Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości
dom
Nieruchomość: Działka sprzedaż  ID: 767  Kraj: Polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: Woźniki  Miejscowość: Kamienica
Poprzenia oferta 130 / 130 Brak kolejnych ofert

Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki

OFERTA ARCHIWALNA, NIEAKTUALNA

Cena: 89 000 zł

Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki1 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki2 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki3 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki4 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki5 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki6 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki7 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki8 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki9 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki10 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki11 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki12 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki13 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki14 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki15 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki16 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki17 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki18 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki19 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki20 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki21 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki22 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki23 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki24 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki25 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki26 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki27 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki28 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki29 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki30 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki1 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki2 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki3 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki4 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki5
Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki1 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki2 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki3 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki4 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamienica Działka budowlana 2000m2 - Kamienica gm. Woźniki5

Działka

Cena 89 000 zł
Cena za m2 45 zł
Powierzchnia 2 000 m2
Szerokość 20 m
Długość 99 m
Typ działki budowlana
Typ działki komercyjnej budownictwo
jednorodzinne
Przeznaczenie budownictwo
jednorodzinne
Kształt prostokąt
Droga dojazdowa asfaltowa
Typ ulicy spokojna
Ogrodzenie brak
Forma własności własność

Media

Woda miejska
Kanalizacja brak
Prąd do 100m
Prąd siła jest
Gaz brak

Opis ogólny

Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 2000m2 w kształcie prostokąta o wymiarach 20x98m usytuowana w miejscowości Kamienica. Działka położona w spokojnej i cichej okolicy. Działka sprzedawana jest w całości do 12 czerwca 2020, potem nastąpi jej podział.

Media: dostęp do miejskiego wodociągu i prądu. Przyłącz prądu w własnym zakresie, koszt uzależniony od mocy przyłącza.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Woźniki obszar działki oznaczony jako MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Tereny oznaczone na rysunkach symbolami MN przeznacza się pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z dopuszczeniem budynków bliźniaczych, usług i działalności nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska, a w istniejącej zabudowie zagrodowej możliwość modernizacji i rozbudowy oraz ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania
1) powierzchnia zabudowy nowych działek pod budynki wolnostojące nie mniejsza niż 500m2, szerokości minimum 15m, działek bliźniaczych odpowiednio 250m2 i 10m szerokości
2) ograniczenia zabudowy i utwardzenia terenu do 50% pow. działki, pozostały teren winien być wykorzystany na ogródek przydomowy i zieleń, powierzchnia biologicznie czynna minimum 50%
3) wysokość zabudowy maksymalnie do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze mieszkalne, wskaźnik intensywności zabudowy maksymalnie 0,5
4) poziom posadowienia parteru maksymalnie 100cm nad poziomem terenu
5) dachy symetryczne dwuspadowe o nachyleniu połaci 35- 45 z główną kalenicą usytuowaną równolegle do drogi z dopuszczeniem facjat i nadbudówek, dopuszcza się dachy naczółkowe i czterospadowe w przypadkach uzasadnionych proporcjami budynku, a także usytuowanych szczytami do drogi, gdy taka zabudowa nawiązuje do istniejącej zabudowy lub tworzy nowy skomponowany jednolity ciąg uliczny. Pokrycie dachówka lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorach czerwonym i brązowym
6) w przypadkach ścisłych luk budowlanych pomiędzy budynkami o płaskich dachach dopuszcza się możliwość zastosowania podobnych rozwiązań z wymogiem maksymalnego nawiązania do sąsiednich obiektów z uzasadnieniem na etapie projektowania, zestawieniem elewacji frontowej z elewacjami sąsiadujących budynków natomiast przy dobudowie w granicy do istniejącego budynku obowiązuje pełne dowiązanie się do elewacji frontowej istniejącego obiektu
7) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych obiektów od dróg i ulic publicznych w zalotności od rodzaju i klasy oraz nawiązania do istniejącej zabudowy waha się od 4 - 20m od granicy pasa drogowego, nie mniej niż 6,0 m od skraju jezdni, wymogi większych odległości określono na rysunku planu,
8) odległość budynków od granicy dróg wewnętrznych, ciągów pieszo - jezdnych i rowów melioracyjnych minimum 4,0m,
9) usytuowanie budynków winno być równolegle do istniejącego układu drogowego za wyjątkiem luk i uzupełnień ciągów istniejącej zabudowy skośnej
10) istnieje możliwość lokalizacji parterowych obiektów gospodarczych i garaży nawiązujących formą do budynku mieszkalnego i realizowanych zgodnie z przepisami szczegółowymi z dopuszczeniem usytuowania w granicy za zgodą sąsiada, w przypadku dobudowy należy się dostosować maksymalnie do obiektów sąsiednich
11)rozmieszczenie budynków, urządzeń i uzbrojenia na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi
12) tereny o szerokości 4 m, pod którymi przebiega istniejąca siec wodociągu wiejskiego i innych urządzeń sieciowych ogólnowiejskich jest wyłączona z zabudowy i musi być udostępniona w razie awarii
13) wymóg zabezpieczenia minimum dwóch miejsc postojowych na terenie działki
14) w przypadku prowadzenia działalności usługowej związanej z przyjmowaniem klientów wprowadza się wymóg dostępności kondygnacji usługowej przez osoby niepełnosprawne oraz realizacji miejsc postojowych w niezbędnej ilości minimum 2 stanowiska w obrębie działki od strony drogi publicznej
15) poziom hałasu na w/w terenie nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości progowych określonych w aktualnych przepisach szczegółowych
16) od strony dróg wojewódzkich i powiatowych kl. G i Z należy wprowadzać pasy zieleni izolacyjnej
17) rozbudowę obiektów inwentarskich w istniejących gospodarstwach ogranicza się do maks. 20 DJP

Odległości do:
- Lubliniec 19 km
- Częstochowa 37 km
- Myszków 36 km
- Tworóg 15 km
- Tarnowskie Góry 28 km
- Gliwice 43 km
- Bytom 37 km
- Katowice 50 km
- Opole 84 km
- Pyrzowice Port Lotniczy 33 km

Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia.

Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ w naszym biurze wynosi 3,69% ceny zakupu, jednak nie mniej niż 3000 zł brutto.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.

Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.

Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości.

Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami.
W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.

Liczniki wyświetleń oferty: całkowite: 24  ostatnie 30 dni: 24  ostatnie 7 dni: 7

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o ofertach, zapisz się do newslettera.Regulamin