Nieruchomość: Działka sprzedaż ID: 459 Kraj: Polska Województwo: śląskie Powiat: lubliniecki Gmina: Koszęcin Miejscowość: Koszęcin

Działka budowlana blisko basenu w Koszęcinie

Cena: 145 000 zł

Nieruchomość Działka sprzedaż Koszęcin Działka budowlana blisko basenu w Koszęcinie1 Nieruchomość Działka sprzedaż Koszęcin Działka budowlana blisko basenu w Koszęcinie2 Nieruchomość Działka sprzedaż Koszęcin Działka budowlana blisko basenu w Koszęcinie3 Nieruchomość Działka sprzedaż Koszęcin Działka budowlana blisko basenu w Koszęcinie4 Nieruchomość Działka sprzedaż Koszęcin Działka budowlana blisko basenu w Koszęcinie5 Nieruchomość Działka sprzedaż Koszęcin Działka budowlana blisko basenu w Koszęcinie6 Nieruchomość Działka sprzedaż Koszęcin Działka budowlana blisko basenu w Koszęcinie7 Nieruchomość Działka sprzedaż Koszęcin Działka budowlana blisko basenu w Koszęcinie8 Nieruchomość Działka sprzedaż Koszęcin Działka budowlana blisko basenu w Koszęcinie9 Nieruchomość Działka sprzedaż Koszęcin Działka budowlana blisko basenu w Koszęcinie10 Nieruchomość Działka sprzedaż Koszęcin Działka budowlana blisko basenu w Koszęcinie11 Nieruchomość Działka sprzedaż Koszęcin Działka budowlana blisko basenu w Koszęcinie12 Nieruchomość Działka sprzedaż Koszęcin Działka budowlana blisko basenu w Koszęcinie13 Nieruchomość Działka sprzedaż Koszęcin Działka budowlana blisko basenu w Koszęcinie14 Nieruchomość Działka sprzedaż Koszęcin Działka budowlana blisko basenu w Koszęcinie15 Nieruchomość Działka sprzedaż Koszęcin Działka budowlana blisko basenu w Koszęcinie16 Nieruchomość Działka sprzedaż Koszęcin Działka budowlana blisko basenu w Koszęcinie17 Nieruchomość Działka sprzedaż Koszęcin Działka budowlana blisko basenu w Koszęcinie18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nieruchomość Działka sprzedaż Koszęcin Działka budowlana blisko basenu w Koszęcinie1 Nieruchomość Działka sprzedaż Koszęcin Działka budowlana blisko basenu w Koszęcinie2 Nieruchomość Działka sprzedaż Koszęcin Działka budowlana blisko basenu w Koszęcinie3 Nieruchomość Działka sprzedaż Koszęcin Działka budowlana blisko basenu w Koszęcinie4
Nieruchomość Działka sprzedaż Koszęcin Działka budowlana blisko basenu w Koszęcinie1 Nieruchomość Działka sprzedaż Koszęcin Działka budowlana blisko basenu w Koszęcinie2 Nieruchomość Działka sprzedaż Koszęcin Działka budowlana blisko basenu w Koszęcinie3 Nieruchomość Działka sprzedaż Koszęcin Działka budowlana blisko basenu w Koszęcinie4

Działka

Cena 145 000 zł
Cena za m2 95 zł
Powierzchnia 1 532 m2
Typ działki budowlana
Typ działki komercyjnej budownictwo
jednorodzinne
Przeznaczenie budownictwo
jednorodzinne
Kształt nieregularny
Droga dojazdowa asfaltowa
Typ ulicy spokojna
Forma własności własność

Media

Woda w drodze
Kanalizacja miejska
Prąd do 100m

Dodatkowe zalety

Las jest

Opis ogólny

Szukasz działki w ustronnym miejscu? mamy coś dla Ciebie.

Do sprzedania działka budowlana o pow. 1532 m2 w miejscowości Koszęcin bardzo blisko basenu (Ośrodka GOSIR) oraz lasu.

Dokładna lokalizacja zaznaczona na mapach Google na stronie internetowej naszego Biura BMC Nieruchomosci.

Nieruchomość składa się z dwóch działek o nieregularnym kształcie,
częściowo ogrodzona, znajduje się w okolicy zabudowy letniskowej.

Media w drodze - prąd, woda i kanalizacja.
Dojazd - asfaltowa droga gminna.

Tereny oznaczone na rysunkach symbolami MN przeznacza się pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej z dopuszczeniem budynków bliźniaczych, usług nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska, a dla istniejącej zabudowy zagrodowej możliwość adaptacji i modernizacji oraz ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) powierzchnia zabudowy nowych działek pod budynki wolnostojące nie mniejsza niż 500m2, szer. min.15m, działek bliźniaczych odpowiednio 250m2 i 10m szerokości 2) ograniczenia zabudowy i utwardzenia na nowych terenach do 50% pow. działki, pozostały teren winien być wykorzystany na ogródek przydomowy i zieleń, pow. biologicznie czynna min. 50%, wskaźnik intensywności zabudowy maks.0,5
3) dla budynków mieszkalnych
a)przyjmuje się wysokość do maks. dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze mieszkalne dopuszcza się w przypadku zmiany płaskiego dachu w budynkach I piętrowych na dach wysoki, wykorzystywanie poddasza na cele mieszkalne, pod warunkiem, że wysokość budynku od poziomu terenu do kalenicy nie przekroczy 12,0 m, z wyjątkiem nawiązania do wyższej sąsiedniej zabudowy
b)poziom posadowienia parteru maks. 100cm nad poziomem terenu
c)dachy z główną kalenicą symetrycznie dwuspadowe o nachyleniu połaci 35- 45 usytuowaną równolegle do drogi z dopuszczeniem facjat i nadbudówek, dopuszcza się dachy naczółkowe i czterospadowe w przypadkach uzasadnionych proporcjami budynku a także usytuowanych szczytami do drogi, gdy taka zabudowa nawiązuje do istniejącej zabudowy lub tworzy nowy skomponowany jednolity ciąg uliczny, pokrycie dachówką lub materiałami dachówko podobnymi w kolorach czerwonym i brązowym d)w przypadkach ścisłych luk budowlanych pomiędzy budynkami o płaskich dachach dopuszcza się możliwość zastosowania podobnych rozwiązań z wymogiem maksymalnego nawiązania do sąsiednich obiektów z uzasadnieniem na etapie projektowania zestawienie elewacji frontowej z elewacjami sąsiadujących budynków, natomiast przy dobudowie, przebudowie i nadbudowie w granicy oraz realizacji zabudowy bliźniaczej obowiązuje zachowanie spójnej formy architektonicznej elewacji frontowej
4) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych obiektów od dróg i ulic publicznych w zależności od rodzaju i klasy oraz nawiązania do istniejącej zabudowy waha się od 4 - 20m od granicy pasa drogowego nie mniej niż 6,0m od skraju jezdni, wymogi minimalnych odległości ustalono w ust.25 29 i na rysunku planu
5) odległość budynków od granicy dróg wewnętrznych ciągów pieszo - jezdnych i rowów melioracyjnych min. 4,0m
6) usytuowanie budynków winno być równoległe do istniejącego układu drogowego za wyjątkiem luk i uzupełnień ciągów istniejącej zabudowy skośnej
7) istnieje możliwość lokalizacji parterowych obiektów gospodarczych i garaży nawiązujących formą do budynku mieszkalnego i realizowanych zgodnie z przepisami szczegółowymi z dopuszczeniem usytuowania w granicy za zgodą sąsiada, w przypadku dobudowy należy się dostosować maksymalnie do obiektów sąsiednich
8) rozmieszczenie budynków, urządzeń i uzbrojenia na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi
9) teren o szerokości 6m , pod którymi przebiega istniejąca sieć wodociągu i inne ogólno wiejskie uzbrojenie, a także projektowane ciągi kanalizacyjne i odwodnienie, jest wyłączony z zabudowy i musi być udostępniony w razie awarii
10) wymóg zabezpieczenia min. dwóch miejsc postojowych na terenie działki
11) w przypadku prowadzenia działalności usługowej związanej z przyjmowaniem klientów wprowadza się wymóg dostępności kondygnacji usługowej przez osoby niepełnosprawne oraz realizacji miejsc postojowych w niezbędnej ilości min.2 stanowiska w obrębie działki od strony drogi publicznej.
12) poziom hałasu na w/w terenie nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości progowych określonych w przepisach szczególnych
13) obsługa komunikacji z istniejących i projektowanych dróg
14) od strony dróg wojewódzkich i powiatowych kl. Z należy wprowadzać pasy zieleni izolacyjnej
15) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach lokalizację sieci uzbrojenia zewnętrznego po uzyskaniu wymaganych uzgodnień

Odległości do:
- Lubliniec 12,5 km
- Częstochowa 30 km
- Myszków 40 km
- Tworóg 16 km
- Tarnowskie Góry 31 km
- Gliwice 46 km
- Bytom 43 km
- Katowice 61 km
- Opole 72 km
- Pyrzowice Port Lotniczy 37 km

Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia.

Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ ustalane jest indywidualnie w naszym biurze.

Wynagrodzenia pośrednika i ceny transakcyjnej nie negocjujemy przez telefon , maila czy smsa.

Przy sprzedaży wszystkich naszych nieruchomości zawsze współpracujemy z innymi pośrednikami i biurami nieruchomości na zasadach ogólnie przyjętych w branży.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.

Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.

Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości.

Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami.
W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.