Kraj: polska Województwo: śląskie Powiat: tarnogórski Gmina: kalety Miejscowość: kalety
herb

kalety

O Miejscowości

    Miasto Kalety położone jest w rozległej dolinie po obu stronach rzeki Mała Panew. Znajduje się 15 km na południowy wschód od Lublińca i 15 km na północ od Tarnowskich Gór. Obecnie należy do powiatu tarnogórskiego, ale do roku 2000 należało administracyjnie do Lublińca. Kalety należące do województwa śląskiego posiadają 7 dzielnic: Kuczów, Miotek, Zieloną, Mokrus, Truszczycę, Drutarnię i Lubocz - wszystkie o wspaniałych walorach turystycznych. 80 % terenu stanowią lasy, które otaczają Kalety z wszystkich stron. Do Kalet prowadzą cztery drogi: od strony Lublińca, Tworoga, Woźnik - Sośnicy i Tarnowskich Gór. Dobrą komunikację Kalety zawdzięczają także położeniu przy głównym szlaku kolejowym na trasie Tarnowskie Góry - Lubliniec i Tarnowskie Góry - Herby. W gminie działają dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. W Kaletach są dwa przedszkola, dwie szkoły podstawowe, dwa gimnazja oraz Zespół Szkół Elektroniczno - Ekonomicznych. Koordynacją życia kulturalnego w Kaletach zajmuje się Urząd Miejski. Działa Miejski Dom Kultury, któremu podlega Klub w Drutarnii. Funcjonują dwie biblioteki: Miejska Biblioteka Publiczna w Kaletach i filia biblioteki w Miotku. Urząd organizuje corocznie w czerwcu wielką imprezę kulturalno - sportową "Dni Kalet". Miejski Dom Kultury jest organizatorem wielu wernisaży, biesiad czy zajęć muzyczno - tanecznych. Z zabytków w gminie na uwagę zasługuje pałac myśliwski Donnersmarcków usytuowany w Zielonej - figurujący w rejestrze zabytków. Warte obejrzenia są również neoromański kościół pw. Św. Józefa w Jędrysku z 1900r., a w Miotku neobarokowy kościół pw. Św. Franciszka z Asyżu z 1928r. oraz kapliczka pw. NMP z 1887r.

Herb miasta Kalety

  Herb - na  błękitnym polu tarczy, młot kuźniczy barwy srebrnej, umieszczony na trzonku barwy złotej i stojaku tej samej barwy, pod którym umieszczone jest kowadło barwy srebrnej. W podstawie herbu znajdują się stylizowane kopce mielerzy barwy czarno-srebrnej na belce barwy złotej. Symbolika herbu nawiązuje do kuźnicy (dymarki) znajdującej się dawniej w Kuczowie, dzielnicy Kalet.

Miasto Kalety:
- burmistrz - Klaudiusz Kandzia
- powierzchnia - 57,68 km2
- ludność - 8625 os.

Urząd Miejski w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2

BANKI:
1. PKO BANK POLSKI S.A w Kaletach przy ul. 1 Maja 10

SZKOŁY:
1. Publiczna Szkoła Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach przy ul. 1 Maja 6
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Juliusz Ligonia w Kaletach przy ul. Orzeszkowej 10
3. Publiczne Gimnazjum im. ks. Pawła Rogowskiego w Kaletach przy ul. 1 Maja 4
4. Zespół Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach przy ul. Rogowskiego 43

PRZEDSZKOLA:
1. Miejskie Przedszkole Nr 1 w Kaletach przy ul. Brzechwy 2
2. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Kaletach przy ul. Orzeszkowej 10
3. Niepubliczne Przedszkole "MALI ODKRYWCY" w Kaletach przy ul. Leśnej 20

OŚRODKI ZDROWIA:
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ESKULAP" S.C.  w Kaletach przy ul. Gwoździa 2
2. Niepubliczny Zakład Opieki Medycznej "SAWMED" w Kaletach przy ul. Gwoździa 25

APTEKI:
1. Rainer-Jośko Ewa - Apteka w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 9
2. Apteka Rodzinna w Kaletach przy ul. Księdza Rogowskiego 6
3. Apteka Vita w Kaletach przy ul. 1 Maja 1
4. Remedium Apteka w Kaletach przy ul. Kościuszki 5
5. Apteka Zdrowie w Kaletach przy ul. Gwoździa 25

KULTURA:
1. Miejski Dom Kultury w Kaletach przy ul. Lublinieckiej  2

KOŚCIOŁY:
1. Parafia Św. Józefa w Kaletach przy ul. Ks. Rogowskiego 24
2. Parafia Św. Franciszka w Kaletach (Miotek) przy ul. Tarnogórskiej 125

MARKETY I SUPERMARKETY:
1. BIEDRONKA w Kaletach przy ul. 1 Maja 1
2. LEWIATAN w Kaletach przy ul. 1 Maja 5G
3. LEWIATAN w Kaletach przy ul. 1 Maja 14
4. DINO w Kaletach przy ul. 1 Maja

STRAŻ POŻARNA:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Kaletach przy ul. 1 Maja 35


Źródła:
1. www.jimijoe.pl/kalety
2. Jerzy Parys, Herbarz Ziemi Lublinieckiej, Pawonków 2012

Historia

    Powstanie Kalet datuje się na rok 1365 wraz z powstaniem przemysłu hutniczego na Górnym Śląsku. Utworzone zostały wtedy pierwsze kuźnice. Rozwój hutniczych tradycji rozpoczął się od nowa w drugiej połowie XVIII wieku za sprawą kuźnika z Czech Jana Koulhaszcza, który był słynnym wynalazcą i prekursorem górnictwa górnośląskiego. Rozwój ten miał miejsce na terenie dzisiejszego Kuczowa. Już w roku 1870 założył on fabrykę pilników, łyżek, noży, widelców i guzików. Jednak w latach 1882-1884 Gwidon Henckel von Donnersmarck zbudował fabrykę celulozy w miejsce fabryki Koulhaszcza. Już w 1884 roku wyprodukowano pierwszą tonę tego surowca. W Kaletach od tego momentu rozpoczął się znaczny rozwój. Fabryka stała się symbolem miasta, który przyciągał nowych mieszkańców, dając im zatrudnienie. W roku 1933 do Kalet zostały przyłączone gminy Jędrysek, Truszczyca oraz Drutarnia. Kalety dzięki Zakładom Celulozowo-Papierniczym stały się znane w całej Polsce, a także poza jej granicami. Miasto przechodziło w swej historii różne losy związane z obroną polskości na tym terenie, co symbolizuje znajdujący się w centrum miasta pomnik wzniesiony ku czci wszystkich poległych. W roku 1884 nastąpiło wydarzenie, które wpłynęło w dużym stopniu na rozwój gospodarczy miasta: uruchomiono linię kolejową łączącą Tarnowskie Góry z Kluczborkiem. Wybudowano dworzec i stację kolejową. Kalety znalazły się na ważnym szlaku komunikacyjnym. XIX wiek to czas silnej germanizacji. Jedyną ostoją polskości staje się Kościół katolicki, parafia znajdowała się wtedy w Żyglinie. Wcześniej ma miejsce podział terytorialny kościoła. 28 stycznia 1896 r. arcybiskup wrocławski Kopp ustanawia nową parafię w Jędrysku. W tym roku, 28 listopada, odprawiono pierwsze nabożeństwo. W 1925 roku komisja, złożona z ks. Henckel von Donnersmarcka oraz władz gmin Jędrysek i Kalety, postanowiła wybudować most żelbetonowy na Małej Panwi. Gmina Kalety liczyła w 1930 r. 1780 mieszkańców. W 1933 r. włączono do Kalet gminy: Jędrysek, Truszczycę z powiatu tarnogórskiego oraz Drutarnię z powiatu lublinieckiego. Kuczów już znacznie wcześniej stał się częścią Kalet. Z ważniejszych inwestycji należy wymienić zbudowanie w 1938 roku nowej szkoły. W latach 20 zelektryfikowano miasto, w 1936 Drutarnię. W 1949 roku założono gminną bibliotekę. Z innych obiektów kulturalnych można wymienić: Zakładowy Dom Kultury, kluby "Ruchu" w Drutarni i w Kuczowie, kino "Rusałka". Prężnie rozwijał się sport. Szczególnie kultywowane były przedwojenne tradycje piłkarskie. W 1961 roku oddano do użytku stadion. W latach następnych ośrodek sportowo-wypoczynkowy z basenem i kortami tenisowymi. 1 stycznia 1951 roku Kalety otrzymały prawa miejskie. Do miasta przyłączono Zieloną. Unowocześniono wybudowaną w 1938 szkołę, wybudowano szkoły w Drutarni i Miotku. W 1952 powstało przedszkole. W rok później utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową przekształconą później w Zespół Szkół Zawodowych.


Źródło: www.kalety.pl

Przyroda

    Kalety położone są w obrębie zwartej powierzchni leśnej. 80% powierzchni miasta pokrywają zbiorowiska leśne. Lasy te stanowią szczególne bogactwo Kalet, a w okresie lato - jesień znaleźć w nich można grzyby, jagody, borówki i wiele innych darów przyrody. Podziwiać w nich także można zwierzęta, które występują tu bardzo licznie i to w prawie wszystkich gatunkach, jakie zamieszkują nasz kraj. Obserwacjom szczególnie polecić można ptaki. Ich niesamowite bogactwo sprawia, że podczas spaceru po naszych lasach człowiek może się po prostu wyciszyć. Na obszarze miasta i jego obrzeżach dominują zbiorowiska borowe: suboceaniczny bór sosnowy świeży (dominuje sosna pospolita), bagienny bór trzcinnikowy (sosna pospolita, świerk pospolity, brzoza brodawkowata, topola, osika, dąb szypułkowy, jarzębina pospolita) i śródlądowy bór wilgotny (sosna zwyczajna, brzoza omszona). W dolinie Małej Panwi można spotkać fragmenty łęgu topolowo-wierzbowego, olsu i łęgu podgórskiego. Bogata jest roślinność wodna, łąkowa i torfowiskowa. W Kaletach - Truszczycy na stosunkowo niewielkim obszarze znajduje się przepiękna aleja dębów stanowiących pomniki przyrody. Wśród nich znajdziemy takie, których obwody wynoszą od 4 do 7 metrów. Najstarszy z nich ma już około 700 lat. Kolejnym wspaniałym miejscem nadającym się do wypoczynku jest dzielnica Kalet - Zielona. W Zielonej znajduje się kompleks pałacowo - parkowy pochodzący z XVIII wieku. W Zielonej znajdują się także dwa stawy: Górny i Dolny, gdzie przez cały rok można wędkować w wodzie, w której znajdują się prawie wszystkie gatunki ryb. Nad wodą można podziwiać wiele gatunków ptaków, takich jak łabędzie, kaczki, perkozy, mewy wraz z ich potomstwem, które wychowują na kilku wyspach znajdujących się na tych stawach. Wody w stawach należą do wysokiej klasy czystości, o czym świadczy to, że można w nich spotkać raki i małże. Od niedawna stawy Zielonej zamieszkują również bobry, które na obrzeżach stawów budują swoje żeremia. Została utworzona także ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna: "Do Bobrów". Zielona jest także atrakcyjnym kąpieliskiem wraz z bazą turystyczno-gastronomiczną. Znajduje się tam zajazd, domki kempingowe i pole namiotowe . W Kaletach bardzo dużą wagę przykłada się do ochrony środowiska. W ostatnim czasie została otwarta oczyszczalnia ścieków, a teraz są prowadzone prace nad kanalizacją sanitarną oraz siecią wodociągową całego miasta.


Źródło: www.tg.net.pl