Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości    •    biuro@bmc24.pl    •    (34) 319-71-06    42-286 Koszęcin    •    (34) 500-02-10    42-700 Lubliniec
Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości 
Nieruchomość: Działka sprzedaż  ID: 775  Kraj: Polska  Województwo: śląskie  Powiat: tarnogórski  Gmina: Kalety  Miejscowość: Kalety  Dzielnica: Drutarnia

Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia

Cena: 75 000 zł

Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia1 Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia2 Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia3 Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia4 Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia5 Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia6 Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia7 Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia8 Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia9 Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia10 Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia11 Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia12 Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia13 Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia14 Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia15 Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia16 Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia17 Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia18 Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia19 Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia1 Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia2 Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia3 Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia4 Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia5
Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia1 Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia2 Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia3 Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia4 Nieruchomość Działka sprzedaż Kalety Działka budowlana 1003m2 Kalety Drutarnia5


Działka

Cena 75 000 zł
Cena za m2 75 zł
Powierzchnia 1 003 m2
Szerokość 64 m
Długość 39 m
Typ działki budowlana
Typ działki komercyjnej budownictwo
jednorodzinne
Przeznaczenie budownictwo
jednorodzinne
Kształt trójkąt
Droga dojazdowa asfaltowa
Typ ulicy spokojna
Ogrodzenie brak
Forma własności własność

Media

Woda w drodze
Kanalizacja brak
Prąd do 100m
Prąd siła jest
Gaz brak

Dodatkowe zalety

Las jest

Opis ogólny

Na sprzedaż działka budowlana z bezpośrednim dostępem do drogi asfaltowej. Działka trójkątna o powierzchni 1003 m usytuowana na uboczu miasta, w bardzo bliskim sąsiedztwie lasu gwarantuje spokój i ciszę.

Media: koszt przyłącza prądu uzależniony od mocy przyłącza, brak kanalizacji oraz wodociągu. Proponujemy przydomową oczyszczalnię ścieków albo szambo.

Działka w miejscowym planie oznaczona jako 1MN3

Odległości do:

- Lubliniec 19 km
- Częstochowa 37 km
- Myszków 36 km
- Tworóg 15 km
- Tarnowskie Góry 28 km
- Gliwice 43 km
- Bytom 37 km
- Katowice 50 km
- Opole 84 km
- Pyrzowice Port Lotniczy 33 km

UCHWAŁA NR 102/XII/2011 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kalety-Zachód" 
Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku Planu następującymi numerami i symbolami identyfikacyjnymi: 
1MN1 - 1MN126 Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
Przeznaczenie dopuszczalne:
1) adaptowana zabudowa wielorodzinna,
2) adaptowana zabudowa zagrodowa, pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do poziomu wymaganego w przepisach odrębnych dla zabudowy mieszkaniowej,
3) małe domy mieszkalne,
4) usługi nieuciążliwe,
5) tereny parków, w tym tereny skwerów z funkcją rekreacyjną,
6) tereny upraw ogrodniczych i sadowniczych,
7) adaptowane niewielkie zakłady produkcyjne, pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do poziomu wymaganego w przepisach odrębnych dla zabudowy mieszkaniowej, Zakaz lokalizacji funkcji innych niż wymienione, w szczególności:
1) funkcji produkcyjnej,
2) funkcji baz, składów i handlu hurtowego,
3) funkcji powodujących wzmożony ruch pojazdów, 
Dla terenów wymienionych w ust. 2 i 3 ustala się:
a) w obrębie istniejącej zabudowy, wymóg nawiązania projektowanych budynków forma i skalą, do architektury otoczenia a także nawiązanie do istniejącej linii zabudowy,
b) wielkości nowych działek budowlanych - zgodnie z podanymi w rozdziale 4,
c) dopuszczalna wysokość nowych i rozbudowywanych budynków mieszkalnych i usługowych,z zastrzeżeniem lit.d i e - 2 kondygnacje plus użytkowe poddasze, nie więcej jednak niż równocześnie 12 m od średniego poziomu gruntu na obwodzie budynku do kalenicy głównych połaci dachu i 7,0 m od średniego poziomu gruntu na obwodzie budynku do okapu,
d) dla istniejących budynków wyższych niż określono w lit. c dopuszcza się utrzymanie dotychczasowej wysokości, a w wypadku zmiany geometrii dachu z płaskiego na dwu- lub wielospadowy dopuszcza się podwyższenie o nie więcej niż 2,0 m,
e) ograniczenia określone w lit. c i d nie dotyczą fragmentów budynków o rzucie nieprzekraczającym 35m2 i nie wyższych niż 1,5 wysokości zasadniczej części obiektu, stanowiących ich akcenty wysokościowe,
f) wysokość budynków gospodarczych, garaży - 1 kondygnacja, nie więcej jednak niż 6,0 m od średniego poziomu gruntu na obwodzie budynku do najwyższego punktu budynku,
g) geometria dachów: dachy o kącie nachylenia głównych połaci do 45 stopni o nachyleniu połaci w kierunku własnej działki,
h) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach poszczególnych własności nie wyższy niż 0,6z zastrzeżeniem lit. k,
i) górna granica udziału terenu zabudowanego w granicach poszczególnych własności dla nowej zabudowy - 40%, z zastrzeżeniem lit k,
j) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach poszczególnych własności - 25 %,
z zastrzeżeniem lit. k,
k) wskaźników określonych pod lit. h - nie stosuje się na działkach o powierzchni do 350 m2 oraz na zabudowanych działkach o większej powierzchni, jeżeli w wyniku rozbudowy bądź nadbudowy ogólna powierzchnia zabudowana lub kubatura obiektów w granicach działki zwiększy się nie więcej niż o 20%

Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia.

Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ w naszym biurze wynosi 3,69% ceny zakupu, jednak nie mniej niż 3000 zł brutto.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.

Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.

Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości.

Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami.
W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.

Liczniki wyświetleń oferty: całkowite: 164  ostatnie 30 dni: 17  ostatnie 7 dni: 3