Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości    •    biuro@bmc24.pl    •    (34) 319-71-06    42-286 Koszęcin    •    (34) 500-02-10    42-700 Lubliniec
Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości 
Nieruchomość: Działka sprzedaż  ID: 777  Kraj: Polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: Woźniki  Miejscowość: Woźniki

Działka Woźniki 961m2

OFERTA ARCHIWALNA, NIEAKTUALNA

Cena: 99 000 zł

Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m21 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m22 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m23 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m24 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m25 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m26 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m27 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m28 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m29 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m210 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m211 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m212 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m213 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m214 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m215 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m216 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m217 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m218 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m219 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m220 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m221 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m222 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m223 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m224 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m225 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m226 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m227 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m228 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m229 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m230 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m231
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m21 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m22 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m23 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m24 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m25
Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m21 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m22 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m23 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m24 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka Woźniki 961m25


Działka

Cena 99 000 zł
Cena za m2 103 zł
Powierzchnia 961 m2
Szerokość 25 m
Długość 38 m
Typ działki budowlana
Typ działki komercyjnej budownictwo
jednorodzinne
Przeznaczenie budownictwo
jednorodzinne
Kształt prostokąt
Droga dojazdowa asfaltowa
Typ ulicy lokalna
Ogrodzenie brak
Forma własności własność

Media

Woda miejska
Kanalizacja miejska
Prąd do 100m
Prąd siła jest
Gaz w drodze

Opis ogólny

Na sprzedaż prostokątna działka budowlana o powierzchni 961m i wymiarach 25m x 38m.

Nieruchomość usytuowana w spokojniej części Woźnik, blisko obwodnicy tej miejscowości, którą można bezpośrednio dojechać do Autostrady Bursztynowej. 
Miasto Woźniki dzięki bliskości autostrady i świetnym połączeniom z większymi miastami w regionie
(10 min. do Częstochowy, 30 min. do Lublińca, 30 min. do Katowic, 20 min. do Portu Lotniczego Pyrzowice) jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania.
Na miejscu znajduję się szkoła podstawowa, ośrodek zdrowia, apteki, supermarkety Dino i Biedronka oraz Urząd Miejski.

Media: prąd, wodociąg miejski i kanalizacja dostępna w głównej drodze. Możliwość przyłączenia się do istniejącej sieci światłowodowej.

Odległości do:
- Lubliniec 30 km
- Częstochowa 28 km
- Myszków 24 km
- Tworóg 30 km
- Tarnowskie Góry 29 km
- Gliwice 56 km
- Bytom 38 km
- Katowice 54 km
- Opole 90 km
- Pyrzowice Port Lotniczy 26 km

Działka w miejscowym planie zagospodarowania oznaczona jako MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

1. Tereny oznaczone MN przeznacza się pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z dopuszczeniem budynków bliźniaczych, usług i działalności nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska, a w istniejącej zabudowie zagrodowej możliwość modernizacji i rozbudowy oraz ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania 1) powierzchnia zabudowy nowych działek pod budynki wolnostojące nie mniejsza niS 500m2, szerokości minimum 15m, działek bliźniaczych odpowiednio 250m2 i 10m szerokości
2) ograniczenia zabudowy i utwardzenia terenu do 50% pow. działki, pozostały teren winien być wykorzystany na ogródek przydomowy i zieleń, powierzchnia biologicznie czynna minimum 50%
3) wysokość zabudowy maksymalnie do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze mieszkalne, wskaźnik intensywności zabudowy maksymalnie 0,5
4) poziom posadowienia parteru maksymalnie 100cm nad poziomem terenu
5) dachy symetryczne dwuspadowe o nachyleniu połaci 35- 45 z główną kalenicą usytuowaną równolegle do drogi z dopuszczeniem facjat i nadbudówek, dopuszcza się dachy naczółkowe i czterospadowe w przypadkach uzasadnionych proporcjami budynku, a także usytuowanych szczytami do drogi, gdy taka zabudowa nawiązuje do istniejącej zabudowy lub tworzy nowy skomponowany jednolity ciąg uliczny. Pokrycie dachówka lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorach czerwonym i brązowym
6) w przypadkach ścisłych luk budowlanych pomiędzy budynkami o płaskich dachach dopuszcza się możliwość zastosowania podobnych rozwiązań z wymogiem maksymalnego nawiązania do sąsiednich obiektów z uzasadnieniem na etapie projektowania, zestawieniem elewacji frontowej z elewacjami sąsiadujących budynków natomiast przy dobudowie w granicy do istniejącego budynku obowiązuje pełne dowiązanie się do elewacji frontowej istniejącego obiektu
7) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych obiektów od dróg i ulic publicznych w zalotności od rodzaju i klasy oraz nawiązania do istniejącej zabudowy waha się od 4 - 20m od granicy pasa drogowego, nie mniej niż 6,0 m od skraju jezdni, wymogi większych odległości określono na rysunku planu,
8) odległość budynków od granicy dróg wewnętrznych, ciągów pieszo - jezdnych i rowów melioracyjnych minimum 4,0m,
9) usytuowanie budynków winno być równolegle do istniejącego układu drogowego za wyjątkiem luk i uzupełnień ciągów istniejącej zabudowy skośnej
10) istnieje możliwość lokalizacji parterowych obiektów gospodarczych i garaży nawiązujących formą do budynku mieszkalnego i realizowanych zgodnie z przepisami szczegółowymi z dopuszczeniem usytuowania w granicy za zgodą sąsiada, w przypadku dobudowy należy się dostosować maksymalnie do obiektów sąsiednich
11) rozmieszczenie budynków, urządzeń i uzbrojenia na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi
12) tereny o szerokości 4 m, pod którymi przebiega istniejąca siec wodociągu wiejskiego i innych urządzeń sieciowych ogólnowiejskich jest wyłączona z zabudowy i musi być udostępniona w razie awarii
13) wymóg zabezpieczenia minimum dwóch miejsc postojowych na terenie działki
14) w przypadku prowadzenia działalności usługowej związanej z przyjmowaniem klientów wprowadza się wymóg dostępności kondygnacji usługowej przez osoby niepełnosprawne oraz realizacji miejsc postojowych w niezbędnej ilości minimum 2 stanowiska w obrębie działki od strony drogi publicznej
15) poziom hałasu na w/w terenie nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości progowych określonych w aktualnych przepisach szczegółowych
16) od strony dróg wojewódzkich i powiatowych kl. G i Z należy wprowadzać pasy zieleni izolacyjnej
17) rozbudowę obiektów inwentarskich w istniejących gospodarstwach ogranicza się do maks. 20 DJP.
Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia.

Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ w naszym biurze wynosi 3,69% ceny zakupu, jednak nie mniej niż 3000 zł brutto.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.

Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.

Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości.

Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami.
W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.

Liczniki wyświetleń oferty: całkowite: 128  ostatnie 30 dni: 2  ostatnie 7 dni: 1