biuro@bmc24.pl    •    (34) 319-71-06    42-286 Koszęcin    •    (34) 500-02-10    42-700 Lubliniec
Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości 
 Kraj: polska  Województwo: śląskie  Powiat: tarnogórski  Gmina: kalety  Miejscowość: kalety  Dzielnica: drutarnia
herb

drutarnia

O Dzielnicy

    Drutarnia to dzielnica Kalet, położona w zachodniej części miasta. Drutarnia sąsiaduje z Bruśkiem, Kaletami i Koszęcinem. W Drutarni działa świetlica dla dzieci i młodzieży oraz tor speedrowerowy klubu sportowego TPD Kalety (Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ). Corocznie w lipcu hucznie obchodzone jest święto parafialne, które poprzedza piesza pielgrzymka do kościoła w Bruśku.

Herb dzielnicy Drutarnia

  Pierwsza wzmianka o Drutarni datowana jest na XV wiek, od roku 1933 jest włączona do Kalet. Legenda związana z miejscowością mówi o znajdującym się pobliżu miejscu o nazwie Koń. Przedstawił w swojej to książce Edward Groszyk. Miejscowość pieczęci ani opisu nie posiada. Na podstawie w/w opisu jako miejscowość wśród leśna. Herb przedstawiać mógł by się następująco. Na błękitnym polu tarczy, złota podkowa stylizowana, zielone iglaste drzewo wolno stojące w środku niej.


KOŚCIOŁY:
1. Parafia Matki Boskiej Fatimskiej Kalety - Drutarnia przy ul. Koszęcińskiej 26

KULTURA:
1. Miejski Klub w Drutarni przy ul. Koszęcińskiej 37


Źródła:
1. www.wikipedia.org
2. Jerzy Parys, Herbarz Ziemi Lublinieckiej, Pawonków 2012

Historia

    Miejscowość, a w zasadzie jej zalążek w postaci kuźnicy nad Małą Panwią, powstała już najprawdopodobniej w XV w. Obok - w dzisiejszym centrum źródła mówią o tzw. pustkowiu leśnym, czyli osadnictwo składające się z paru chat nad potokiem Pałecznica (zwanym również Dubielskim) oddzielonych od kuźnicy lasem. Budowa kuźnic nad Małą Panwią była inicjatywą książąt opolskich. Spustoszone przez wojny husyckie tereny miały przynosić zyski, więc sprowadzono na nie kuźników - fachowców z niemieckiej Miśni, z których jeden urządził swój zakład właśnie tutaj. Miejscowa ludność miała spore problemy ze zrozumieniem jego, ponieważ "paplał" po swojemu i stąd właśnie wzięła się nazwa kuźnicy "Plaplińska". W XVI w. dobra lublinieckie z Koszęcinem oraz Kuźnica Plaplińska przeszły jako zastaw z rąk książąt opolskich w ręce margrabiów Brandenburskich. Kuźnica Plaplińska nie przetrwała jednak wojny trzydziestoletniej. Zakład został spustoszony w około 1621 roku i później już go nie odbudowano. 
    Jednak historia kuźnictwa na tym terenie miała swój ciąg dalszy. W połowie XVII wieku dobra koszęcińskie kupił Mikołaj Filip von Rauthen i to chyba on był inicjatorem wznowienia niewielkiego przemysłu hutniczego w Drutarni.W okolicy dawnej Kuźnicy Plaplińskiej przegrodzono Małą Panew i zbudowano nowy zakład - głównym jego produktem miał być drut. To właśnie od połowy XVII wieku zaczęła się utrwalać dzisiejsza nazwa miejscowości Drutarnia. W latach 20 XVII wieku w Drutarni utworzono leśnictwo. W następnych latach teren do którego należała Drutarnia często zmieniał właścicieli. Działo się tak aż do roku 1804, kiedy dobra koszęcińskie nabył Fryderyk Ludwik Hohenlohe von Ingelfingen. Jego spadkobiercy rządzili Koszęcinem aż do roku 1945.
Drutarnia zaczęła się szybko rozrastać. W miejscowości były trzy młyny wodne, jeden sklepik i jedna dwuogniskowa świeżarka żelaza sztabowego. Do miejscowości przynależały przysiółki - Lubocz z leśniczówką oraz Poleśnicze z młynem. Między rokiem 1880 a 1884 przestał działać w Drutarni zakład oraz została zlikwidowana świeżarka żelaza sztabowego. 
    Koniec przemysłu hutniczego zbiegł się w czasie z powstaniem w pobliskich Kaletach fabryki celulozy oraz budową linii kolejowej. W fabryce znalazło zatrudnienie wielu mieszkańców Drutarni. Od 1933 Drutarnia stanowi dzielnicę, dawniej gminy, a obecnie miasta Kalety. Przed wybudowaniem kościoła w pobliskim Bruśku, mieszkańcy Drutarni uczęszczali do parafialnego kościoła w Sadowie. Następnie miejscowość przynależała do parafii w Koszęcinie. Parafię w Drutarni erygowano w 1977 roku, zaś kościół parafialny stanął w 1991 roku. Kościół w Bruśku stał się kościołem filialnym parafii w Drutarni.
Drutarnia od roku 1895 posiadała własną szkołę, placówka jednak przestała funkcjonować w 2001 roku.


Źródło: Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety, sierpień 2014

Przyroda

  W okolicy tzw. "Watołówki" można podziwiać pierwotne meandry Małej Panwi. Mała Panew nazywana polską Amazonką dziko i swobodnie meandruje, ukazując ciekawym oczom terasy zalewowe i unikatowe starorzecza.


Źródło: www.kokotek.info