Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości    •    biuro@bmc24.pl    •    (34) 319-71-06    42-286 Koszęcin    •    (34) 500-02-10    42-700 Lubliniec
Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości 
Nieruchomość: Działka sprzedaż  ID: 688  Kraj: Polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: Koszęcin  Miejscowość: Rusinowice

Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic

OFERTA ARCHIWALNA, NIEAKTUALNA

Cena: 69 000 zł

Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic1 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic2 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic3 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic4 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic5 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic6 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic7 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic8 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic9 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic10 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic11 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic12 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic13 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic14 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic15 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic16 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic17 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic18 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic19 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic20 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic21 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic22 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic23 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic24 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic1 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic2 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic3 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic4 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic5
Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic1 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic2 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic3 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic4 Nieruchomość Działka sprzedaż Rusinowice Działka w cichej i spokojnej okolicy Rusinowic5


Działka

Cena 69 000 zł
Cena za m2 68 zł
Powierzchnia 1 010 m2
Szerokość 26 m
Długość 39 m
Typ działki budowlana
Typ działki komercyjnej budownictwo
jednorodzinne
Przeznaczenie budownictwo
jednorodzinne
Kształt trapez
Droga dojazdowa inna
Typ ulicy spokojna
Forma własności własność

Media

Woda do 100m
Kanalizacja miejska
Prąd do 100m
Prąd siła jest
Gaz brak

Opis ogólny

Na sprzedaż działka budowlana o pow. 1010m2, w kształcie trapezu o wymiarze 26m szerokości i długości 37m oraz 40m, usytuowana w miejscowości Rusinowice.

Do działki prowadzi droga prywatna (działka jest sprzedawana wraz z udziałami w drodze).

Działka znajduje się blisko ośrodka rehabilitacyjnego.

Odległości do:
- Lubliniec 9 km
- Częstochowa 40 km
- Myszków 51 km
- Tworóg 25 km
- Tarnowskie Góry 43 km
- Gliwice 55 km
- Bytom 54 km
- Katowice 71 km
- Opole 70 km
- Pyrzowice Port Lotniczy 47 km

1. Tereny oznaczone na rysunkach symbolami MN przeznacza się pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej z dopuszczeniem budynków bliźniaczych, usług nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska, a dla istniejącej zabudowy zagrodowej możliwość adaptacji i modernizacji oraz ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) powierzchnia zabudowy nowych działek pod budynki wolnostojące nie mniejsza niż 500m2, szer. min.15m, działek bliźniaczych odpowiednio 250m2 i 10m szerokości
2) ograniczenia zabudowy i utwardzenia na nowych terenach do 50% pow. działki, pozostały teren winien być wykorzystany na ogródek przydomowy i zieleń, pow.
biologicznie czynna min. 50%, wskaźnik intensywności zabudowy maks.0,5
3) dla budynków mieszkalnych
a)przyjmuje sie wysokość do maks. dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze mieszkalne dopuszcza się w przypadku zmiany płaskiego dachu w budynkach I piętrowych na dach wysoki, wykorzystywanie poddasza na cele mieszkalne, pod warunkiem, że wysokość budynku od poziomu terenu do kalenicy nie przekroczy 12,0 m, z wyjątkiem nawiązania do wyższej sąsiedniej zabudowy
b)poziom posadowienia parteru maks. 100cm nad poziomem terenu
c)dachy symetrycznie dwuspadowe o z główną kalenicą usytuowaną równolegle do drogi znachyleniu połaci 35- 45 dopuszczeniem facjat i nadbudówek, dopuszcza się dachy naczółkowe i czterospadowe w przypadkach uzasadnionych proporcjami budynku a także usytuowanych szczytami do drogi, gdy taka zabudowa nawiązuje do istniejącej zabudowy lub tworzy nowy skomponowany jednolity ciąg uliczny,pokrycie dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorach czerwonym i brązowym
d)w przypadkach ścisłych luk budowlanych pomiędzy budynkami o płaskich dachach dopuszcza się możliwość zastosowania podobnych rozwiązań z wymogiem
maksymalnego nawiązania do sąsiednich obiektów z uzasadnieniem na etapie projektowania zestawienie elewacji frontowej z elewacjami sąsiadujących budynków, natomiast przy dobudowie,przebudowie i nadbudowie w granicy oraz realizacji zabudowy bliźniaczej obowiązuje zachowanie spójnej formy architektonicznej elewacji frontowej
4) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych obiektów od dróg i ulic publicznych w zależności od rodzaju i klasy oraz nawiązania do istniejącej zabudowy waha się od 4 - 20m od granicy pasa drogowego nie mniej niż 6,0m od skraju jezdni, wymogi minimalnych odległości ustalono w ust.14 17 i na rysunku planu
5) odległość budynków od granicy dróg wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych i rowów melioracyjnych min.4m
6) usytuowanie budynków winno być równoległe do istniejącego układu drogowego za wyjątkiem luk i uzupełnień ciągów istniejącej zabudowy skośnej
7) istnieje możliwość lokalizacji parterowych obiektów gospodarczych i garaży nawiązujących formą do budynku mieszkalnego i realizowanych zgodnie z przepisami
szczegółowymi z dopuszczeniem usytuowania w granicy za zgodą sąsiada, w przypadku dobudowy należy się dostosować maksymalnie do obiektów sąsiednich
8) rozmieszczenie budynków, urządzeń i uzbrojenia na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi
9) tereny o szerokości 6m,pod którymi przebiega istniejąca sieć wodociągu i inne ogolnowiejskie uzbrojenie, a także projektowane ciągi kanalizacyjne i odwodnienie, jest
wyłączony z zabudowy i musi być udostępniony w razie awarii
10) wymóg zabezpieczenia min. dwóch miejsc postojowych na terenie działki
11) w przypadku prowadzenia działalności usługowej związanej z przyjmowaniem klientów wprowadza się wymóg dostępności kondygnacji usługowej przez osoby
niepełnosprawne oraz realizacji miejsc postojowych w niezbędnej ilości min.2 stanowiska w obrębie działki od strony drogi publicznej.
12) poziom hałasu na w/w terenie nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości progowych określonych w przepisach szczególnych
13) obsługa komunikacji z istniejących i projektowanych dróg
14) od strony dróg wojewódzkich i powiatowych kl. Z należy wprowadzać pasy zieleni izolacyjnej
15) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach lokalizację sieci uzbrojenia zewnętrznego po uzyskaniu wymaganych uzgodnień

Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia.

Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ w naszym biurze wynosi 3,69% ceny zakupu, jednak nie mniej niż 3000 zł brutto.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.

Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.

Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości.

Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami.
W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.

Liczniki wyświetleń oferty: całkowite: 124  ostatnie 30 dni: 5  ostatnie 7 dni: 0