Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości    •    biuro@bmc24.pl    •    (34) 319-71-06    42-286 Koszęcin    •    (34) 500-02-10    42-700 Lubliniec
Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości 
Nieruchomość: Działka sprzedaż  ID: 419  Kraj: Polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: Woźniki  Miejscowość: Kamieńskie Młyny

Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji

OFERTA ARCHIWALNA, NIEAKTUALNA

Cena: 105 000 zł

Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji1 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji2 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji3 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji4 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji5 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji6 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji7 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji8 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji9 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji10 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji11 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji12 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji13 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji14 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji15 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji16 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji17 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji18 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji19 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji20 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji21 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji22 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji23 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji24 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji25 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji26 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji27 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji28 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji29 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji30 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji31 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji32 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji33 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji34 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji35 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji36 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji37 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji38 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji39 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji40 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji41 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji42 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji43 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji44 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji45 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji1 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji2 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji3 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji4
Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji1 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji2 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji3 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamieńskie Młyny Duża działka budowlana w urokliwej lokalizacji4


Działka

Cena 105 000 zł
Cena za m2 44 zł
Powierzchnia 2 407 m2
Szerokość 44 m
Długość 63 m
Typ działki budowlana
Typ działki komercyjnej budownictwo
jednorodzinne
Przeznaczenie budownictwo
jednorodzinne
Kształt prostokąt
Droga dojazdowa asfaltowa
Typ ulicy lokalna
Ogrodzenie brak
Forma własności własność

Media

Woda miejska
Kanalizacja szambo
Prąd jest
Prąd siła jest
Gaz brak

Dodatkowe zalety

Otwarty teren jest
Las jest

Opis ogólny

Do sprzedania działka budowlana 2407 m2 w miejscowości Kamieńskie Młyny. 

W granicy prąd i woda. 

Kształt podobny do prostokąta o wymiarach 44m x 63 m. Za dojazd odpowiada droga asfaltowa o niskim natężeniu ruchu.

Powierzchnia 2390 m2 to za dużo dla Ciebie, ale lokalizacja Cię urzekła? Nie ma problemu, gdyż działka składa się z dwóch do siebie przyległych działek o powierzchniach 1250 m2 oraz 1140 m2, które można zakupić pojedyńczo:
1250 m2 w cenie 59 000, a 1140 m2 w cenie 55 000. 

7.Tereny oznaczone na rysunkach planu symbolami RM .
przeznacza się pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako funkcji uzupełniającej, agroturystyki i innych usług oraz działalności nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska i ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach nowo projektowane obiekty produkcji rolniczej czy zwierzęcej lokalizować na terenie rolnym przyległym do gospodarstwa poza tylnią granicą zabudowy
2) przy wprowadzeniu obiektów produkcji zwierzęcej powyżej 50 DJP w sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej wymagane jest wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej i uzgodnienia z władzami sanitarnymi i ochrony środowiska -,
3)lokalizacja obiektów produkcji zwierzęcej powyżej 240 DJP stanowiąca przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko konieczne jest wyprzedzające sporządzenie odpowiedniego raportu zgodnie z przepisami szczegółowymi do prawa ochrony środowiska
4)dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach przekształcenie upadających gospodarstw w zabudowę letniskową
5)dopuszcza się zmianę funkcji na działalność agroturystyczną
6) pozostałe ustalenia jak w ust. 1.

11. Tereny oznaczone na rysunkach planu symbolami U i UP:
przeznaczone są pod usługi handlowe, rzemieślnicze, gastronomię, administrację, banki, a na terenach oznaczonych "UP" dopuszcza się także lokalizację usług produkcyjnych i transportowych o małej uciążliwości dla otoczenia. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1)możliwość adaptacji, modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów i budowy nowych w granicach określonych terenów
2)dopuszcza się możliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej administracyjnej i socjalnej związanej z działalnością usługową
3) wysokość zabudowy do maks. dwóch kondygnacji, wymagane dachy wysokie o spadkach 35- 45 jak w zabudowie mieszkaniowej
4) niezbędne wydzielenie odpowiedniej liczby miejsc postojowych w zależności od liczby zatrudnionych i liczby obsługiwanych klientów
5) przy położeniu na obszarach stref ochrony konserwatorskich konieczność uzgodnienia z WKZ
6) wymóg wprowadzenia zieleni urządzonej
7) wprowadza się zakaz działalności mogącej znacząco oddziaływać na środowisko
Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia.

Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ w naszym biurze wynosi 3,69% ceny zakupu, jednak nie mniej niż 3000 zł brutto.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.

Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.

Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości.

Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami.
W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.

Liczniki wyświetleń oferty: całkowite: 236  ostatnie 30 dni: 1  ostatnie 7 dni: 1