Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości    •    biuro@bmc24.pl    •    (34) 319-71-06    42-286 Koszęcin    •    (34) 500-02-10    42-700 Lubliniec
Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości 
Nieruchomość: Działka sprzedaż  ID: 842  Kraj: Polska  Województwo: śląskie  Powiat: kłobucki  Gmina: Przystajń  Miejscowość: Dąbrowa

Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń

Cena: 59 000 zł

Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń1 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń2 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń3 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń4 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń5 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń6 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń7 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń8 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń9 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń10 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń11 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń12 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń13 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń14 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń15 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń16 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń17 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń18 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń19 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń20 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń21 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń22 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń23 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń24 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń25 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń26 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń27 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń28 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń29 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń30 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń31 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń32 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń33 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń34 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń35 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń36 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń37 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń38 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń39 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń40 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń41 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń42 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń43 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń44 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń45 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń46 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń47 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń48 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń1 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń2 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń3 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń4 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń5
Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń1 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń2 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń3 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń4 Nieruchomość Działka sprzedaż Dąbrowa Działka budowlana Dąbrowa gmina Przystajń5


Działka

Cena 59 000 zł
Cena za m2 49 zł
Powierzchnia 1 200 m2
Szerokość 20 m
Długość 60 m
Typ działki budowlana
Typ działki komercyjnej budownictwo
jednorodzinne
Przeznaczenie budownictwo
jednorodzinne
Kształt prostokąt
Droga dojazdowa asfaltowa
Typ ulicy spokojna
Ogrodzenie brak
Forma własności własność

Media

Woda miejska
Kanalizacja brak
Prąd do 100m
Gaz brak

Opis ogólny

Na sprzedaż działka budowlana w miejscowości Dąbrowa, gmina Przystajń, powiat kłobucki. Działka w kształcie prostokąta o wymiarach 20m x 60m.

Działka o powierzchni 1200m2.

Media: przy działce biegnie linia niskiego napięcia, koszt przyłącza zależy od jego mocy. Wodociąg miejski znajduje się w drodze.

Numer działki 169/2, sprzedawana razem z udziałami w działce o numerze 169/6.
Istnieje możliwość zakupu działki obok o numerze 169/1.

Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem MR, czyli tereny zabudowy letniskowej z dopuszczoną zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Nieruchomość położona w spokojnej okolicy, idealna dla osób ceniących sobie ciszę i spokój.

Odległości do:
- Lubliniec 30 km
- Częstochowa 44 km
- Myszków 79 km
- Tworóg 46 km
- Tarnowskie Góry 61 km
- Gliwice 84 km
- Bytom 74 km
- Katowice 89 km
- Opole 69 km
- Pyrzowice Port Lotniczy 80 km

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu MR symbolem ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa letniskowa,
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
a) zachowuje się istniejącą zabudowę,
b) dopuszcza się przekształcenie lub uzupełnienie istniejącego zagospodarowania i zabudowy terenu zgodnie z jego przeznaczeniem,
c) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,
d) lokalizacja zabudowy w stosunku do linii rozgraniczających dróg, zgodnie linią zabudowy określoną na rysunku planu, z uwzględnieniem jego skali;
4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
a) obsługa komunikacyjna z przylegających dróg publicznych i wewnętrznych,
b) w granicach terenu dopuszcza się lokalizację nie wyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych;
5) wskaźniki zagospodarowania terenów i zasady kształtowania zabudowy:
a) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: - maksymalna 1,2, - minimalna - 0,1,
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 0,4,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 30%,
d) maksymalna wysokość zabudowy i gabaryty obiektów: - wysokość budynków letniskowych i mieszkalnych w kalenicy głównej - do 11 m, - wysokość pozostałych budynków i wiat w kalenicy głównej do 10 m, - wysokość innych obiektów budowlanych - do 12 m;
e) geometria dachów: dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 25o do 45o,
f) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych 800 m.

Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia.

Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ ustalane jest indywidualnie w naszym biurze.

Wynagrodzenia pośrednika i ceny transakcyjnej nie negocjujemy przez telefon , maila czy smsa.

Przy sprzedaży wszystkich naszych nieruchomości zawsze współpracujemy z innymi pośrednikami i biurami nieruchomości na zasadach ogólnie przyjętych w branży.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.

Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.

Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości.

Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami.
W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.

Liczniki wyświetleń oferty: całkowite: 8  ostatnie 30 dni: 8  ostatnie 7 dni: 7