Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości    •    biuro@bmc24.pl    •    (34) 319-71-06    42-286 Koszęcin    •    (34) 500-02-10    42-700 Lubliniec
Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości 
 Kraj: polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: kochanowice
herb

kochanowice

O Gminie

    Gmina Kochanowice leży w północno-zachodniej części województwa śląskiego, na Wyżynie Śląskiej, w zlewni rzeki Liswarty (przez teren gminy biegną dwa jej dopływy: Potok Kochcicki i Potok Kochanowicki). Przez teren Gminy przechodzi droga krajowa nr 11 Katowice ? Poznań i DK 46 Częstochowa - Opole, a także linie kolejowe biegnące równolegle do dróg krajowych w tych samych kierunkach. 
  Gmina Kochanowice ma powierzchnię 80 km2. Stan ludności zamieszkującej wynosi około 6 683 mieszkańców, co oznacza, że gęstość zaludnienia w Gminie wynosi 84 osoby na km2. Najwięcej mieszkańców jest w Kochanowicach, gdzie dominuje zabudowa wielorodzinna. Zdecydowanie mniejsze zaludnienie jest w pozostałych miejscowościach Gminy, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna. Prawie 2/3 obszaru gminy leży w obrębie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą. Sołectwa: Droniowice, Harbułtowice, Jawornica, Kochanowice, Kochcice, Lubecko, Lubockie, Ostrów, Pawełki, Szklarnia. Przysiółki: Swaciok. Gajówki: Gajówka Kochcice, Śródlesie. 
    Gmina Kochanowice jest gminą o charakterze rolniczym. Nowoczesne gospodarstwa rolne funkcjonują nie tylko na terenie miejscowości z bardzo dobrymi glebami (np. Kochanowice, Kochcice, Lubecko). Również w sołectwach z niską klasą gruntów gospodarstwa cechują się wysokim poziomem kultury rolnej (np. Pawelki, Droniowice, Harbułtowice).Prawie połowę gminy stanowią lasy objęte ochroną Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą. Przez teren gminy przebiega Szlak Pomników Przyrody, funkcjonuje ścieżka edukacyjno-przyrodnicza Na Brzozę. Na terenie gminy powstało kilka gospodarstw agroturystycznych, które oferują turystom m.in. jazdę konną i wędkowanie.Miejsca godne odwiedzenia:- kościół parafialny św. Wawrzyńca z 1823 r. w Kochanowicach- pałac rodziny Aulock w Kochanowicach z pocz. XIX w., od 1929 r. mieści się w nim szkoła- pałac Ballestremów w Kochcicach z 1909 r. otoczony 16-hektarowym zabytkowym parkiem - siedziba ośrodka rehabilitacyjnego- kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kochcicach - znajduje się w budynku przebudowanym w latach powojennych ze stajni hrabiego Ballestrema- kościół parafialny Wniebowzięcia NMP w Lubecku, a jednocześnie Sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej - najstarszy zabytek gminy z 1679 r, powiększony w 1776 r, odnowiony w 1787 r.- drewniany kościółek filialny MB Fatimskiej w Pawełkach, stanowisko pomnikowe różanecznika katawbijskiego (0,46 ha) w przysiółku Brzoza. 
    Atrakcyjność turystyczną Gminy Kochanowice podnosi fakt znajdowania się dużej części Gminy w obrębie Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą" i jego otuliny. Teren Gminy przecina Szlak Pomników Przyrody biegnący na trasie Boronów - Lubliniec - Kochanowice - Ciasna. Wizytówką Gminy jest pięknie utrzymany unikatowy zespół pałacowo - parkowy w Kochcicach z początku X wieku. Przyrodniczo obszar Gminy położony  jest w zasięgu prowincji Wyżyna - Małopolska, podprowincji Wyżyna Śląsko - Krakowska na pograniczu 2 mezoregionów i obniżenia Liswarty - Prosny oraz Progu Woźnickiego. Znaczącą część powierzchni bo 42% zajmują lasy pozostały teren objęty opracowaniem jest głównie wykorzystywany rolniczo jako pola uprawne, łąki i pastwiska. Na rolniczy charakter Gminy składa się 819 gospodarstw rolnych, w których dominuje produkcja roślinna i zwierzęca. Obok działalności rolniczej dobrze rozwija się drobna wytwórczość oraz handel i usługi. Istniejąca zabudowa ma charakter zwarty i jest zabudową zagrodową przyjmującą coraz częściej charakter zabudowy jednorodzinnej. 
W ostatnich latach pojawiła nowa dla tego terenu forma zabudowy, zabudowa letniskowa (Pawełki, Ostrów, Lubockie). 
    Charakterystyczny krajobraz Gminy tworzy, położony przy granicy południowo - zachodniej Park Krajobrazowy "Lasy nad Górną Liswartą". Obszar Parku leży pod względem geograficznym na Wyżynie Śląsko - Krakowskiej, do której należy Próg Woźnicki i Próg Herbski. Rzeźba terenu jest bardzo zróżnicowana, opadająca w kierunku doliny Liswarty od falistej z grzbietami i garbami na Progu Herbskim, do falistej z pagórkami na Progu Woźnickim. 57 % ogólnej powierzchni Parku zajmują lasy z przewagą lasów sosnowych z udziałem świerka pospolitego, z fragmentami lasów bukowych oraz grupami drzew olszy, dębu i jesionu. 


Źródło: www.lubliniec.starostwo.gov.pl

Historia

Przyroda