Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości    •    biuro@bmc24.pl    •    (34) 319-71-06    42-286 Koszęcin    •    (34) 500-02-10    42-700 Lubliniec
Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości 
 Kraj: polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: kochanowice  Miejscowość: kochanowice
herb

kochanowice

O Miejscowości

   Kochanowice to wieś sołecka w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Kochanowice. Przez miejscowość przebiega droga oraz linia kolejowa z Częstochowy do Lublińca. W latach 1945-54 siedziba gminy Kochcice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa częstochowskiego. Kochanowice leżą w północno-zachodniej części województwa śląskiego, na Wyżynie Śląskiej, w zlewni rzeki Liswarty. Kochanowice są oddalone 7 km od Lublińca, 30 km od Częstochowy i 70 km od Katowic i Opola.
   Kochanowice położone są na obszarze Śląska Białego, w północnej części Górnego Śląska. Według innego podziału ze względu na obszary kulturowe, leży on na terenie ziemi lublinieckiej. Ze względu na położenie geomorfologiczne Kochanowice leżą na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej.
    Przy trasie przelotowej z Lublińca do Częstochowy (Droga krajowa nr 46) na skrzyżowaniu z ulicami Wiejską i Lubocką stoją naprzeciw siebie dwie kapliczki z XVII wieku, poświęcone św. Janowi Nepomucenowi i św. Florianowi. Według legendy postawione zostały one przez dwóch skłóconych ze sobą mężczyzn. Faktem jest, że są one symbolem miejscowości, umieszczonym w jej herbie.
    Stopień zwodociągowania gminy wynosi ok. 97%. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi ok. 72,0 km. Zaopatrzenie terenów skoncentrowanej zabudowy realizowane jest z wodociągów grupowych. Istnieją ujęcia wody w Kochcicach, Kochanowicach, Lubockiem i Pawełkach, zaś Harbułtowice i Droniowice w całości zasilane są wodą spoza terenu gminy.
    Gmina zajmuje obszar 80 km2, z czego na użytki rolne przypada 49,5 % ,natomiast lasy zajmują 3414 ha, co stanowi 43 % powierzchni. Zamieszkuje ją prawie 6900 mieszkańców w 8 sołectwach. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy swoje duże szanse upatrujemy w rozwoju wysokoprodukcyjnych, nowoczesnych gospodarstw rolnych ponieważ sprzyjają temu warunki glebowe, wysoka kultura rolna i dogodne położenie - bliskość rynku zbytu, którym jest aglomeracja śląska. Obok działalności rolniczej dobrze rozwija się drobna wytwórczość ekologicznych artykułów rolno-spożywczych, handel i usługi. W Gminie Kochanowice istnieją bardzo dobre warunki dla krzewienia sportu i rekreacji. Na jej terenie znajdują się dwa boiska wielofunkcyjne oraz boiska do piłki nożnej. W Pawełkach zaś istnieje całoroczny, piękny obiekt Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z bazą noclegową, kompleksem boisk, zapleczem do grillowania i bazą sprzętu turystycznego. Na terenie gminy działa również Gminne Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kochanowicach z filiami w Kochcicach i w Lubecku. Gminne Centrum Kultury i Informacji, obok typowej działalności kulturalnej oraz udzielania informacji turystycznej, pobudza do aktywności zawodowej, wykorzystując w tym celu nowoczesne techniki teleinformatyczne.
    Prawie 2/3 obszaru gminy leży w obrębie Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą". Gmina Kochanowice jest gminą o charakterze rolniczym. Nowoczesne gospodarstwa rolne funkcjonują nie tylko na terenie miejscowości z bardzo dobrymi glebami (np. Kochanowice, Kochcice). Również w sołectwach z niską klasą gruntów gospodarstwa cechują się wysokim poziomem kultury rolnej (np. Pawełki, Droniowice, Harbułtowice). Prawie połowę gminy stanowią lasy objęte ochroną Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą". Przez teren gminy prze biega Szlak Pomników Przyrody, funkcjonuje ścieżka edukacyjno-przyrodnicza "Na Brzozę". Na terenie gminy powstało kilka gospodarstw agroturystycznych, które oferują turystom m.in. jazdę konną i wędkowanie. Miejsca godne odwiedzenia:  kościół parafialny św. Wawrzyńca z 1823 r. w Kochanowicach ,pałac rodziny Aulock w Kochanowicach z pocz. XIX w., od 1929 r. mieści się w nim szkoła , pałac Ballestremów w Kochcicach z 1909 r. otoczony 16-hektarowym zabytkowym parkiem - siedziba ośrodka rehabilitacyjnego,  kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kochcicach - znajduje się w budynku przebudowanym w latach powojennych ze stajni hrabiego Ballestrema,  kościół parafialny Wniebowzięcia NMP w Lubecku, a jednocześnie Sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej - najstarszy zabytek gminy z 1679 r., powiększony w 1776 r., odnowiony w 1787 r. ,drewniany kościółek filialny MB Fatimskiej w Pawełkach.

Sołectwo Kochanowice

•   Sołtys - Kamil Kasperek
•   liczba ludności – 2132 os. (Kochanowice - 2096 os., przysiółek Swaciok - 36 os.)

Herb sołectwa Kochanowice

   Pieczęć z godłem uwidoczniona na dokumentach z 1842 roku . Na srebrnym polu tarczy czarno ubrany wieśniak idzie w prawo na zielonej murawie, z błękitną siekierą o czarnym drzewcu na prawym ramieniu, pomiędzy zielonymi dwoma drzewami. Herb symbolizuje leśne zajęcie ówczesnych mieszkańców.

OŚRODKI ZDROWIA:
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kochanowicach przy ul. Lublinieckiej 2b
2. Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Kochanowicach przy ul. Lublinieckiej 7

SZKOŁY:
1. Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Kochanowicach przy ul. Szkolnej 1
2. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kochanowicach przy ul. Szkolnej 1

PRZEDSZKOLA:
1. Samorządowe Przedszkole w Kochanowicach przy ul. Szkolnej 1

KOŚCIOŁY:
1. Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Kochanowicach przy ul. Wiejskiej 1

KULTURA:
1. Gminne Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach przy ul. Lublinieckiej 5

MARKETY:
1. Market "DINO" w Kochanowicach przy ul. Częstochowskiej 42

RESTAURACJE:
1. Restauracja "ŁYCZEK" w Kochanowicach przy ul. Częstochowskiej 33
2. Kręgielnia Manhattan  w Kochanowicach przy ul. Dworcowej 34
3. Zajazd "TYTAN" w Kochanowicach przy ul. Wolności 15d


Źródła:
1. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu ochrony środowiska dla gminy Kochanowice, Kochanowice 2010
2. www.kochanowice.pl
3. Jerzy Parys, Herbarz Ziemi Lublinieckiej, Pawonków 2012
4. www.wikipedia.org

Historia

    Nazwa wsi pochodzi od polskiego określenia na uczucie "miłości" - "kochania". Heinrich Adamy w swoim dziele o nazwach miejscowości na Śląsku wydanym w 1888 roku we Wrocławiu wymienia pierwotną nazwę wsi jako Kochanowice podając jej znaczenie "Liblingsort" czyli "miejscowość miłości". Nazwa wsi została później fonetycznie zgermanizowana na Kochanowitz i utraciła swoje pierwotne znaczenie.
    Polską nazwę Kochanowice w książce "Krótki rys jeografii Szląska dla nauki początkowej" wydanej w Głogówku w 1847 wymienił śląski pisarz Józef Lompa zaznaczając, że przy "Kochanowicach kopią rudę".
    Tereny gminy Kochanowice od najdawniejszych czasów należały do Śląska. Po 1138 r., w miarę rozdrobnienia dzielnicowego, najpierw należały do księstwa śląskiego, następnie opolskiego, wreszcie wielkostrzeleckiego. Po roku 1460 zostały włączone do królestwa Czech, a później do monarchii austriackiej. Po wojnach śląskich w latach 1743 –-57 były włączone do Królestwa Pruskiego. Po l wojnie światowej i powstaniach śląskich znalazły się ponownie w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Kochanowice to miejscowość podarowana niegdyś przez księcia Alberta opolskiego rycerzowi Marbotowi (1358). W XVI w.  należała do Wierbskich (XVI w.), na przełomie XVI / XVII w. do  Kochcickich, a w XIX do  von Aulocków. W latach 1942 –-44 znajdował się tutaj obóz dla Żydów.


Źródła:
1. www.gci.kochanowice.pl
2. www.wikipedia.org

Przyroda

    Charakterystyczny krajobraz gminy tworzy położony przy granicy południowo-zachodniej Park Krajobrazowy "Lasy na Górną Liswartą". 57% ogólnej powierzchni Parku zajmują lasy z przewagą lasów sosnowych z udziałem świerka pospolitego, z fragmentami lasów bukowych oraz grupami drzew olszy, dębu i jesionu. Poza zbiorowiskami typowo leśnymi część obszaru zajmują naturalne łąki i pastwiska położone w dolinach rzek i potoków. Występuje tu roślinność wodno-bagienna, torfowiskowa i łąkowa oraz wiele gatunków rzadkich roślin podlegających ochronie m.in.: cis pospolity, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, rosiczka okrągłolistna, widłak jałowcowaty. Na teranie gminy występuje liczny starodrzew reprezentowany jest przez 18 okazów drzew będących pomnikami przyrody ożywionej i użytek ekologiczny "Brzoza". Niewątpliwą atrakcją dla miłośników przyrody, obok wielu innych pomników, jest rezerwat 100-letnich rododendronów w samym środku lasów do którego prowadzi ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza "Na Brzozę". Rezerwat można podziwiać z wieży widokowej.
    Teren gminy przecina Szlak Pomników Przyrody biegnący na trasie Boronów-Lubliniec - Kochanowice-Ciasna. Piękne kompleksy leśne są atrakcyjne nie tylko dla amatorów runa leśnego, ale również dla myśliwych, których przyciąga tu licznie występująca zwierzyna płowa. Na dwóch głównych ciekach wodnych Potoku Kochanowickim i Potoku Kochcickim istnieją liczne stawy hodowlane (głównie karpia i pstrąga), niektóre z nich udostępnione są przez właścicieli do wędkowania. Niewątpliwe walory turystyczne gminy były impulsem dla powstania na jej terenie gospodarstw agroturystycznych i licznych terenów letniskowych przyciągając wielu mieszkańców z aglomeracji śląskiej, znajdujących tu ciszę i spokój.


Źródła:
1. www.bip.kochanowice.pl
2. www.kochanowice.pl