Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości
dom
 Kraj: polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: ciasna  Miejscowość: wędzina
herb

wędzina

O Miejscowości

    Wieś położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Ciasna, nad Liswartą. Wędzina jest wysuniętą najbardziej na północ miejscowością gminy Ciasna. Porozrzucane na rozległym obszarze luźne grupy zabudowań i pojedyncze gospodarstwa tworzą właściwie dwie osady wiejskie oraz kilka przysiółków. Pierwsza z nich to Wędzina, druga zaś to Kowie. Nazwa Wędzina pochodzi od polskiego określenia oznaczającego "wędlinę" i prawdopodobnie związana jest z wytwarzaniem we wsi wędzonych produktów mięsnych. Niemiecki językoznawca Heinrich Adamy w swoim dziele o nazwach miejscowych na Śląsku wydanym w 1888 roku we Wrocławiu wymienia najstarszą nazwę miejscowości w obecnej polskiej formie "Wędzina" tłumacząc jej znaczenie "Rauchfleischdorf" czyli po polsku "Wieś wędzonego mięsa". Niemcy zgermanizowali nazwę na Wendzin w wyniku czego utraciła ona swoje pierwotne znaczenie. W 1936 nazistowska administracja III Rzeszy, chcąc zatrzeć polskie pochodzenie nazwy wsi, przemianowały ją na Windeck.

Sołectwo Wędzina
•   Sołtys - Teresa Kozala

Herb sołectwa Wędzina

  Herb opracowany na podstawie książki pt. „Lublinietz Stad Und Kreis In Oberschlesien” wydanej 1991 roku w Niemczech oraz posiadanym kopiom odcisków pieczęci.

SZKOŁY:
1. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wędzinie przy ul. Szkolnej 23

PRZEDSZKOLA:
1. Oddział Przedszkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wędzinie przy ul. Szkolnej 6

KOŚCIOŁY:
1. Kościół p.w. św. Urbana w Wędzinie przy ul. Lompy 22a

STRAŻ POŻARNA:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Wędzinie przy ul. Szkolnej 16

KULTURA:
1. Pałac w Wędzinie przy ul. Szkolnej 4 (organizowanie imprez okolicznościowych)


Źródła: 
1. www.wikipedia.org

Historia

    Nazwa miejscowości Wędzina pojawia się w dokumentach już w 1679 roku, natomiast osada Kowie dopiero w 1704 roku. Jednak te daty nie mają nic wspólnego z datami założenia osad wiejskich. W owym czasie do Kowia należały przysiółki Zasłupie (Marce) Biadac oraz Kierocie, zaś do Wędziny - Sierlęt (obecnie w granicach Panoszowa) oraz późniejszy folwark Kwast. Od późnego średniowiecza do przełomu XVII i XVIII wieku Wędzina była siedzibą dominium należącego m.in. do hrabiny Anny Jarockiej von Gaschin oraz baronów Rouzitz de Helm. Ostatni właściciel Bernard von Studnitz pozostawił po sobie pałac z parkiem, zrujnowane mauzoleum i kilkadziesiąt okazałych dębów. W XVIII i XIX wieku pracowały tutaj dwa młyny, dwa zakłady hutnicze oraz cegielnia. Po dawnej hucie szkła pozostał tylko przysiółek Szklarnia. W Kowiu znajdują się dwa budynki szkolne z lat 30 XX wieku. W roku 1819 Wędzina liczy 453 mieszkańców, natomiast w 1861 roku już 941. Około 1766 roku powstał zakład produkcji szkła, a co za tym idzie, nowa osada pod obecną nazwą Szklarnia. Huty szkła powstawały w miejscach gdzie jakość tego surowca stanowiła przyczynę krótkiego żywota tego typu zakładów. Produkowane w nich zielone szkło nie było zbyt dobrej jakości, natomiast było tanie, a od nazwy miejsc, w których je produkowano zwano je "zielonym". W latach 30 XX wieku we wsi działały dwie szkoły niemieckie i jedna polska, a także dwie restauracje, sklep i masarnia.

PAŁAC W WĘDZINIE

Wędzina to malownicze miejsce, którego centrum w XVI i XVII w. stanowił drewniany dwór. W drugiej połowie XIX wieku wzniesiono na jego miejscu murowany pałac otoczony olbrzymim dębowym parkiem. Jego ostatni właściciel Bernard von Studnitz pozostawił po sobie ten niezwykły zabytek architektoniczny wraz ze zniszczonym mauzoleum usytuowanym w głębi parku. Pałac wybudowano z cegły na planie prostokąta, trójkondygnacyjnie z wykorzystaniem mieszkalnego poddasza. Zwieńczenie stanowi wysoki dach czterospadowy z lukarnami. Budynek zachował swoje dawne zdobienia, pilastry, obramowania okienne, gzymsy nad oknami, a także spory gzyms wieńczący. Pałac w Wędzinie nie stracił swojego pierwotnego trzytraktowego układu wnętrz, z korytarzem pomiędzy traktami, a także holem znajdującym się na osi budynku. Obecnie podlega nieustannym modernizacjom, aby umożliwić przeżycie niezapomnianych chwil w tym urokliwym miejscu.


Źródła:
1. Ciasna, Architektura Gminy Ciasna, Wyd. Gmina Ciasna 2010
2. www.palac-wedzina.cdx.pl

Przyroda

Najwyższym wzniesieniem w granicach miasta jest Coglowa Góra 365 m n.p.m.

Miasto leży na  Wyżynie Wieluńsko-Woźnickiej Próg Woźnicki Obniżenie Liswarty i Prosny


Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o ofertach, zapisz się do newslettera.RegulaminNowa strona Firmy Biura Nieruchomości BMC. Strona jest w budowie.