Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości    •    biuro@bmc24.pl    •    (34) 319-71-06    42-286 Koszęcin    •    (34) 500-02-10    42-700 Lubliniec
Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości 
Nieruchomość: Działka sprzedaż  ID: 271  Kraj: Polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: Boronów  Miejscowość: Boronów

Działka rolno - budowlana w Boronowie

Cena: 95 000 zł

Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie1 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie2 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie3 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie4 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie5 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie6 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie7 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie8 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie9 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie10 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie11 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie12 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie13 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie14 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie15 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie16 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie17 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie18 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie19 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie20 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie21 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie22 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie23 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie24 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie25 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie26 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie27 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie28 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie29 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie30 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie31 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie32 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie33 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie34 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie35 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie36 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie37 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie38 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie39 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie40 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie41 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie1 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie2 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie3 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie4
Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie1 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie2 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie3 Nieruchomość Działka sprzedaż Boronów Działka rolno - budowlana w Boronowie4


Działka

Cena 95 000 zł
Cena za m2 12 zł
Powierzchnia 7 722 m2
Szerokość 49 m
Długość 200 m
Typ działki budowlana
Typ działki komercyjnej budownictwo
jednorodzinne
Przeznaczenie budownictwo
jednorodzinne
Kształt prostokąt
Droga dojazdowa kostka
Typ ulicy lokalna
Ogrodzenie brak
Forma własności własność

Media

Woda do 100m
Kanalizacja miejska
Prąd do 100m
Prąd siła jest
Gaz brak

Dodatkowe zalety

Otwarty teren jest
Las jest

Opis ogólny

Na sprzedaż działka (łąki) o powierzchni 7722m2 (w tym 14 arów jest przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, oraz gratis 413m2 stanowią drogi dojazdowe) znajdująca się w miejscowości Boronów.

Dokładna lokalizacja zaznaczona na mapach Google na stronie internetowej naszego Biura BMC Nieruchomosci.

Media takie jak woda, kanalizacja czy prąd są dostępne w drodze biegnącej niedaleko.

12. Ustalenia planu dla terenów o symbolach od 1MN do 93MN:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu;
2) Dopuszczone przeznaczenia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym: usługi o powierzchni wynikającej z obowiązujących przepisów prawa budowlanego;
3) Nakazy:
a) wysokość zabudowy nie stanowiącej budynków gospodarczych lub garaży do 3 kondygnacji i do 10 metrów,przy czym trzecia kondygnacja tylko jako poddasze użytkowe,
b) wysokość zabudowy dla budynków gospodarczych i garaży do 2 kondygnacji i do 5 metrów,
c) procent powierzchni biologicznie czynnej od 50%,
d) procent zabudowy do 30%,
e) minimalna intensywność zabudowy: 0,01,
f) maksymalna intensywność zabudowy: 0,5,
g) geometria dachów:- w budynkach mieszkalnych: dwu- lub wielospadowe o nachyleniu od 25o do 45o, z dopuszczeniem dachów płaskich,
- w pozostałych obiektach, w tym w garażach: łukowe, płaskie, jedno-, dwu- lub wielospadowe, nie przekraczające 25o,
h) obowiązujące wskaźniki miejsc parkingowych:
- dla przeznaczenia podstawowego lokalizacja w granicach działki budowlanej co najmniej 1 miejsca parkingowego lub garażu dla 1 lokalu mieszkalnego,
- dla przeznaczenia dopuszczonego lokalizacja w granicach działki budowlanej co najmniej 1 miejsca
parkingowego lub garażu dla każdych rozpoczętych 30 m powierzchni użytkowych podstawowych,i) minimalna nowa działka budowlana winna spełniać wymóg minimalnej szerokości oraz minimalnejpowierzchni:
- dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej: co najmniej 18 m i co najmniej 800 m2,
- dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej odpowiednio: co najmniej 10m i co najmniej 600 m;
4) Zakazy:
a) realizacji dopuszczonego przeznaczenia w odrębnym budynku,
b) realizacji na działce boksów garażowych lub stanowisk postojowych o powierzchni zabudowy większej niżpowierzchnia zabudowy budynkiem lub budynkami mieszkalnymi;
5) Dopuszczenie:
a) utrzymania istniejących wolnostojących obiektów usługowych z możliwością przebudowy i rozbudowy,
b) realizacji mieszkalnictwa zbiorowego domów dla seniorów w terenie oznaczonym symbolem 31MN.
c) upraw szklarniowych w terenie o symbolu 24MN

26. Ustalenia planu dla terenów o symbolach od 1ZN do 71ZN:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: tereny zadrzewień, zakrzewień, zieleni przywodnej i nieurządzonej, w tym zieleni izolacyjnej, dolesienia na gruntach rolnych i nieużytkach wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu;
2) Nakazy:
a) utrzymania istniejącej zieleni śródpolnej i przywodnej,
b) nowych zalesień nieużytków oraz innych gruntów nadających się pod zalesienia zgodnie z wymogami przepisów o lasach,
c) utrzymania i ochrony istniejącego ukształtowania terenu,
d) zagwarantowania dostępności dla obsługi technicznej wód powierzchniowych;
3) Zakaz lokalizacji budynków i budowli;
4) Dopuszczenia:
a) założeń wodnych, zbiorników małej retencji,
b) realizacji nowych zadrzewień i dolesień,
c) tras turystycznych pieszych i rowerowych, ścieżek dydaktycznych, miejsc widokowych, dróg wewnętrznych.

Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia.

Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ ustalane jest indywidualnie w naszym biurze.

Wynagrodzenia pośrednika i ceny transakcyjnej nie negocjujemy przez telefon , maila czy smsa.

Przy sprzedaży wszystkich naszych nieruchomości zawsze współpracujemy z innymi pośrednikami i biurami nieruchomości na zasadach ogólnie przyjętych w branży.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.

Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.

Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości.

Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami.
W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.

Liczniki wyświetleń oferty: całkowite: 427  ostatnie 30 dni: 43  ostatnie 7 dni: 16