Kraj: polska Województwo: śląskie Powiat: lubliniecki Gmina: lubliniec Miejscowość: lubliniec
herb

lubliniec

O Miejscowości

    Nazwa miasta Lubliniec związana jest z legendą przekazywaną przez pokolenia, która głosi  iż nazwa miasta wywodzi się od słów Władysława I Opolczyka, który polując w miejscowych borach, miał powiedzieć "Lubi mi się tu miasto i kościół zbudować". To właśnie w słowach "lubi mi się" dopatruje się rodowodu nazwy Lubliniec. Do nazwy dodano wtórną końcówkę -ec, aby odróżnić Lubliniec od Lublina w Małopolsce. Miasto Lubliniec położone jest w północno-zachodniej części województwa śląskiego oddalone jest od Katowic o 56 km, od Częstochowy o 35 km i 50 km od Opola. Lubliniec posiada dogodną lokalizację pod względem komunikacyjnym. W mieście znajduje się duży węzeł kolejowy łączący Katowice z Poznaniem oraz Częstochowę z Opolem. Przez teren powiatu przebiegają również główne trasy transportu samochodowego czyniące to miasto ważnym punktem strategicznym na mapie Polski. Warto jednak podkreślić, iż dzięki budowie kolejnych etapów obwodnicy w ostatnich latach udaje się wyeliminować z centrum miasta ruch tranzytowy, czyniąc je spokojniejszym i bezpieczniejszym. Miasto, leżące nad rzeką Lublinicą, zajmuje obszar o powierzchni 89,8 km2, z czego prawie 70% to tereny zalesione, 20% zajmują tereny rolnicze, zaś 11% stanowią tereny inwestycyjne. W Lublińcu działa kilka znanych w Polsce i na świecie przedsiębiorstw. Lubliniec jest gminą miejską, w której swoje miejsce znalazło kilka przedsiębiorstw przemysłu lekkiego oraz wiele punktów handlowo-usługowych. 
    Równolegle należy wspomnieć o sferze kulturalnej, która zachęca mieszkańców do czynnego uczestnictwa w życiu miasta. Animatorem działań w tej dziedzinie są m.in. Miejski Dom Kultury oraz Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Lompy. W mieście organizowane są liczne imprezy cyklicze cieszące się ogromnym zainteresowaniem.  W Lublińcu od 1948 r. działa Zespół Pieśni i Tańca Halka oraz kilka chórów parafialnych.  Kulturalną perłą miasta jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, która szczyci się utytułowanymi absolwentami i wspaniałymi imprezami muzycznymi. Dzięki licznym inicjatywom kulturalnym Lubliniec w 2010 roku otrzymał prestiżową nagrodę - Flagę Rady Europy. Ziemia Lubliniecka, położona wśród borów oraz licznych zbiorników wodnych, z dala od zadymionych, hałaśliwych centrów przemysłowych, nazywana jest Zielonym Śląskiem, a także Zielonymi Płucami Śląska. Ponadto władze miasta szczególny nacisk położyły na poprawę estetyki miasta oraz rozbudowę infrastruktury sportowej. Miasto ma aż 8 nowoczesnych boisk ze sztuczną nawierzchnią, w tym 3 kompleksy sportowe Orlik 2012. Dzięki tym walorom miasto posiada doskonałe warunki do uprawiania różnych form rekreacji, szczególnie rowerowej, pieszej, wodnej oraz turystyki kulturowej. Miłośnikom aktywnego wypoczynku miasto oferuje udział w licznych imprezach sportowych, m.in.: "Biegu Katorżnika", "Biegu o Nóż Komandosa" oraz Regionalnym Rodzinnym Rajdzie Rowerowym. 
Miasto promuje także turystykę pieszą. Dla miłośników tej formy rekreacji wytyczono szlaki turystyczne wiodące przez Lubliniec. Są to:
1. szlak Powstań Śląskich (koloru zielonego) o długości 73,7 km, prowadzący z Woźnik do Dobrodzienia. Szlak ten łączy miejscowości związane z walkami powstańczymi;
2. szlak Pomników Przyrody (koloru żółtego) o długości 61,2 km, wiodący z Boronowa do Ciasnej;
3. szlak im. Józefa Lompy (koloru niebieskiego) o długości 83,7 km, prowadzący z Olesna do Woźnik.
Szlak ten łączy się z dwoma pozostałymi trasami i wiedzie przez miejscowości związane z życiem i działalnością śląskiego poety i nauczyciela.
Coraz bardziej popularną formą rekreacji staje się turystyka rowerowa. Miasto szczyci się liczącą 120 km siecią ścieżek pieszo-rowerowych. Większość z nich wytyczona jest w malowniczych terenach leśnych.
    W Lublińcu działa wiele placówek oświatowych, m.in. szkół podstawowych i średnich, z wykwalifikowaną kadrą nauczycieli, kształcących młodych ludzi w zawodach dostosowanych do potrzeb rynku pracy. W Lublińcu mieści się między innymi Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych , Zespół Szkół Zawodowych oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych. Na terenie powiatu funkcjonuje także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących, który jest jedną z największych tego typu placówek w Polsce. Powiat może poszczycić się również dobrze funkcjonującym Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Herbach. Jest to placówka całodobowej opieki o charakterze resocjalizacyjno-rewalidacyjnym przeznaczona dla młodzieży niedostosowanej społecznie i upośledzonej umysłowo.

Urząd Miejski w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5

OŚRODKI ZDROWIA:
1. Niepubliczna Poradnia Okulistyczna "OKO-MED" w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9 
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SALUS" w Lublińcu przy ul. Oleskiej 18 
3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "U-MED" w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9 
4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna "Dento-Vit" w Lublińcu przy ul. Lisowickiej 19 
5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Poradni Specjalistycznych "INTEGRA" w Lublińcu przy ul. Karola Miarki 15 H  
6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Specjalistyczna w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 15 
7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Laryngologiczna w Lublińcu ul. Sobieskiego 9 
8. Poradnia Stomatologiczna "OLGADENT" S.C. dr n. med. Olga Michlewicz, lek. dent. Ewa Ślimak w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 38 
9. Niepubliczna Przychodnia Lekarska przy Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Remontowym Energetyki "ENERGOSERWIS" w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 85
10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "MEDYK" w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9
11. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna K 2 w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9
12. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Paliatywnej "PALIUM" w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 
13. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Poradni Specjalistycznych "MED-DAR" w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9 
14. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Skórno-Wenerologiczna w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9
15. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "COR-DENS" w Lublińcu przy ul. Majdanek 8
16. Prywatne Centrum Usług Medycznych "AKO-MED" w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 14
17. Przychodnia Lekarska "POLIMER" w Lublińcu przy ul. Powstańców 81 
18  Zakład Opieki Zdrowotnej Zakładu Karnego w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 6 

SZKOŁY:
1. Szkoła Podstawowa nr. 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu przy ul. Sądowej 9
2. Szkoła Podstawowa nr. 3 w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa 32
3. Szkoła Podstawowa im. 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 72
4. Gimnazjum nr. 2 im. Jana Pawła w Lublińcu przy ul. Droniowickiej 45
5. Gimnazjum Specjalne nr. 3 Zespołu Szkół Specjalnych nr. 2 im. M. Grzegorzewskiej w Lublińcu przy ul. Stalmacha 14 
6. Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu przy ul. Ks. Szymały 3
7. Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 22
8. Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego 8
9. Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu przy ul. Klonowej 10
10. Szkoła języków obcych "ABSOLWENT" w Lublińcu przy ul. Częstochowskiej 12
11. Szkoła językowa "BRITISH SCHOOL" w Lublińcu przy ul. Adama Mickiewicza 17
12. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści w Lublińcu przy ul. Karola Mańki 9
13. Szkoła Muzyczna "JAMAHA" w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego 7
14. Medyczno-Społeczna Szkoła Policealna w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 48

PRZEDSZKOLA:
1. Miejskie przedszkole nr. 6 w Lublińcu przy ul. Droniowickiej 27
2. Miejskie przedszkole nr. 2 w Lublińcu przy ul. Sądowej 10
3. Miejskie przedszkole nr. 4 w Lublińcu przy ul. Wawrzyńca Hajdy 20
4. Miejskie przedszkole integracyjne nr. 3 w Lublińcu przy ul. Wojska Polskiego 6
5. Miejskie przedszkole nr. 1 w Lublińcu przy ul. Słonecznej 13
6. Prywatne przedszkole "STUMILOWY LAS" w Lublińcu przy ul. Henryka Wieniawskiego  6
7. Niepubliczne przedszkole artystyczne w Lublińcu przy ul. Częstochowskiej 2
8. Miejskie przedszkole nr 8 w Lublińcu przy ul. Uchodźców 34
9. Niepubliczne przedszkole językowe "WYSPA SZKRABÓW" w Lublińcu przy ul. Damrota 15

KOŚCIOŁY:

1. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublińcu przy ul. Stalmacha 3
2. Kościół Św. Stanisława Kostki w Lublińcu przy ul. Józefa Piłsudskiego 6
3. Parafia p.w. Św. Mikołaja w Lublińcu przy ul. Świętego Mikołaja 1
4. Parafia p.w. Św. Teresy w Lublińcu przy ul. Żeromskiego 2

KULTURA:
1. Miejski Dom Kultury w Lublińcu przy ul. Plebiscytowej 9

BANKI:
1. EURO BANK w Lublińcu przy ul. Lompy 12
2. BANK BPH w Lublińcu przy ul. Mańki 11
3. BANK BGŻ w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 7
4. ING BANK ŚLĄSKI w Lublińcu przy ul. Sienkiewicza 8
5. PKO BANK POLSKI w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 9
6. MERITUM BANK ICB S.A w Lublińcu przy ul. Edyty Stein 14
7. BANK PKO S.A w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa 2

MARKETY, SUPERMARKETY, GALERIE HANDLOWE:
1. AVANS w Lublińcu przy ul. Karola Miarki 11
2. AVANS w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego 1 
3. AVANS w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 38
4. NEONET w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa 5
5. BIEDRONKA w Lublińcu przy ul. Stalmacha 9
6. BIEDRONKA w Lublińcu przy ul. Lisowickiej 19
7. BIEDRONKA w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54
8. KAUFLAND w Lublińcu przy ul. Skłodowskiej Curie 3
9. CARREFOUR w Lublińcu przy ul. Karola Miarka 11A
10. LIDL w Lublińcu przy ul. Targowej 6
11. BRICOMARCHE w Lublińcu przy ul. Cmentarnej 4
12. MRÓWKA w Lublińcu przy ul. Oleskiej 18
13. Galeria Handlowa "KARUZELA" w Lublińcu przy ul. Lublinieckiej 1 E
14. Galeria handlowa "JEDENASTKA" w Lublińcu przy ul. Oleskiej 20

APTEKI:
1. Apteka - 1Maja 26b Lubliniec
2. Apteka Arnika Targowa 4 Lubliniec
3. Apteka Centrum Miarki 15/h Lubliniec
4. Apteka Częstochowska 1a Lubliniec
5. Apteka Eliksir Stalmacha 16 Lubliniec
6. Apteka Eskulap Niegolewskich 3 Lubliniec
7. Apteka Leków Gotowych Sp.J. Sobieskiego 9 Lubliniec
8. Apteka Nowa Plac Mańki 6 Lubliniec
9. Apteka Optima Mickiewicza 3 Lubliniec
10. Apteka Panaceum Damrota 1 Lubliniec
11. Apteka Pod Orłem Lompy 8 Lubliniec
12. Apteka Salus Oleska 23 Lubliniec
13. Apteka Sp ZOZ W Lublińcu Sobieskiego 9 Lubliniec
14. Apteka Szpitalna Grunwaldzka 48 Lubliniec
15. Apteka Tormedia Częstochowska 17 Lubliniec

KOMUNIKACJA:
1. Dworzec PKP Lubliniec w Lublińcu,  Plac Niepodległości 3
2. Dworzec PKS Lubliniec w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5


Źródło: www.lubliniec.eu


Historia

    Według popularnej tradycji, około 1272 roku w miejscu, gdzie dzisiaj wyrasta Lubliniec, książę Władysław I Opolczyk (1246-1281) polecił zbudować kaplicę leśną. Prawdopodobnie to właśnie wokół niej zaczęła tworzyć się osada stanowiąca zaczątek miasta. Swoje udokumentowane źródłowo początki dzieje Lublińca mają w latach 1281-1313, kiedy to za rządów Bolesława I Opolczyka osada otrzymała prawa miejskie. Miasto położone na szlaku prowadzącym z Siewierza do Olesna utrzymywało ożywione stosunki handlowe, pośrednicząc w wymianie handlowej pomiędzy Małopolską a Śląskiem. Z początkiem XV wieku Lubliniec miał zaledwie około 200 mieszkańców. Do szybszego rozwoju miasta przyczyniły się nowe przywileje nadane w 1500 roku przez Jana II Dobrego, księcia opolskiego. Był wśród nich m.in. przywilej wyłącznego warzenia piwa dla okolicznej ludności, prawo urządzania targów tygodniowych i dwóch dorocznych jarmarków bydła. Ponadto książę ofiarował miastu wioskę Steblów i zezwolił na osiedlanie się w niej rzemieślników. Lubliniec zdołał zachować pełne prawa miejskie w okresie, gdy wiele innych miast śląskich zostało zdegradowanych do rzędu tzw. miasteczek targowych. Wartym podkreślenia są nadto placówki Lublińca, których rodowód sięga początku XIX wieku. W 1812 roku właściciel dóbr lublinieckich Franciszek Grotowski zapisał w testamencie swój majątek na utrzymanie zakładu wychowawczego dla sierot bez względu na ich stan i wyznanie. Po śmierci państwa Grotowskich sprzedano dobra lublinieckie hrabiemu Renardowi. Budowa zakładu wychowawczego rozpoczęła się dopiero w 1843 roku, zaś jego uroczyste otwarcie nastąpiło na jesieni 1848 roku. Do początków XX wieku zakład opuściło około 900 wychowanków, z których wielu obrało później zawód nauczycielski. W 1893 roku władze prowincji śląskiej kupiły zamek lubliniecki, w którego miejscu powstał szpital dla ubogiej ludności. W latach 1895-1896 został on przekształcony w istniejący do tej pory szpital lecznictwa psychiatrycznego. Na przestrzeni lat, w konsekwencji przemian o charakterze polityczno-gospodarczo-społecznych, które odegrały znaczenie dla całego Śląska, nastąpił rozwój miasta. Jeszcze w roku 1756 Lubliniec liczył zaledwie 676 mieszkańców, ponad sto lat później, w 1861 roku, było ich już 2369. W następnych dziesięcioleciach głównym motorem rozwoju miasta okazał się rozwój kolei żelaznej, a wraz z nią handlu, rzemiosła i drobnego przemysłu. Lubliniec, jako ważny węzeł komunikacyjny, posiadał połączenie z miastami przemysłowymi Górnego Śląska oraz m.in. z Opolem, Poznaniem, Wrocławiem i Częstochową. Miasto zostało wybrane na siedzibę władz administracyjnych powiatu. W latach międzywojennych wprowadzono kolejne inwestycje: wybudowano rzeźnię miejską i przebudowano lokalną elektrownię. Funkcjonowały tutaj istniejące jeszcze przed I wojną światową: przędzalnia wełny, tartak parowy, mała fabryka maszyn rolniczych i odlewnia żeliwa Piotra Szwarca. W Lublińcu stacjonował 74. Górnośląski Pułk Piechoty zasłużony w walkach wojny obronnej w 1939 roku.
    Kamienica Courantów znajduje się tuż przy rynku. Wzniesiona po 1857 roku przez lublinieckiego kupca wyznania mojżeszowego i dziadka urodzonej we Wrocławiu Edyty Stein - Salomona Couranta. W dzieciństwie Edyta Stein, która jako karmelitanka Teresa Benedykta od Krzyża, wybitny filozof i pedagog, ofiara obozu zagłady w Auschwitz, została wyniesiona na ołtarze przez papieża Jana Pawła II, spędzała wakacje w domu krewnych w Lublińcu. W 1988 r. otwarto w kamienicy, należącej obecnie do rodziny Ullmann, pierwszą wystawę poświęconą świętej, którą systematycznie poszerzano. W roku 2002 ze względu na zły stan budynku ekspozycję przeniesiono do Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein KSW. Kilka lat temu Lubliniec rozpoczął starania o nadanie miastu patronatu świętej Teresy Benedykty od Krzyża - Edyty Stein. Ukoronowaniem starań było ogłoszenie roku 2008 w Lublińcu Rokiem Edyty Stein oraz uroczystość nadania patronatu 11 października 2008 r. 28 lutego 2009 roku po generalnym remoncie kamienicy Courantów otwarto w jego wnętrzach Muzeum Pro Memoria Edith Stein z nowoczesną, multimedialną ekspozycją i nowoczesnym wystrojem, który ma przekazać ponadczasowe przesłanie Świętej następnym pokoleniom.


Źródło:www.lubliniecturystycznie.pl

Przyroda

    Powiat lubliniecki jest jednym z najpiękniejszych zakątków województwa śląskiego. Lasy pokrywają 51% ogólnej jego powierzchni. Można spotkać w nich wiele rzadkich odmian drzew, niezwykle ciekawą roślinność, a także rzadko występujące gatunki zwierząt. Centrum Ziemi Lublinieckiej to miasto Lubliniec położone wśród stawów: Posmyk, Kokotek I, Kokotek II, Piegża, a także dolin rzecznych Małej Panwi i Leśnicy. Dzięki zachowaniu się tu naturalnych koryt, Mała Panew i Leśnica tworzą piękne meandry, widowiskowe terasy zalewowe i starorzecza. Na zalesionych, rekreacyjnych terenach Lublińca występują unikatowe na skalę Europy Środkowej rośliny i zwierzęta. Dość wspomnieć, że staw Piegża, oprócz żerowisk i miejsc lęgowych żurawia, perkoza rdzawoszyjego, bąka, kszyka, lelka i samotnika, jest również miejscem żerowania orła bielika oraz jednym z nielicznych miejsc stałego występowania wydry i sezonowego przebywania bobra. Lasy Ziemi Lublinieckiej, zajmujące wielkie kompleksy charakteryzujące się dużą różnorodnością i atrakcyjnością bioniczną, to także wymarzony teren łowów na grubego zwierza i doskonałe miejsce dla zbieraczy grzybów czy jagód. Budują je głównie bory mieszane świeże i wilgotne, z dominacją sosny w drzewostanie. Do cennych zespołów leśnych występujących na tym terenie zaliczyć należy grądy niskie z udziałem jesionu i olszy oraz świetlistą dąbrowę ze stanowiskami roślin ciepłolubnych. Pośród lasów znaleźć można wiele akwenów i stawów, które urozmaicają teren, zwiększając jego bioróżnorodność. Brzegi cieków porastają łęgi z cennym zbiorowiskiem podgórskiego łęgu jesionowego. W stawach rozwija się roślinność wodna z udziałem wielu wodnych gatunków chronionych - grążela żółtego, grzybienia białego, salwini pływającej oraz roślinność szuwarowa. Duża liczba cieków sprawia, że oprócz ryb znajdują tu dogodne warunki bytowania inne zwierzęta związane ze środowiskiem wodnym, zwłaszcza płazy oraz ptactwo wodne. Występują tu takie rzadkie gatunki ptaków, jak: perkoz rdzawoszyi, łabędź krzykliwy, orzeł bielik, bocian czarny i żuraw. Wśród gadów największą osobliwość tego terenu stanowi gniewosz plamisty. W górnych odcinkach rzeki Liswarty występuje rak szlachetny. Oprócz terenów leśnych i wodnych nie sposób nie wspomnieć o polach i łąkach Ziemi Lublinieckiej, na których również spotkać można wielu rzadkich przedstawicieli flory i fauny zamieszkujących te biocenozy. Ochrona przyrody Ziemi Lublinieckiej to 6 rezerwatów przyrody - 5 leśnych (w tym 3 rezerwaty cisa) i 1 faunistyczny (Jeleniak-Mikuliny chroniący stanowisko lęgowe żurawia). Obszar Ziemi Lublinieckiej to także wiele już istniejących i planowanych pomników przyrody ożywionej i nieożywionej, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych. O bogactwie przyrodniczym Ziemi Lublinieckiej świadczy fakt, że aż 6 spośród 8 tworzących ją gmin wchodzi w skład niezwykle malowniczego Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą", którego najbardziej znanymi osobliwościami przyrodniczymi są: pomnikowe stanowisko różanecznika katawbijskiego w odmianie wielkokwiatowej glanduliflora oraz pomnik przyrody nieożywionej w Olszynie - głaz narzutowy o obwodzie 5,2 m, zwany Diabelskim Kamieniem.


Źródła: 
1. www.lubliniec.starostwo.gov.pl
2. Ziemia Lubliniecka - zielony zakątek śląska