Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości
dom
 Kraj: polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: koszęcin  Miejscowość: cieszowa
herb

cieszowa

O Miejscowości

    Cieszowa jest wsią, położoną kilka kilometrów na północ od Koszęcina, w granicach Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”. Cieszowa jest miejscowością bardzo starą, najprawdopodobniej należy do najstarszych na tym terenie - źródła historyczne wymieniają jej nazwę już na początku XIV wieku. Pierwsze zapiski o niej pochodzą z 1305r. Nazwa miejscowości pochodzi od nazwiska Cieszowskich, którzy byli jej właścicielami od roku 1586. Do dnia dzisiejszego przetrwały tu zabytki zarówno architektury sakralnej jak i dworskiej. Do najstarszych należy drewniany kościółek pod wezwaniem św. Marcina z 1751r., zabytkowy spichlerz, cmentarz żydowski oraz figurka św. Urbana - patrona wsi. Jest to wieś rolnicza z możliwością zabudowy letniskowej. Znajduje się tu ładnie zlokalizowany Dom Strażaka, w którym można organizować przyjęcia okolicznościowe.
  
   Drewniany kościół pod wezwaniem św. Marcina położony jest  na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego. Wzniesiony w 1751 roku, orientowany, złożony z wieży na rzucie kwadratu (przykrytej kopułą z latarnią i baniastym hełmem), szerokiej nawy i węższego, zamkniętego trójbocznie prezbiterium. Na dachu umieszczono małą sygnaturkę z baniastym hełmem. Przy prezbiterium znajduje się zakrystia, nad którą ulokowano emporę kolatorską. Na zewnątrz, wzdłuż ścian nawy, zbudowano soboty. Cały kościół, prócz ścian wieży, pokryto gontami. W środku najciekawsze są zabytki z XVIII wieku: trzy barokowe ołtarze i niewielkie organy. 

   Zachęcamy do obejrzenia filmiku nagranego w najnowszej technologii 360 stopni z kościółka w CieszowejSołectwo Cieszowa

•  Sołtys - Katarzyna Maciejczyk
•  powierzchnia - 11 km² 
•  liczba ludności – 322 os.

Herb sołectwa Cieszowa

 Miejscowość posiadała pieczęć z godłem z 1866 roku. Herb, na srebrnym polu tarczy, zielona murawa na niej zielone dwa drzewa liściaste o brązowych pniach, czarna stojąca strzelba pomiędzy nimi ukośnie w lewo .

KOŚCIOŁY:
1. Kościół św. Marcina Biskupa i Wyznawcy w Cieszowej przy ul. Kasztanowej 20

STRAŻ POŻARNA
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszowej przy ul. Słonecznej 4Źródła:
1. www.wikipedia.org
2. Jan Myrcik, Gmina Koszęcin i jej patron Walenty Roździeński, Koszęcin 2013
3. Jerzy Parys, Herbarz Ziemi Lublinieckiej, Pawonków 2012
4. www.slaskie.travel

Historia

    Nazwa miejscowości przypisywana jest rodzinie Cieszowskich, która nabyła wioskę na własność w roku 1586, aby tam panować do roku 1628. Następnymi właścicielami Cieszowej byli m.in.: Zuzanna Brenerówna, Jan Kasper Starzyński, Jan Jerzy von Strachwitz, Schundler, później majątek przeszedł w ręce panów na Koszęcinie von Hohenlohe - Ingelfingen. Cieszowę od XVI wieku zamieszkiwali również Żydzi, którzy oprócz kilkuwiekowego cmentarza posiadali do roku 1911 piękną  drewnianą synagogę, najstarszą na Śląsku, zbudowaną w roku 1753. Przypuszczalnie pierwsze zabudowania drewniane pojawiły się przy źródełku, koło spichlerza. Na zachód od Cieszowej powstały zabudowania dworskie, stodoły, chlewy, budynki pracownicze, stąd wzięła się inna nazwa - Łazy Cieszowskie. W 1975 roku rozpoczęto rozbiórkę osady zarządzanej przez Państwowe Gospodarstwo Rolne w Koszęcinie, po której pozostała jedynie studnia oraz betonowe zbiorniki na gnojowicę. Z biegiem lat przyroda zaciera ślady dawniej tętniącej życiem, osady rolniczej, zajmującej się hodowlą krów. Podobna osada czyli Bulińskie, powstała na wschód od Cieszowej. Osadę tą zamieszkiwało kilka rodzin zatrudnionych w gospodarstwie rolnym. Stała tam stodoła do magazynowania zboża. Gospodarstwo to obejmowało pola i łąki na zachód od Dolskiej Doliny.

Opracowała: Iwona Nancka
Źródło: Jan Myrcik, Gmina Koszęcin i jej patron Walenty Roździeński, Koszęcin 2013

Przyroda

    Do sołectwa Cieszowa należą Rzyce, położone blisko uroczyska Dąbrowa. W XVIII wieku w tym uroczysku usypano nad potokiem cześć stawów z licznymi kanałami. W zwężeniu Potoku Boronowskiego zbudowano groblę i piec do wytopu żelaza, zwany fryszerką. Rozległy las pomiędzy Cieszową a Rzycami nazwano Dąbrową, co wskazuje, że był tu las dębowy, wycięty w XVII i XVIII wieku na potrzeby hutnictwa. Jedynie na groblach zachowały się sędziwe drzewa w wieku od 200 do 300 lat. 0d 1980 roku, dzięki ponownemu sadzeniu dębów, Dąbrowa staje się powoli znów lasem dębowym. Cieszowa powstała przypuszczalnie przy źródełku, blisko spichlerza i tam osiedlili się pierwsi mieszkańcy. Za kościołem wykopano dwa stawy, zwane górnym i dolnym, a woda płynęła z pobliskiego źródełka, 30m od stawów. Woda wypływa ze szczelin skalnych górno - triasowych, jest czysta, smaczna i podobno ma właściwości lecznicze. 
    Cieszowa położona jest na pagórku żwirowym pochodzenia lodowcowego, dlatego tutaj właśnie powstała kopalnia żwiru. Przyjęła się, nadana przez mieszkańców, nazwa uroczyska Żwirownia. Po zakończeniu wyrównywania terenu wdarła się tu roślinność trawiasta, a w miejscach podmokłych turzyce i trzciny. Z drzew jako pierwsze pojawiły się sosny, brzozy, osiki, a w podszyciu mnóstwo maślaków. Po renaturalizacji pojawiły się pożyteczne ptaki tj. sójki, przynoszące żołędzie z sędziwych dębów z uroczysk Kosień, Dąbrowa i Cieszowa, z których wyrosły później dorodne okazy drzew. Pojawiły się również porosty, mchy oraz setki roślin kwiatowych. Wytworzyły się ciekawe zbiorowiska roślinne leśne m.in. powstał bór sosnowy, brzezina, ols. Uroku dodaje ukształtowanie powierzchni - strome zbocza czy zagłębienia zapełnione wodą i roślinnością szuwarową. Na podmokłych terenach rosną owadożerne rosiczki, a z wzniesień można obserwować ptaki wodne m.in. żurawie i kaczki trzcinniki.

Opracowała: Iwona Nancka
Źródło: Czesław Tyrol, Walory przyrodnicze i kulturowe gminy Koszęcin, Koszęcin 2015