Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości    •    biuro@bmc24.pl    •    (34) 319-71-06    42-286 Koszęcin    •    (34) 500-02-10    42-700 Lubliniec
Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości 
Nieruchomość: Działka sprzedaż  ID: 754  Kraj: Polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: Lubliniec  Miejscowość: Lubliniec

Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia

Cena: 380 000 zł

Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia1 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia2 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia3 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia4 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia5 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia6 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia7 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia8 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia9 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia10 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia11 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia12 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia13 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia14 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia15 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia16 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia17 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia18 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia19 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia20 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia21 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia22 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia23 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia1 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia2 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia3 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia4 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia5
Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia1 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia2 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia3 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia4 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka naprzeciw lasu Lubliniec Biała Kolonia5


Działka

Cena 380 000 zł
Cena za m2 200 zł
Powierzchnia 1 904 m2
Szerokość 44 m
Długość 44 m
Typ działki budowlana
Typ działki komercyjnej budownictwo
jednorodzinne
Przeznaczenie budownictwo
jednorodzinne
Kształt prostokąt
Droga dojazdowa asfaltowa
Typ ulicy lokalna
Ogrodzenie brak
Forma własności własność

Media

Woda w drodze
Kanalizacja miejska
Prąd do 100m
Prąd siła jest
Gaz jest

Dodatkowe zalety

Las jest

Opis ogólny

Na sprzedaż działka budowlana o pow. 1904m2 w wymiarze 44m x 44m, usytuowana przy asfaltowej ulicy Biała Kolonia w miejscowości Lubliniec.

Po drugiej stronie ulicu jest las i tak już pozostanie.

Na działce znajduje się kilka drzew,które można usunąć bez opłat ale trzeba złożyć wniosek w urzędzie miasta. Jeśli jest to dla kogoś problem, możemy się tym zająć przed transakcją sprzedaży. Wymagana w tej sytuacji będzie umowa przedwstępna.

Media: prąd, woda, gaz i kanalizacja w drodze

9. 1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN, 34MN, 35MN, 36MN, 37MN, 38MN, 39MN, 40MN, 41MN, 42MN, 43MN, 44MN, 45MN, 46MN, 47MN, 48MN, 49MN, 50MN, 51MN, 52MN, 53MN, 54MN, 55MN, 56MN, 57MN, 58MN, 59MN ustala się:1) przeznaczenie podstawowe zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) przeznaczenie dopuszczalne:a) usługi nieuciążliwe wbudowane w budynki mieszkalneb) zieleń i ogrody przydomowe,3) przeznaczenie uzupełniające:a) miejsca postojowe,b) dojścia i dojazdy,c) infrastruktura techniczna i telekomunikacyjna, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz. 6071d) garaże i budynki gospodarcze. Ustala się następujące zasady zabudowy i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania: 1) maksymalną powierzchnię zabudowy - 40% powierzchni działki budowlanej,2) minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 40% powierzchni działki budowlanej,
3) maksymalną intensywność zabudowy - 0,4,
4) minimalną intensywność zabudowy 0,05,
5) wysokość zabudowy:a) wysokość budynków mieszkalnych do 2 kondygnacji nadziemnych, łącznie z użytkowymi poddaszami, nie więcej niż 10,0 m,b) wysokość budynków gospodarczych i garaży 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 4,5 m;6) geometria dachu:a) dachy budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30o do 45o,b) dachy budynków gospodarczych i garaży dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30o do 45o, z dopuszczeniem dachów płaskich, o ile położone są w głębi działki za budynkiem funkcji podstawowej,c) pokrycia dachów - dachówką bądź materiałem podobnym, w kolorze ugru, brązu lub czerwieni; Dla wymienionych w 9 ust. 1 terenów obowiązują następujące ustalenia ogólne:

1) Nakazy:a) zapewnienie miejsc postojowych, zgodnie z potrzebami wynikającymi z przeznaczenia terenu, z prowadzonej działalności (min. 1 miejsce na 3 stanowiska pracy lub 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego) oraz z obsługi mieszkańców i obiektów (min 2 miejsca postojowe na 1 działkę),b) obowiązek wykończenia elewacji tynkami w kolorach w odcieniach beżu, żółci, zieleni i bieli oraz cegłą klinkierową lub materiałami podobnymi, z dopuszczeniem wykończenia elewacji drewnem lub kamieniem;2) Zakazy:a) lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska z wyjątkiem przedsięwzięć należących do zadań własnych gminy w zakresie infrastruktury technicznej;b) wprowadzanie nieoczyszczonych ścieków komunalnych i wód opadowych lub roztopowych do wód lub do ziemi,c) przekraczanie w granicach działki budowlanej ilości 2 miejsc postojowych realizowanych, jako garaże nadziemne w obiektach samodzielnych lub 3 miejsc postojowych, realizowanych jako garaże wbudowane zajmujące max. 30% kubatury obiektu,d) lokalizowanie wolnostojących obiektów usługowych i handlowych,e) wykańczanie elewacji blachą,f) zakaz zabudowy szeregowej.3) Dopuszczenia:a) dla istniejącej zabudowy przeznaczenia podstawowego: dopuszcza się trzecią kondygnację stanowiącą poddasze użytkowe, podwyższenie budynku przy nadbudowie istniejącej zabudowy, obejmującej zmianę konstrukcji dachu z płaskiego na dwuspadowy, nie więcej niż 12,0 m w najwyższym punkcie kalenicy, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz. 6071b) lokalizacja obiektów gospodarczych oraz garaży w granicach działki lub w odległości mniejszej niż 3 m od tych granic, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz przy zachowaniu wyznaczonych w Planie linii zabudowy,c) lokalizacja budynków mieszkaniowych bliźniaczych w granicach działki, przy zachowaniu wyznaczonych w Planie linii zabudowy,d) realizacja garaży blaszanych obudowanych lub tynkowanych;e) przeznaczenie parterów budynków mieszkalnych pod usługi nieuciążliwe stanowiące uzupełnienie i wzbogacenie przeznaczenia podstawowego nie zakłócające funkcji mieszkaniowych,

Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia.

Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ ustalane jest indywidualnie w naszym biurze.

Wynagrodzenia pośrednika i ceny transakcyjnej nie negocjujemy przez telefon , maila czy smsa.

Przy sprzedaży wszystkich naszych nieruchomości zawsze współpracujemy z innymi pośrednikami i biurami nieruchomości na zasadach ogólnie przyjętych w branży.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.

Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.

Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości.

Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami.
W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.

Liczniki wyświetleń oferty: całkowite: 364  ostatnie 30 dni: 15  ostatnie 7 dni: 4