Kraj: polska Województwo: śląskie Powiat: lubliniecki Gmina: kochanowice Miejscowość: pawełki
herb

pawełki

O Miejscowości

Letniskowa wieś licząca 214 mieszkańców, sołtysem jest Urszula Witek. Wieś w całości położona na terenie Parku Krajobrazowego. W Pawełkach znajduje się zabytkowy drewniany kościółek pw. Matki Boskiej Fatimskiej, całoroczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe, oddane do użytku w 2007 r. po generalnym remoncie, z wykorzystaniem funduszy unijnych, uznane w 2010 za najlepsze Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Polsce. W sołectwie działają gospodarstwa agroturystyczne. Pawełki leżą w centrum dużego kompleksu leśnego „Brzoza” – stanowisko pomnikowe różanecznika katawbijskiego i pozostałości stawu z unikatową roślinnością wodną i torfowiskową oraz różnorodnym ptactwem wodnym. Co roku na terenie sołectwa jest organizowany festyn pn. „Święto kwitnącego różanecznika”, promujący walory flory.

Sołtys

Urszula Witek

http://bip.kochanowice.pl/jednostki_pomocnicze/1/580/solectwo_pawelki

Historia

W okresie międzywojennym w miejscowości stacjonowała placówka Straży Granicznej I linii „Pawełki”.

W latach 1975–1998 miejscowość położona była w województwie częstochowskim.

W Pawełkach znajduje się drewniany kościół pw. Matki Boskiej Fatimskiej, przeniesiony z pobliskiego uroczyska "Brzoza" przez mieszkańców w latach 50. XX wieku. Obiekt ten został na "Brzozie" ufundowany przez hrabiego z Kochcic Ludwika von Ballestrema w 1928 roku. Wówczas jego patronem był święty Hubert. Obecnie kościół stanowi filię parafii w Kochcicach. W 2006 roku na miejscu dawnego kościoła postawiono kapliczkę będącą jego repliką.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82ki_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)

Przyroda

Wieś letniskowa gminy Kochanowice otoczona z każdej strony lasami. Obok około 50 gospodarstw stałych mieszkańców. Sukcesywnie przybywa działek letniskowych, na których wypoczywają w ciszy i spokoju mieszkańcy aglomeracji śląskiej. Dodatkową atrakcją miejscowości są stawy hodowlane karpia właścicieli prywatnych i spółek.

http://kochanowice.pl/solectwa-2/pawelki/