Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości    •    biuro@bmc24.pl    •    (34) 319-71-06    42-286 Koszęcin    •    (34) 500-02-10    42-700 Lubliniec
Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości 
 Kraj: polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: herby  Miejscowość: hadra
herb

hadra

O Miejscowości

    Hadra jest miejscowością położoną na południowym krańcu gminy Herby, przy granicy z gminą Boronów, gminą Kochanowice i gminą Koszęcin. W Hadrze znajduje się dużo terenów rekreacyjnych i letniskowych. W miejscowości co najmniej od XVIII wieku istniała kuźnica, wybudowana przez Franciszka Kotulińskiego, która w późniejszym okresie produkowała żelazo sztabowe. W pobliżu miejscowości położona była także kuźnia Kia. W roku 1995 niewielka część obszaru Hadry o powierzchni 35,35 ha przyłączona została do gminy Kochanowice. Wieś ma charakter wielodrożnicy. W administracji kościoła katolickiego wieś podlega pod Parafię św. Marcina Biskupa i Wyznawcy w Cieszowej. Przez miejscowość przebiega Szlak Józefa Lompy. 
    W miejscowości znajdują się kaplica św. Anny z przełomu XIX i XX wieku oraz kościół św. Anny. W Hadrze znajduje się również szkoła podstawowa i przedszkole oraz klub sportowy. W miejscowości znajduje się Zakład produkujący żwir użytkowy "Żwirex". We wschodniej części miejscowości znajduje się staw rybacki przy korycie Liswarty o powierzchni 40 ha oznaczony jako łowisko, a w południowej części znajdują się zabudowania popegeerowskie, dawny folwark w Hadrze.

   Sołectwo Hadra obejmuje miejscowości: Hadra, Kierzki, Mochała , Piłka.

•   Sołtys - Joanna Imiołczyk
•   liczba ludności – 695 os.

Herb sołectwa Hadra

   Miejscowość pieczęci ani herbu nie posiada. Propozycja herbu autorstwa Jerzego Parysa nawiązuje do rolniczego charakteru miejscowości, istniał tam majątek ziemski. Na błękitnym polu tarczy, złote dwa kłosy po bokach, czarne kowadło na dole pomiędzy nimi. Srebrne kleszcze kowalskie ukośnie skrzyżowane z srebrnym młotem o czarnym drzewcu nad kowadłem.

SZKOŁY:
1. Szkoła Podstawowa w Hadrze przy ul. Szkolnej 29

KOŚCIOŁY:
1. Parafia św. Marcina Biskupa w Hadrze przy ul. Szkolnej 27

PRZEDSZKOLA:
1. Przedszkole Publiczne w Hadrze przy ul. Szkolnej 29

Opracowała: Iwona Nancka
Źródła:
1. www.wikipedia.org
2. Jerzy Parys, Herbarz Ziemi Lublinieckiej, Pawonków 2012
3. www.herby.pl

Historia

    W Hadrze znajdują się cztery obiekty wpisane do rejestru zabytków znajdujące się w Zespole zabudowań folwarcznych. Pierwsze zabudowania tego zespołu powstały około 1781 roku. W opisanym obiekcie znajdują się - rządcówka, spichlerz, czworak i obora.

Opracowała: Iwona Nancka
Źródło: www.herby.pl

Przyroda