Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości    •    biuro@bmc24.pl    •    (34) 319-71-06    42-286 Koszęcin    •    (34) 500-02-10    42-700 Lubliniec
Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości 
Nieruchomość: Działka sprzedaż  ID: 402  Kraj: Polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: Koszęcin  Miejscowość: Brusiek

Działka w spokojnej okolicy- miejscowość Brusiek

Cena: 95 000 zł

Nieruchomość Działka sprzedaż Brusiek Działka w spokojnej okolicy- miejscowość Brusiek1 Nieruchomość Działka sprzedaż Brusiek Działka w spokojnej okolicy- miejscowość Brusiek2 Nieruchomość Działka sprzedaż Brusiek Działka w spokojnej okolicy- miejscowość Brusiek3 Nieruchomość Działka sprzedaż Brusiek Działka w spokojnej okolicy- miejscowość Brusiek4 Nieruchomość Działka sprzedaż Brusiek Działka w spokojnej okolicy- miejscowość Brusiek5 Nieruchomość Działka sprzedaż Brusiek Działka w spokojnej okolicy- miejscowość Brusiek6 Nieruchomość Działka sprzedaż Brusiek Działka w spokojnej okolicy- miejscowość Brusiek7 Nieruchomość Działka sprzedaż Brusiek Działka w spokojnej okolicy- miejscowość Brusiek8 Nieruchomość Działka sprzedaż Brusiek Działka w spokojnej okolicy- miejscowość Brusiek9 Nieruchomość Działka sprzedaż Brusiek Działka w spokojnej okolicy- miejscowość Brusiek10 Nieruchomość Działka sprzedaż Brusiek Działka w spokojnej okolicy- miejscowość Brusiek11 Nieruchomość Działka sprzedaż Brusiek Działka w spokojnej okolicy- miejscowość Brusiek12 Nieruchomość Działka sprzedaż Brusiek Działka w spokojnej okolicy- miejscowość Brusiek13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nieruchomość Działka sprzedaż Brusiek Działka w spokojnej okolicy- miejscowość Brusiek1 Nieruchomość Działka sprzedaż Brusiek Działka w spokojnej okolicy- miejscowość Brusiek2 Nieruchomość Działka sprzedaż Brusiek Działka w spokojnej okolicy- miejscowość Brusiek3 Nieruchomość Działka sprzedaż Brusiek Działka w spokojnej okolicy- miejscowość Brusiek4 Nieruchomość Działka sprzedaż Brusiek Działka w spokojnej okolicy- miejscowość Brusiek5
Nieruchomość Działka sprzedaż Brusiek Działka w spokojnej okolicy- miejscowość Brusiek1 Nieruchomość Działka sprzedaż Brusiek Działka w spokojnej okolicy- miejscowość Brusiek2 Nieruchomość Działka sprzedaż Brusiek Działka w spokojnej okolicy- miejscowość Brusiek3 Nieruchomość Działka sprzedaż Brusiek Działka w spokojnej okolicy- miejscowość Brusiek4 Nieruchomość Działka sprzedaż Brusiek Działka w spokojnej okolicy- miejscowość Brusiek5


Działka

Cena 95 000 zł
Cena za m2 78 zł
Powierzchnia 1 221 m2
Typ działki budowlana
Typ działki komercyjnej budownictwo
jednorodzinne
Przeznaczenie budownictwo
jednorodzinne
Kształt kwadrat
Droga dojazdowa inna
Typ ulicy spokojna
Forma własności własność

Media

Woda miejska
Kanalizacja brak
Prąd do 100m
Gaz brak

Opis ogólny

Do sprzedania działka budowlano - letniskowa Całoroczna.
Blisko lasu w miejscowości Brusiek. Działka w kształcie prostokąta o wymiarach: 21m x 49m x 24m x 52m. Powierzchnia działki 1221 m2.

4. Tereny oznaczone na rysunkach planów symbolami UTL: przeznacza się pod rekreację, lokalizację zabudowy rekreacyjnej letniskowej i ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) powierzchnia nowo wydzielonych działek winna mieć minimum 800m2 , szer. min.15m
2) wysokość obiektów ogranicza się do parteru plus użytkowe poddasze, maks. 9 m do kalenicy
3) ograniczenie pow. zabudowy i utwardzenia terenu do maks. 30% pow. działki , pozostałe 70% winno stanowić powierzchnię biologicznie czynną, przy czym 25% winna to być zieleń wysoka, wskaźnik intensywności zabudowy maks. 0,3
4) obowiązuje maksymalna ochrona istniejącej zieleni wysokiej drzew i krzewów
5) pozostałe zasady jak w ust.1 za wyjątkiem ustaleń w podpunktach 3) d, 9), 11) i 14)
6) wyklucza się stosowanie ogrodzeń wysokich pełnych i stosowania paneli betonowych.

1) powierzchnia zabudowy nowych działek pod budynki wolnostojące nie mniejsza niż 500m2, szer. min.15m, działek bliźniaczych odpowiednio 250m2 i 10m szerokości
2) ograniczenia zabudowy i utwardzenia terenu do 50% pow. działki, pozostały teren winien być wykorzystany na ogródek przydomowy i zieleń, pow. biologicznie czynna min. 50%, wskaźnik intensywności zabudowy maks.0,5
3) dla budynków mieszkalnych
a) przyjmuje się wysokość do maks. dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze mieszkalne dopuszcza się w przypadku zmiany płaskiego dachu w budynkach I
piętrowych na dach wysoki, wykorzystywanie poddasza na cele mieszkalne, pod warunkiem, że wysokość budynku od poziomu terenu do kalenicy nie przekroczy 12,0 m
b) poziom posadowienia parteru maks. 100cm nad poziomem terenu
c) dachy z główną kalenicą symetrycznie dwuspadowe o nachyleniu połaci 35- 45 usytuowaną równolegle do drogi z dopuszczeniem facjat i nadbudówek, dopuszcza się dachy naczółkowe i czterospadowe w przypadkach uzasadnionych proporcjami budynku a także usytuowanych szczytami do drogi, gdy taka zabudowa nawiązuje
do istniejącej zabudowy lub tworzy nowy skomponowany jednolity ciąg uliczny, pokrycie dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorach czerwonym
i brązowym
4) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych obiektów od dróg i ulic publicznych w zależności od rodzaju i klasy oraz nawiązania do istniejącej zabudowy waha się od 4 - 20m od granicy pasa drogowego nie mniej niż 6,0m od skraju jezdni, wymogi minimalnych odległości ustalono w ust.12 15 i na rysunku planu
5) odległość budynków od granicy dróg wewnętrznych ciągów pieszo - jezdnych i rowów melioracyjnych min. 4,0m
6) usytuowanie budynków winno być równoległe do istniejącego układu drogowego za wyjątkiem luk i uzupełnień ciągów istniejącej zabudowy skośnej
7) istnieje możliwość lokalizacji parterowych obiektów gospodarczych i garaży nawiązujących formą do budynku mieszkalnego i realizowanych zgodnie z przepisami
szczegółowymi z dopuszczeniem usytuowania w granicy za zgodą sąsiada, w przypadku dobudowy należy się dostosować maksymalnie do obiektów sąsiednich
8) rozmieszczenie budynków, urządzeń i uzbrojenia na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi
10) wymóg zabezpieczenia min. dwóch miejsc postojowych na terenie działki
12) poziom hałasu na w/w terenie nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości progowych określonych w przepisach szczególnych
13) obsługa komunikacji z istniejących i projektowanych dróg
12) poziom hałasu na w/w terenie nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości progowych określonych w przepisach szczególnych
15) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach lokalizację sieci uzbrojenia zewnętrznego po uzyskaniu wymaganych uzgodnień

Odległości do:
- Lubliniec 19 km
- Częstochowa 36 km
- Myszków 43 km
- Tworóg 11 km
- Tarnowskie Góry 24 km
- Gliwice 39 km
- Bytom 37 km
- Katowice 54 km
- Opole 74 km
- Pyrzowice Port Lotniczy 37 km

Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia.

Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ ustalane jest indywidualnie w naszym biurze.

Wynagrodzenia pośrednika i ceny transakcyjnej nie negocjujemy przez telefon , maila czy smsa.

Przy sprzedaży wszystkich naszych nieruchomości zawsze współpracujemy z innymi pośrednikami i biurami nieruchomości na zasadach ogólnie przyjętych w branży.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.

Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.

Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości.

Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami.
W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.

Liczniki wyświetleń oferty: całkowite: 385  ostatnie 30 dni: 37  ostatnie 7 dni: 7