Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości
dom
 Kraj: polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: ciasna  Miejscowość: zborowskie
herb

zborowskie

O Miejscowości

   Zborowskie to niewielka miejscowość w powiecie lublinieckim, w gminie Ciasna. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa częstochowskiego. Miejscowość licząca około 1000 mieszkańców.

Sołectwo Zborowskie
•   Sołtys - Henryk Pietrucha

Herb sołectwa Zborowskie
  
  Herb opracowany na podstawie książki pt. „Lublinietz Stad Und Kreis In Oberschlesien” wydanej 1991 roku w Niemczech oraz posiadanym kopiom odcisków pieczęci.

KOŚCIOŁY:
1. Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Zborowskiem przy ul. Fabrycznej 4

SZKOŁY:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zborowskiem przy ul. Głównej 33

PRZEDSZKOLA:
1. Przedszkole Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciasnej - Przedszkole Zborowskie przy ul. Myśliwskiej 1

KULTURA:
1. Gminna Biblioteka Publiczna Ciasna - filia Zborowskie przy ul. Myśliwskiej 1

STRAŻ POŻARNA:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Zborowskiem przy ul. Głównej

Źródła:
1. www.wikipedia.org

Historia

    Nazwa miejscowości "Zborowskie" wywodzona była powszechnie od nazwiska hrabiego, który miał być właścicielem wsi, lecz najprawdopodobniej ów Hrabia Zborowski nigdy nie istniał i pojawił się wyłącznie w czyjejś wyobraźni tylko jako wygodne i proste skojarzenie. W dokumentach nazwę miejscowości znajdujemy w "Urbarzu Lublinieckim" pod rokiem 1640, gdzie jest zapisana jako "Borowsske". Najbliższe prawdy będzie odwołanie się do wyrazu "bór". Od początku XVIII zaczyna się utrwalać nazwa Zborowskie jako odpowiedź na pytanie "skąd jesteś"? Może mówiono " z Borowskiego ". Z połączenia wyrazów wyszła nazwa Zborowskie. Na podstawie urbarza można wywnioskować, że w tym czasie mieszkało tam ok. 210 osób. W połączeniu z odrębną wtedy Bogdalą, gdzie ich było około 50, stanowiło miejscowość której korzenie mogą sięgać XVI a może XV wieku. Główny zrąb wsi stanowiły dwie największe jej części - Dolna Wieś i Górna Wieś ( nazwa pochodzi z XIX w. ). Pamiątką po tym są dzisiejsze ulice Dolna i Górna. 
    Z urbarza dowiadujemy się, że już wtedy część jej mieszkańców zajmowała się hodowlą ryb, od czego płacili podatek. Do najwcześniej wspomnianych części wsi należy Cisie oraz pod datą 1722 - Niedźwiedź. W 1874 r. do Zborowskiego została przyłączona Bogdala. Wraz z nią miało 18 przysiółków i należało do najbardziej rozległych wsi w powiecie lublinieckim. Zborowskie należało w przeszłości do właścicieli Lublińca. Była wśród nich rodzina Cellarych, następnie pochodząca z Alzacji rodzina de Garnier, rodzina Ziemieckich, Grotowskich, Renard, von Kościelskich. W 1889 r. jest nim książę Alfred Radolin z Jarocina. Zaś po roku 1910 hrabia Zygmunt Chłapowski. W 1850 r. w Zborowskiem oddano do użytku szkołę, w 1876 rozpoczyna działalność posterunek żandarmerii i stacja celna. W roku 1882 wieś otrzymała agencję pocztową, w 1890 połączenie telefoniczne z Sierakowem i dalej z resztą świata, w 1905 r. założono bibliotekę. W 1923 r. powstaje kościół, a w 1926 wybudowano bitą drogę do Ciasnej. Rok później w styczniu, miało miejsce największe wydarzenie dla ludzi tamtego pokolenia - doprowadzenie linii elektrycznej i jednoczesne pojawienie się pierwszych aparatów radiowych. Zborowskie znane jest przede wszystkim jako miejsce produkcji glinianych fajek. Fajki takie były w tym czasie bardzo popularne w całej Europie. Właściciel miejscowych złóż oraz dobrani wspólnicy założyli tutaj w 1753 r. fabrykę. Technologia produkcji fajek opierała się na holenderskiej. W tym celu też sprowadzono holenderskich mistrzów, którzy nauczyli miejscową ludność metod produkcji. Oprócz fajek wytwórnia zajmowała się też produkcją fajansowych naczyń. Jednak ta działalność została w 1767 r. przeniesiona do Glinicy. Jakość fajek ze Zborowskiego była tak wysoka, że były powszechnie rozprowadzane. Nie wiadomo dokładnie kiedy wytwórnia zaprzestała swojej działalności. W 1838 r. fajki jeszcze produkowano, w 1861 r. fabryka była już nieczynna. Z tamtych czasów pozostał prawdopodobnie jedyny w Europie budynek po dawnej wytwórni oraz nazwa tej części wsi a obecnie ulica fabryczna.


Źródło: Ciasna, Architektura Gminy Ciasna, Wyd. Gmina Ciasna 2010

Przyroda

Łęg nad Młynówką to rezerwat przyrody położony na obszarze leśnictwa Panoszówutworzony w 2006 r.. Powierzchnia rezerwatu to ok. 90 ha. Celem ochrony jest zachowanie podgórskiego łęgu jesionowego Cariciremotae-Fraxinetum z udziałem gatunku charakterystycznego turzycy rzadkokłosej. Występuje tu 7 gatunków roślin chronionych: barwinek pospolity, bluszcz pospolity, grążel żółty, kukułka plamista, kukułka Fuchsa, listera jajowata oraz wawrzynek wilczełyko. Z roślin górskich stwierdzono tu następujące gatunki: bez koralowy, kozłek bzowy, liczydło górskie, starzec kędzierzawy, trybula lśniąca, trzcinnik owłosiony, wiechlina odległokłosa. W części obszaru, gdzie odpływ wód jest słaby znajduje się ols porzeczkowy Ribesonigri-Alnetum.

www.ciasna.pl/cms/3046/przyroda


Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o ofertach, zapisz się do newslettera.RegulaminNowa strona Firmy Biura Nieruchomości BMC. Strona jest w budowie.