Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości    •    biuro@bmc24.pl    •    (34) 319-71-06    42-286 Koszęcin    •    (34) 500-02-10    42-700 Lubliniec
Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości 
 Kraj: polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: koszęcin  Miejscowość: strzebiń
herb

strzebiń

O Miejscowości

    Jest to największe sołectwo gminy Koszęcin, zlokalizowane na trasie Katowice - Lubliniec. We wsi Prądy należącej do sołectwa urodził się Juliusz Ligoń. Miejscowość Strzebiń jest piękną, zurbanizowaną wioską, stale się rozbudowującą z własnym ośrodkiem zdrowia, szkołą i przedszkolem. Dobrze rozwinięta sieć sklepów i zakładów rzemieślniczych. Dogodny dojazd autobusem i pociągiem. Do Strzebinia należą przysiółki: Stary Strzebiń, Bagno, Kolonia Strzebińska, Czajki.

Herb sołectwa Strzebiń

  Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1571 roku jako Trzebiń. Wcześniej bo w roku 1454 nadane były przywileje i obowiązki Woźnikom, że woźniczanie mają kosić łąki w Trzebieniu. Nazwa miejscowości może wywodzić się od trzebienia lasów. Miejscowość powstała przez połączenie Strzebinia, Bagna i Koloni Strzebińskiej. Herb oparty na pieczęci z godłem z 1841 roku. Na błękitnej polu tarczy, złote grabie ukośnie w lewo położone drzewcem do góry. Miejscowość używa herbu jak herb Steblowa, natomiast pieczęć przedstawia go jak wyżej.

Sołectwo Strzebiń

•  Sołtys - Jan Macioszek
•  powierzchnia -  33 km² 
•  liczba ludności –  3444 os.

OŚRODKI ZDROWIA:
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS" S.c. Józef-Barbara-Katarzyna Mocny w Strzebiniu przy ul. Lublinieckiej 38

APTEKI:
1. Alicja Dragon, Genowefa Kowalska s. c. APTEKA PRYWATNA SALVE w Strzebiniu przy ul. 1 Maja 3
2. Monika Opiela Apteka "Na Dworcu" w Strzebiniu przy ul. Dworcowej 5

PRZEDSZKOLA:
1. Przedszkole w Strzebiniu przy ul. 1 Maja 29

SZKOŁY:
1. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Ligonia w Strzebiniu przy ul. J. Lompy 9
2. Gimnazjum Nr 2 w Strzebiniu przy ul. J. Lompy 9

KULTURA:
1. Dom Kultury w Strzebiniu przy ul. Kolejowej 9
2. Filia Biblioteczna W Strzebiniu przy ul. Kolejowej 9

KOŚCIOŁY:
1. Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzebiniu  przy ul. Lublinieckiej  47

STRAŻ POŻARNA:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Strzebiniu przy ul. 1 Maja

MARKETY:
1. Delikatesy Centrum w Strzebiniu przy ul. Lompy 18a


Źródła:
1. Strzebiń, Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Strzebiń
2. Jerzy Parys, Herbarz Ziemi Lublinieckiej, Pawonków 2012

Historia

    Najstarszy dokument dotyczący miejscowości Trzebiem pochodzi z 1454, wydany przez księcia Bernarda, w którym potwierdza on nadanie przywilejów miejskich Wożnikom, chociaż bardziej prawdopodobną jest data 1560, kiedy to szlachcic Czebulka miała założyć miejscowość Strzebiń, co potwierdzają urbarze z lat 1571-1574. Miejscowość powstała na bazie kolonii fryderycjańskiej w okresie pruskim. Trafiła do Polski wskutek ustaleń poplebiscytowych. Wskutek pierwszego rozbioru Polski Strzebiń znalazł się w granicach pruskich. Nazwa miejscowości wywodzi się prawdopodobnie, od czynności trzebienia lasów, które miało tu miejsce. W roku 1576 Cesarz Maksymilian II Habsburg zastawił Dominium Lublinieckie Janowi Kochcickiemu składające się wówczas m.in. z wsi Strzebiń. Historia Strzebinia związana jest ściśle z rozwojem przemysłu. W okresie Polski Ludowej szybka rozbudowa terytorialna wsi spowodowała dynamiczny rozwój regionalny i przemysłowy. W Strzebiniu rozwinęło się budownictwo indywidualne, powstały murowane domy przy nowych ulicach. W latach międzywojennych miejscowość tworzyły dwie gminy: Strzebiń i Kolonia Strzebińska. W I połowie XX wieku miejscowa ludność brała pełnomocny udział w walce narodowo-wyzwoleńczej. Podczas II wojny światowej tereny sołectwa zostały włączone do III Rzeszy, z częścią Generalnego Gubernatorstwa w Częstochowie, noszącej wówczas nazwę Tschenstochau. Od czasów powojennych Strzebiń przynależał do województwa katowickiego. W latach 1975-1998 województwa częstochowskiego. Od stycznia 1999 r. należy do województwa śląskiego.


Źródło:www.koszecin.info

Przyroda

    Strzebiń położony jest pomiędzy górą koszęcińską a górą bukowiecką. Od strony południowo - zachodniej styka się z Lasami Tarnogórsko - Lublinieckimi, od wschodniej leżą pola, a od północy las cielecki. Od uroczyska Berków w kierunku Prądów płynie rzeka Leśnica. Na wschód od Kolonii Strzebińskiej na skraju lasu jest staw Kałużyńskie. Za leśniczówką w stronę lasu jest uroczysko Rysowce - śródleśne łąki wraz ze stawem. Miejsce chętnie odwiedzane porą letnią przez mieszkańców. W XVIII wieku usypano groblę, która zachowała się do chwili obecnej i ma ok. 1200 m długości. Powstał z niej staw o powierzchni ok. 23 ha. Przez Rysowce płynie rzeka Graniczna wypływająca z leśnego uroczyska Makowiec i łąk nazywanych Płaszczymąki, na południe od Bukowca. W części wschodnie Rysowiec, do końca XIX wieku, była wąglarnia, w której wypalano węgiel drzewny. Później stworzono tam szkółkę leśną. Na rzece w stronę Bukowca zachowały się ślady dwóch stawów, pozostały groble usypane z gliny. Południowa część Strzebinia należała najpierw do posiadłości pana na Lubszy, następnie do rodziny Donnersmarcków. Miejscowości Bukowiec, Dubiele oraz Kolonia Strzebińska należały do dóbr świerklanieckich. 
    Za Domem Kultury są łąki nazywane Czajki, od występujących tu ptaków - czajek. Jest to niecka, dawniej zalana, na której były trzęsawiska, a obecnie zachowało się jeszcze torfowisko. Na Bagnie (część Strzebinia) w niecce jest torfowisko, w środku przepływa rów melioracyjny oraz rosną trzciny, w których schronienie znajdują jelenie. Na prawym brzegu rozlewiska postawiono kilka uli, w związku z występowaniem roślin miododajnych, m.in. nostrzyka. W lesie na Bagnie przebiega droga w kierunku Prądów, zwana Cygańską, wywodząca swą nazwę od koczujących tam do 1977 roku Cyganów. Na Bagnie, blisko starej szkoły, zachowało się torfowisko z gatunkami roślin chronionych. Jadąc z Bagna do lasu Boronowską Drogą zobaczymy łąki Rudne, których nazwa pochodzi od strumyka koloru rudego. Łąki te to teren podmokły, na którym natrafimy na trzęsawiska porośnięte turzycą tonikową. Na północ od Strzebinia znajduje się gajówka o nazwie Anahof, czyli z niemieckiego dwór Anny. Mieszkańcy Strzebinia nazywają okoliczny las oraz pola i łąki wokół gajówki - Anahof.


Źródło: Czesław Tyrol, Walory przyrodnicze i kulturowe gminy Koszęcin, Koszęcin 2015