Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości    •    biuro@bmc24.pl    •    (34) 319-71-06    42-286 Koszęcin    •    (34) 500-02-10    42-700 Lubliniec
Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości 
 Kraj: polska  Województwo: śląskie  Powiat: częstochowski
herb

częstochowski

O Powiecie

    Powiat  częstochowski  usytuowany  jest  w północnej części  województwa  śląskiego. Od  północy  graniczy  z  województwem  łódzkim, od wschodu  z województwem świętokrzyskim, od południa i zachodu z czterema innymi powiatami ziemskimi województwa śląskiego: zawierciańskim, myszkowskim, lublinieckim i kłobuckim. Siedziba  Starostwa znajduje się w Częstochowie przy ulicy Jana III Sobieskiego 9. Miasto Częstochowa  nie wchodzi w skład ziemskiego powiatu częstochowskiego, jest odrębnym powiatem grodzkim. Powiat częstochowski leży głównie na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej, która stanowi prowincję Wyżyny Małopolskiej w jej zachodniej części. Wschodnia i północna część powiatu położona jest na obszarze Niecki Włoszczowskiej.W obrębie powiatu  Wyżyna Częstochowska  wznosi się   na poziomie  powyżej 200 m  npm., zaś  część  skałek i  ostańców   przekracza  nawet  350 m npm.
    
    Niecka Włoszczowska jest to teren płaski, zatorfiony z bogatą siecią hydrograficzną. Takie położenie powiatu częstochowskiego wykazuje  znaczne zróżnicowanie obszarów szaty roślinnej i świata  zwierzęcego. Urozmaicone ukształtowanie powierzchni, istniejące kontrasty  fizjograficzne , glebowe  i  czynniki  mikroklimatyczne  powodują  bogatą  różnorodność  ekologiczną.
    
    Powierzchnia powiatu  wynosi 1.519 km - stanowi 12,4% powierzchni całego województwa  śląskiego. Powiat  częstochowski  jest  pod  tym względem największym powiatem  w województwie śląskim i jednym z największych w kraju. Średnia powierzchnia gmin  w powiecie wynosi  95 km. Podzielony jest na  16  jednostek administracyjnych: 
-gminy miejsko-wiejskie: Blachownia, Koniecpol 
-gminy wiejskie: Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny, Starcza 
-miasta: Blachownia, Koniecpol.
    
    Powiat częstochowski posiada liczne walory przyrodnicze, których atrakcyjność ma charakter ponadregionalny. 
Na terenie powiatu znajdują się trzy parki krajobrazowe:
 - Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą (częściowo na terenie powiatu, w gminach: Blachownia, Konopiska i Starcza). 
 - Park Krajobrazowy Orlich Gniazd (częściowo na terenie powiatu w gminach: Mstów, Olsztyn, Janów i Poczesna)
 - Park Krajobrazowy Stawki - w całości na terenie powiatu w gminie Przyrów.


Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2007 - 2015

Historia

Przyroda