Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości    •    biuro@bmc24.pl    •    (34) 319-71-06    42-286 Koszęcin    •    (34) 500-02-10    42-700 Lubliniec
Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości 
Nieruchomość: Obiekt sprzedaż  ID: 624  Kraj: Polska  Województwo: śląskie  Powiat: kłobucki  Gmina: Przystajń  Miejscowość: Kamińsko
Brak poprzednich ofert 1 / 5 Następna oferta

Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko

Cena: 69 000 zł

Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko1 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko2 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko3 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko4 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko5 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko6 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko7 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko8 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko9 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko10 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko11 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko12 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko13 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko14 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko15 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko16 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko17 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko18 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko19 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko20 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko21 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko22 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko23 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko24 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko25 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko26 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko27 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko28 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko29 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko30 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko31 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko1 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko2 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko3 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko4 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko5
Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko1 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko2 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko3 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko4 Nieruchomość Obiekt sprzedaż Kamińsko Obiekt pod domek blisko lasu Kamińsko5


Obiekt

Cena 69 000 zł
Cena za m2 879 zł
Powierzchnia lokalu 78,5 m2
Typ obiektu sklep
Droga dojazdowa asfaltowa
Stan lokalu do remontu
Liczba pięter 1
Liczba pokoi 3
Material budowy pustak
Rok budowy 1970
Typ posadzki bezpyłowa
Położenie obiektu oddzielny obiekt
Konstrukcja murowana
Forma własności własność

Działka

Kształt prostokąt
Typ parkingu miejsce postojowe
Miejca parkingowe 8
Ogrodzenie brak

Media

Woda miejska
Kanalizacja szambo
Prąd jest
Prąd siła jest
Gaz brak
Liczba lini telefonicznych 1

Dodatkowe zalety

Klimatyzacja jest
Alarm jest
Pomieszczenie socjalne jest
Witryna jest
Siatka x

Opis ogólny

Na sprzedaż obiekt usługowo handlowy w miejscowości Kamińsko, o powierzchni 78,5 m2, składający się z pomieszczenia głównego- sklepu oraz zaplecza z pomieszczeniem sanitarnym, usytuowany na działce 612 m2 o numerze 221/1.

Przed obiektem znajduje się parking na około 8-10 miejsc parkingowych. Obiekt z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, idealnie nadaje się pod sklep, bar lub inny punkt usługowo handlowy.

Bezpośrednie sąsiedztwo lasów obfitujących w zwierzynę oraz grzyby i jagody oraz czyste powietrze, nadaje temu miejscu specyficzny klimat przyciągając latem turystów, spacerowiczów oraz grzybiarzy. 

Na przyłączonym do budynku dużym zadaszonym tarasie, o długości 11 m i szeroki na 4,2 m, można wystawić stoliki dla gości i klientów.

Media:
Woda miejska
Prąd miejski,
siła Kanalizacja- szambo 2000 m3
Komin z możliwością podłączenia pieca

Wyposażenie: 
Monitoring 4 kamery monitorujące
1 linia telefoniczna
Wentylacja i klimatyzacja
Alarm

Budynek z lat 70 w kształcie prostokąta 9m /8,70 m, o murowanej konstrukcji- materiał pustak, ocieplony jest styropianem 5 cm.
Do budynku prowadzą niskie schody wraz z podjazdem dla wózków.
Od strony ulicy znajduje się również duże okno witrynowe  3,15/ 2,30 m. Zarówno drzwi wejściowe jak i witryna zabezpieczone są kratą antywłamaniową.
Dach wyłożony papą około 5 lat temu, instalacja elektryczna również wymieniana była w tamtym okresie.

Budynek podzielony na dwa pomieszczenia: sklep oraz zaplecze:
Sklep 8,6 m na 5,55 m z witryną. Podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi, na ścianach tynk, sufit wyłożony panelami PCV.
Oświetlenie jarzeniowe, dodatkowa umywalka z ciepłą wodą z podgrzewacza elektrycznego.
W pomieszczeniu znajduje się również drożny komin do którego z łatwością można podłączyć piecyk do ogrzewania.
Zaplecze to pomieszczenie 2,8/ 8,6 m i wysokie na 3 m idealnie spełnia się jako magazyn lub biuro.
Podłoga częściowo wyłożona płytkami ceramicznymi, częściowo wykładziną PCV, zaopatrzona w duży zlewozmywak.
Obok wydzielone jest pomieszczenie z toaletą i umywalką.
Dobudowany do obiektu taras wyłożony kostką Bauma, zadaszony dachem spadzistym o konstrukcji drewnianej idealnie komponuje się z drewnianymi barierkami i otaczającym go lasem. Taras otwarty, przestrzenny, 11/4,2 m szerokości i wysoki na 4 m w najwyższym punkcie przyciąga możliwością odpoczynku lub dłuższego zatrzymania się w tym urokliwym miejscu.

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RM,MN,U ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zabudowa usługowa; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej; 
3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 
a) zachowuje się istniejącą zabudowę, 
b) dopuszcza się przekształcenie lub uzupełnienie istniejącego zagospodarowania i zabudowy terenu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
c) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, 
d) lokalizacja nowej zabudowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków i budowli służących produkcji rolniczej dopuszczona wyłącznie w głębi działek budowlanych, 
e) wyklucza się prowadzenie produkcji zwierzęcej powyżej 10 DJP,
f) lokalizacja zabudowy w stosunku do linii rozgraniczających dróg, zgodnie linią zabudowy określoną na rysunku planu, z uwzględnieniem jego skali;
4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 
a) obsługa komunikacyjna z przylegających dróg publicznych i wewnętrznych, 
b) w granicach terenu dopuszcza się lokalizację nie wyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych; 
5) wskaźniki zagospodarowania terenów i zasady kształtowania zabudowy: 
a) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:
- maksymalna 1,2,
- minimalna - 0,1, 
b) powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 0,4, 
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 30 %, 
d) maksymalna wysokość zabudowy i gabaryty obiektów: - wysokość budynków mieszkalnych w kalenicy głównej - do 11 m, - wysokość pozostałych budynków i wiat w kalenicy głównej do 10 m, - wysokość innych obiektów budowlanych - do 12 m;
e) geometria dachów: - na budynkach mieszkalnych dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 15o do 45o, - dachy na pozostałych budynkach dwuspadowe i wielospadowe, z dopuszczeniem dachów jednospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do 45o, 
f) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych 800 m; 
6) w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują ustalenia 9 pkt 1. 

Odległości:
- przystanek PKS 5 m 
- najbliższe zabudowania po drugiej stronie
- ulicy najbliższy sklep 6 km
- Lubliniec 30 km 
- Częstochowa 44 km 
- Myszków 79 km 
- Tworóg 46 km 
- Tarnowskie Góry 61 km 
- Gliwice 84 km 
- Bytom 74 km 
- Katowice 89 km 
- Opole 69 km 
- Pyrzowice Port Lotniczy 80 km


Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia.

Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ w naszym biurze wynosi 3,69% ceny zakupu, jednak nie mniej niż 3000 zł brutto.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.

Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.

Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości.

Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami.
W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.

Liczniki wyświetleń oferty: całkowite: 151  ostatnie 30 dni: 7  ostatnie 7 dni: 2