Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości    •    biuro@bmc24.pl    •    (34) 319-71-06    42-286 Koszęcin    •    (34) 500-02-10    42-700 Lubliniec
Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości 
Nieruchomość: Działka sprzedaż  ID: 747  Kraj: Polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: Woźniki  Miejscowość: Woźniki  Dzielnica: Dyrdy

Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy

OFERTA ARCHIWALNA, NIEAKTUALNA

Cena: 35 000 zł

Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy1 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy2 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy3 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy4 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy5 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy6 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy7 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy8 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy9 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy10 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy11 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy12 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy13 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy14 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy15 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy16 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy17 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy18 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy19 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy20 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy21 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy22 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy1 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy2 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy3 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy4 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy5 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy6
Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy1 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy2 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy3 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy4 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy5 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 886m2 - Woźniki-Dyrdy6


Działka

Cena 35 000 zł
Cena za m2 40 zł
Powierzchnia 886 m2
Szerokość 29 m
Długość 35 m
Typ działki budowlana
Typ działki komercyjnej budownictwo
jednorodzinne
Przeznaczenie budownictwo
jednorodzinne
Kształt romb
Droga dojazdowa asfaltowa
Typ ulicy główna
Ogrodzenie brak
Forma własności własność

Media

Woda w drodze
Kanalizacja brak
Prąd do 100m
Gaz brak

Dodatkowe zalety

Otwarty teren jest

Opis ogólny

Na sprzedaż działka budowlana (oznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania - MN) o pow. 886m2 w kształcie rombu o wymiarach 28,5m x 28,7m x 35m x 9,2m x 18,5m, usytuowana w miejscowości Woźniki (Dyrdy ul. Asfaltowa). Dojazd do działki służebnością gruntową, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewidziany dojazd droga gminną.

Media:
- dostęp do prądu. Przyłącz prądu w własnym zakresie, koszt uzależniony od mocy przyłącza.
- woda - wskazana własna (studnia głębinowa)
- kanalizacja wskazana własna (szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków)

Działka w miejscowym planie zagospodarowania oznaczona jako MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

1. Tereny oznaczone MN przeznacza się pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z dopuszczeniem budynków bliźniaczych, usług i działalności nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska, a w istniejącej zabudowie zagrodowej możliwość modernizacji i rozbudowy oraz ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania 1) powierzchnia zabudowy nowych działek pod budynki wolnostojące nie mniejsza niS 500m2, szerokości minimum 15m, działek bliźniaczych odpowiednio 250m2 i 10m szerokości
2) ograniczenia zabudowy i utwardzenia terenu do 50% pow. działki, pozostały teren winien być wykorzystany na ogródek przydomowy i zieleń, powierzchnia biologicznie czynna minimum 50%
3) wysokość zabudowy maksymalnie do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze mieszkalne, wskaźnik intensywności zabudowy maksymalnie 0,5
4) poziom posadowienia parteru maksymalnie 100cm nad poziomem terenu
5) dachy symetryczne dwuspadowe o nachyleniu połaci 35- 45 z główną kalenicą usytuowaną równolegle do drogi z dopuszczeniem facjat i nadbudówek, dopuszcza się dachy naczółkowe i czterospadowe w przypadkach uzasadnionych proporcjami budynku, a także usytuowanych szczytami do drogi, gdy taka zabudowa nawiązuje do istniejącej zabudowy lub tworzy nowy skomponowany jednolity ciąg uliczny. Pokrycie dachówka lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorach czerwonym i brązowym
6) w przypadkach ścisłych luk budowlanych pomiędzy budynkami o płaskich dachach dopuszcza się możliwość zastosowania podobnych rozwiązań z wymogiem maksymalnego nawiązania do sąsiednich obiektów z uzasadnieniem na etapie projektowania, zestawieniem elewacji frontowej z elewacjami sąsiadujących budynków natomiast przy dobudowie w granicy do istniejącego budynku obowiązuje pełne dowiązanie się do elewacji frontowej istniejącego obiektu
7) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych obiektów od dróg i ulic publicznych w zalotności od rodzaju i klasy oraz nawiązania do istniejącej zabudowy waha się od 4 - 20m od granicy pasa drogowego, nie mniej niż 6,0 m od skraju jezdni, wymogi większych odległości określono na rysunku planu,
8) odległość budynków od granicy dróg wewnętrznych, ciągów pieszo - jezdnych i rowów melioracyjnych minimum 4,0m,
9) usytuowanie budynków winno być równolegle do istniejącego układu drogowego za wyjątkiem luk i uzupełnień ciągów istniejącej zabudowy skośnej
10) istnieje możliwość lokalizacji parterowych obiektów gospodarczych i garaży nawiązujących formą do budynku mieszkalnego i realizowanych zgodnie z przepisami szczegółowymi z dopuszczeniem usytuowania w granicy za zgodą sąsiada, w przypadku dobudowy należy się dostosować maksymalnie do obiektów sąsiednich
11) rozmieszczenie budynków, urządzeń i uzbrojenia na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi
12) tereny o szerokości 4 m, pod którymi przebiega istniejąca siec wodociągu wiejskiego i innych urządzeń sieciowych ogólnowiejskich jest wyłączona z zabudowy i musi być udostępniona w razie awarii
13) wymóg zabezpieczenia minimum dwóch miejsc postojowych na terenie działki
14) w przypadku prowadzenia działalności usługowej związanej z przyjmowaniem klientów wprowadza się wymóg dostępności kondygnacji usługowej przez osoby niepełnosprawne oraz realizacji miejsc postojowych w niezbędnej ilości minimum 2 stanowiska w obrębie działki od strony drogi publicznej
15) poziom hałasu na w/w terenie nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości progowych określonych w aktualnych przepisach szczegółowych
16) od strony dróg wojewódzkich i powiatowych kl. G i Z należy wprowadzać pasy zieleni izolacyjnej
17) rozbudowę obiektów inwentarskich w istniejących gospodarstwach ogranicza się do maks. 20 DJP

Odległości do: 
- Lubliniec 26 km 
- Częstochowa 34 km 
- Myszków 26 km 
- Tworóg 23 km 
- Tarnowskie Góry 22 km 
- Gliwice 50 km 
- Bytom 32 km 
- Katowice 54 km 
- Opole 87 km 
- Pyrzowice Port Lotniczy 26 km

Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia.

Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ w naszym biurze wynosi 3,69% ceny zakupu, jednak nie mniej niż 3000 zł brutto.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.

Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.

Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości.

Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami.
W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.

Liczniki wyświetleń oferty: całkowite: 263  ostatnie 30 dni: 3  ostatnie 7 dni: 0