Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości
dom
 Kraj: polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: pawonków  Miejscowość: solarnia
herb

solarnia

O Miejscowości

    Wieś położona w powiecie lublinieckim, w gminie Pawonków. Jest to malownicza wieś położona wśród lasów gminy Pawonków, przez którą przepływa rzeka Lublinica. Solarnia dawniej była dzielnicą Lublińca. Solarnia leży wśród lasów w odległości 5 km od granic Lublińca, a 12 km od Pawonkowa. Charakter miejscowości jest typowo rolniczy. Na terenie Solarni znajduje się Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej założona w 1906 roku oraz Parafia Rzymsko-Katolicka - Kościół filialny p.w. św. Kazimierza. Od 1.07.2014 r. jest w nim prowadzona samodzielna posługa duszpasterska. W Solarnii znajduje się kapliczka zabytkowa prawdopodobnie wybudowano w 1874 r. a poświęcił ją ks. Paweł Cichon.

Sołectwo Solarnia

•  Sołtys - Andrzej Sprycha
•  powierzchnia -  2064 ha 
•  liczba ludności –  327 os.

Herb sołectwa Solarnia

  Miejscowość powstała w roku 1685 pod nazwą Warmiąż lub Warmasz określenie Sais Cactura. Dało to prawdopodobnie początek wsi Solarnia, jako warzelni soli. Odcisk pieczęci pochodzi z zbiorów ks. Karola Urbana proboszcza sadowskiej parafii z początku  XX wieku. Herb, na srebnym polu tarczy herbowej, czarna murawa na niej czerwony jeleń w prawo, zielone dwa drzewa iglaste o brązowym pniu za nim w po lewej .

KOŚCIOŁY:
1. Kościół św. Kazimierza w Solarni przy ul. Strażackiej 19

STRAŻ POŻARNA:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Solarni  przy ul. Strażackiej  5

Źródła:
1. www.solarnia.koon.pl
2. Jerzy Parys, Herbarz Ziemi Lublinieckiej, Pawonków 2012

Historia

  Pierwsza wzmianka o powstaniu Solarni jest z roku 1685, kiedy to za zgodą cesarza Leopolda I - hr. Jan Ferdynand Celary zbudował na polach na zachód  od Lublińca warzelnię soli, którą nazwano Warmiąż lub Warmąsz. Dało to prawdopodobnie początek wsi Solarnia. Do roku 1750 właścicielem Solarni był Piotr de Gurnier, który przybył na Śląsk w roku 1720 z Alzacji. Nabył on od wdowy po Piotrze Jarosławie Celarym dominium lublinieckie. Następnie właścicielem Solarni został jego syn Ignacy. W roku 1780 Solarnię wraz z innymi wsiami nabył Franciszek Grotowski. W roku 1742 po zajęciu Śląska przez króla Prus Fryderyka II Wielkiego, każda wieś musiała posiadać własny samorząd wybierany demokratycznie. Dotyczyło to także Solarni. Każda gmina, na znak samodzielności posiadała własną pieczęć, związaną z tradycją lub innymi symbolami. W Solarni, jako godło na pieczęci został umieszczony jeleń pędzący przez las. Na podstawie  pieczęci w latach 90 pan Jerzy Parys opracował herb wsi Solarnia. W Średniowieczu ważono i przechowywano tutaj sól. Sprowadzano ją z Wieliczki w stanie surowym, a następnie przygotowywano do konsumpcji. Całym procesem zajmowali się specjalni rzemieślnicy, zwani solarzami. Solą tą handlowano w pobliskim Lublińcu na dawniej zwanym rynku solnym. Od warzenia soli powstała nazwa Solarnia. Do 1922r. Solarnia była pod panowaniem Prus. Od 1922r. w wyniku plebiscytu Solarnia została włączona do Polski. W czasie II-ej wojny światowej wieś wcielono do III-ej Rzeszy.


Źródło: www.solarnia.koon.pl

Przyroda

    Na terenie miejscowości występują lasy o różnych typach siedliskowych. Dominuje suboceaniczny bór świeży, znacznie zróżnicowany - od wariantu suchego, aż do postaci wilgotnych, przechodzącej w śródlądowy bór wilgotny. Wśród występujących drzewostanów gatunkiem podstawowym jest sosna.  Oprócz sosny dominującymi gatunkami są także: olsza, brzoza i dąb. Obok tych gatunków niewielką powierzchnię zajmuje świerk, buk i modrzew.


Źródło: www.wikipedia.org

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o ofertach, zapisz się do newslettera.RegulaminNowa strona Firmy Biura Nieruchomości BMC. Strona jest w budowie.