Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości    •    biuro@bmc24.pl    •    (34) 319-71-06    42-286 Koszęcin    •    (34) 500-02-10    42-700 Lubliniec
Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości 
 Kraj: polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: woźniki
herb

woźniki

O Gminie

    Gmina Woźniki jest jedną z ośmiu gmin powiatu lublinieckiego położonego w północno-wschodniej części województwa śląskiego. Pod względem geograficznym gmina zlokalizowana jest na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej, w makroregionie Wyżyna Wieluńsko-Woźnicka (Próg Woźnicki i Obniżenie Liswarty i Prosny), makroregionie Wyżyna Śląska (Próg Tarnogórski) oraz makroregionie Nizina Śląska (Równina Opolska - Obniżenie Malej Panwi).Przez południowe krańce gminy przepływa rzeka Maki Panew zbierająca wody z licznych dopływów biorących początek w Progu Woźnickim. Najwyższym wzniesieniem jest góra Grójec (365 m n.p.m.), wg innych źródeł góra w Lubszy. Z uwagi na rozbieżność w opracowaniach podających wysokość tej drugiej (366,2 m n.p.m. lub 359,2 m n.p.m.) uznaje się górę Grójec za najwyższe wzniesienie.Miejsca godne odwiedzenia:- Woźniki: Rynek, kościół św. Walentego, pałac Niegolewskich w Czarnym Lesie,- Lubsza: kościół św. Jakuba, Organistówka,- Psary: rezerwat przyrody na górze Grójec.  Sołectwa: Babienica, Czarny Las, Dyrdy, Kamienica, Drogobycza, Kamieńskie Młyny, Ligota Woźnicka, Lubsza, Piasek oraz Psary. 
    Miasto i gmina Woźniki położone jest na Wyżynie Śląsko - Krakowskiej w makroregionie Wyżyna Wieluńsko - Woźnicka (Próg Woźnicki i Obniżenie Liswarty i Prosny), makroregionie Wyżyna Śląska (Próg Tarnogórski) oraz makroregionie Nizina Śląska (Równina Opolska - Obniżenie Małej Panwi), w powiecie lublinieckim, w województwie śląskim.  Gmina Woźniki obejmuje sołectwa: Babienica, Kamienica, Piasek, Psary, Czarny Las, Lubsza, Kamieńskie Młyny, Ligota Woźnicka, Dyrdy i Drogobycza oraz miasto Woźniki. Powierzchnia gminy Woźniki wynosi 127 km2 , z czego 35,6 % stanowią lasy. 
    Gmina Woźniki położona jest częściowo na terenie Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą" oraz rezerwatu przyrody na wzgórzu Grojec wraz z otuliną obejmując stanowiska buczyny na wzgórzu wapiennym. Położenie gminy Woźniki w otoczeniu parku krajobrazowego i rezerwatu przyrody sprawia, iż jest to obszar niezwykle cenny ze względu na niepowtarzalne walory przyrodnicze, wyjątkową różnorodność i walory krajobrazu. 
    Gmina Woźniki jako obszar o charakterze typowo rolniczym, cechuje się niskim poziomem przedsiębiorczości. Na terenie gminy zatrudnionych jest około 2400 osób z czego około 570 w rolnictwie. Na terenie gminy działa około 500 przedsiębiorstw, w przeważającej liczbie są to małe kilkuosobowe, firmy. Rynek pracy tworzy kilka małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego, cztery zakłady produkcyjne. Woźniki położone są w odległości 50,8 km od Katowic (siedziby wojewódzkiej administracji rządowej oraz siedziby wojewódzkiej administracji samorządowej) i 31,8 km od Lublińca (siedziby powiatu). Przez tereny miasta i gminy przebiega sieć dróg wojewódzkich. Sieć dróg powiatowych i lokalnych łączy miasto i gminę z przyległymi jednostkami osadniczymi i drogami wojewódzkimi. Prawie wszystkie drogi miejskie są utwardzone, na terenie gminy pozostały pojedyncze drogi gruntowe. Na terenie gminy działają dwie oczyszczalnie ścieków.


Źródło:  www.lubliniec.starostwo.gov.pl

Historia

Przyroda