Kraj: polska Województwo: śląskie Powiat: lubliniecki Gmina: pawonków Miejscowość: lisowice
herb

lisowice

O Miejscowości

  Lisowice  położone są w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, we wschodniej części gminy Pawonków. Wieś leży na trasie Częstochowa - Opole oraz na trasie kolejowej Lubliniec - Opole. Dzięki drodze o charakterze krajowym a także przystanku kolejowym mieszkańcy mają połączenie z pozostałymi miejscowościami Powiatu Lublinieckiego. Lisowice zamieszkuje ok. 1000 mieszkańców. Północna część wsi to głównie użytki rolne, natomiast część południowa jest zajmowana przez lasy. We wsi rozwinęło się zatem głównie rolnictwo. W Lipiu Śląskim natomiast działa cegielnia oraz wysypisko śmieci, które są uciążliwe dla mieszkańców. W wyrobisku cegielni Lipie Śląskie wykopano kości najmłodszego i największego ze znanych dicynodontów, całkowicie nieoczekiwanie sporego tetanura, kości innych dinozaurów, pterozaurów, cyklotozaurów, plagiozaurów, ryby, bezkręgowce i rośliny.

Sołectwo Lisowice i Lipie Śląskie

•  Sołtys - Sylwia Kucharczyk
•  powierzchnia -  1262 ha
•  liczba ludności –  Lisowice: 951 os., Lipie Śl.:100 os.

Herb sołectwa Lisowice

  Nazwa miejscowości może pochodzić od lisa, zwierzęcia łownego którego dużo występowało w tamtych lasach. Początkowe wzmianki o miejscowości pochodzą z roku 1305. Miejscowość posiadała dwie pieczęcie. Starsza powstała w XVIII wieku, nowsza na dokumentach 1837 roku była wzorem herbu. Herb, srebrne pole tarczy, czarna murawa na niej zielonych pięć drzew liściastych o brązowych pniach. Czerwony lis przed drzewami biegnący na prawo.

SZKOŁY:
1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lisowicach przy ul. Mickiewicza 22

KULTURA:
1. Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawonkowie przy ul. Mickiewicza 20 w Lisowicach

STRAŻ POŻARNA:
1. Ochotnicza Straż Pożarna przy ul. Mickiewicza 21 w Lisowicach

KOŚCIOŁY:
1. Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Jana Nepomucena przy ul. Nowej 5a w Lisowicach


Źródła:
1. www.parafialisowice.pl.tl
2. Jerzy Parys, Herbarz Ziemi Lublinieckiej, Pawonków 2012
3. www.pawonkow.pl

Historia

    Nazwa Lisowice zmieniała się kilkakrotnie. Od nazwy Lissowiecz poprzez Lissawice, Lissowitz, Lissowiz, Lissowice aż ostatecznie mamy obecną nazwę: Lisowice. Nazwa miejscowości utworzona została od nazwy osobowej Lis, do której dodano przyrostek -owice. Człowiek o przezwisku Lis i jego ród prawdopodobnie mieszkali tu ok. 1253 r. i byli pierwszymi osadnikami na tym terenie. W przeszłości do wsi tej należały trzy przysiółki i jedna kolonia, które obecnie tworzą całość pod wspólną nazwą Lisowice. Nazwy tych przysiółków do dziś jednak obecne są na mapach. Zachowały również żywotność wśród mieszkańców, którzy częściej posługują się tymi starymi nazwami niż obecnymi. Każdy z tych przysiółków tworzy dzisiaj jedną ulicę. Dwie z tych nazw są kulturowe: Napłatki (pot. Nopłatki) czyli kawał ziemi przylegający i będący dodatkiem do głównej posiadłości. Druga nazwa kulturowa jest starszą: Zawada pochodzi od wyrazu tłumaczonego jako "przeszkoda". Nazwę trzeciego przysiółka zaliczyć należy do nowszych nazw dzierżawczych od nazwiska Sówka, połączonego z przyrostkiem -owe: Sówkowe. I wreszcie ostatnia, "część" wsi, nowsza, XVIII-wieczna kolonia o nazwie Andrzejów lub potocznie Handrystol, która jest spolszczoną nazwą niemiecką: Andreasthal. W 1902 r. powstała Ochotnicza Straż Pożarna, w 1905 r. oddano do użytku linię kolejową jednotorową Lubliniec - Fosowskie, przebiegającą przez Lisowice. W 1929 roku powstało Kółko Rolnicze, pierwsze w gminie, a w 39 lat później, w 1968 r., powstał Komitet Budowy Przystanku Kolejowego. Wszystkie prace związane z budową przystanku mieszkańcy wykonali w czynie społecznym i 16 lipca 1987 r. oddano do użytku peron - przystanek kolejowy. Z historią miejscowości związane są także dzieje miejscowej szkoły podstawowej. Pierwsza szkoła w Lisowicach powstała w latach 1780-1788. W 1900 r. wybudowano drugą szkołę dwuklasową. W szkole, aż do Plebiscytu (20.03.1921r.), obowiązywał język niemiecki. Ostatnim niemieckim nauczycielem był pan Werbel, zaś pierwszym nauczycielem Polakiem był pan Borówka. Starał się on rozbudzać polskiego ducha narodowego, pielęgnował tradycje i kulturę ludową. Z jego inicjatywy w 1925 r., dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r., przy szkole postawiono drewniany krzyż. W 1940 r. miejscowa ludność wymieniła krzyż drewniany na betonowy, aby tym samym potwierdzić swoją  przynależność do narodu polskiego . W 1962 r. oddano do użytku nową szkołę, tzw. tysiąclatkę. W starym budynku utworzono wtedy klub "Prasa - Książka - Ruch" oraz świetlicę, powstałego w 1960 r., Koła Gospodyń Wiejskich. Nie wiadomo od kiedy, ale na pewno przed 1900 r., stał w centrum wsi drewniany krzyż, z blaszaną figurą Chrystusa, wokół którego gromadzili się mieszkańcy na nabożeństwa majowe i różańcowe. Później Jan Siekiera, ówczesny sołtys Lisowic i jego zastępca Jerzy Gryc postanowili zbudować kapliczkę. Miała ona stanąć przy krzyżu. Po rocznej pracy w 1902 r. budowę ukończono. Kapliczkę wyposażono w krzyż na wieży, w której zawieszono również dzwon pw. św. Jana. Rok później, czyli w 1903 r., ks. Gustaw  Henciński, proboszcz lubecki (Lisowice należały do parafii Lubecko)  zakupił do lisowickiej kaplicy figurę św. Jana Nepomucena. Do 1918 r. uzupełniano kolejne elementy kaplicy, a w 1919 r. postawiono obok, na miejscu krzyża drewnianego, krzyż betonowy. Kaplica służyła mieszkańcom także jako salka do nauki religii. W 1976 r. powzięto decyzję o rozbudowie kaplicy, czym zajęli się w dużej mierze sami parafianie. Później ks. Wikary Alfred Sowa zaczął wraz z parafianami planować budowę kaplicy katechetycznej. W tym samym roku wikarym w Lubecku i jednocześnie następcą ks. Sowy został ks. Józef Anczok, którego czekało niemałe zadanie doprowadzenia budowy do końca. Tym trudniejsze, że z kaplicy "zrobił się" kościół. Budowę rozpoczęto pod koniec 1989 r. - w którym też erygowano parafię pw. św. Jana Nepomucena, kapłana i męczennika - a ukończono  pięć lat później.  Przy budowie kościoła ofiarnie pracowali mieszkańcy nowo powstałej parafii. Uroczystość poświęcenia nowego kościoła odbyła się 26 listopada.


Źródło: www.parafialisowice.pl.tl

Przyroda

Największy atut gminy Pawonków przyciągający ludzi chcących odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku to malownicze tereny rekreacyjne z pięknymi krajobrazami, zbiornikami wodnymi oraz lasami.

O walorach przyrodniczych gminy Pawonków decydują przede wszystkim:

Dolina rzeki Lublinicy wraz z kompleksem leśnym w jej otoczeniu.

Duże, zwarte kompleksy leśne - zajmujące 44,5% obszaru gminy - zaliczane do lasów grupy I-szej tj. ochronnych, gdzie można podziwiać rzadko spotykane w środowisku leśnym rododendrony oraz obok gatunków pospolitych dla boru gatunków objętych prawną ochroną.

Występowanie fragmentów cennej pod względem przyrodniczym roślinności bagiennej w otoczeniu borów świeżych, wilgotnych i bagiennych.

Torfowisko i bagno śródleśne "Kośmidry" oraz otaczające je drzewostany stanowiące zanikający element środowiska leśnego.

Kompleksy stawów hodowlanych - ostoja ptactwa wodnego - Będące również miejscem występowania rzadkich i chronionych gatunków roślin, ptaków i ich miejsc lęgowych.

http://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/gmina-pawonkow-r65.html