Kraj: polska Województwo: śląskie Powiat: lubliniecki Gmina: koszęcin Miejscowość: sadów
herb

sadów

O Miejscowości

    Wieś należy do gminy Koszęcin, jednak wcześniej przez całe wieki była jednostką samodzielną. Znajduje się tu jeden z najstarszych kościołów na Śląsku. Jest to jedyna miejscowość w gminie, z której można podziwiać Dolinę Małej Panwi, Próg Tarnogórski, Tarnowskie Góry czy Zbrosławice.  Nazwa miejscowości jest różnie tłumaczona. Twierdzi się m.in., że pochodzi ona od „sadów”, albo wersja mniej prawdopodobna – od nazwiska właściciela von Sadowskiego. Sadów od zamierzchłych czasów dzielił się na Sadów Górny dla części położonej  na wzniesieniach i Sadów Dolny dla określenia części południowej. Związane to było z topografią terenu.

Sołectwo Sadów

•  Sołtys - Paweł Przybyła
•  powierzchnia -   11 km² 
•  liczba ludności –  1373 os.


Źródło: www.koszecin.pl

Historia

    Sadów był własnością różnych rodów szlacheckich m.in. rodziny von Ziemicki, von Grotkowski, von Holzelberg, von Kochcicki. W roku 1875 spłonął zamek w Sadowie, a wraz z nim wiele archiwaliów mówiących o minionych wiekach. Znaczenie Sadowa było duże ze względu na znajdującą się tu parafię. Historia tej parafii jest ściśle powiązana z życiem religijnym, a także gospodarczym, z oświatą i szkolnictwem. Sadów co najmniej od XIII wieku aż do końca XIX wieku był centralną miejscowością zarówno na terenie gminy Koszęcin, jak i daleko poza nią. Znaczenie administracyjne i parafialne zanika pod koniec XIX wieku, kiedy to tworzą się nowe parafie w Strzebiniu, Rusinowicach, Drutarnii, Cieszowej i inne.

Przyroda

    Najdalej wysuniętą miejscowością na zachód jest przysiółek Podlesie. Brak tam zwartego kompleksu leśnego, jednak niektóre zabudowania rzeczywiście położone są pod lasem, stąd nazwa. Wokół Podlesia było znacznie więcej drzew, które wycięto na potrzeby rolnictwa. Ciekawie przedstawia się ukształtowanie terenu w Sadowie Dolnym. Idąc w stronę Czarnego Lasu, przy krzyżu, można napotkać spadzistą krawędź, która powstała miliony lat temu i została wypiętrzona z głębszych warstw górnego triasu. Z tego miejsca rozlega się widok na pola i łąki oraz Dolinę Małej Panwi z Lasami Tarnogórsko – Lublinieckimi. Na drodze do Czarnego Lasu znajdują się dwa krzyże, powstałe najprawdopodobniej dla upamiętnienia pochówku mieszkańców Sadowa zmarłych w czasie epidemii cholery. Przy ul. Powstańców Śl. rośnie okazały cis (pomnik przyrody), w wieku ok. 500 lat, być może pozostałość po puszczy. W średniowieczu drewno było masowo wycinane do wyrobu łuków. Do ciekawych okazów Sadowa zalicza się występowanie głazów narzutowych, przywleczonych lądolodem z Półwyspu Skandynawskiego podczas zlodowacenia. Pomiędzy boiskiem a drogą do Kochanowic, na polach znajdują się pokłady żwiru. Na północ od Sadowa w głębokiej dolinie przepływa rzeka Lublinica, wypływająca z okolic żwirowni we Wierzbiu. Przepływa przez Podlesie i dalej do Lublińca i jest prawym dopływem Małej Panwi.