Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości    •    biuro@bmc24.pl    •    (34) 319-71-06    42-286 Koszęcin    •    (34) 500-02-10    42-700 Lubliniec
Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości 
Nieruchomość: Działka sprzedaż  ID: 246  Kraj: Polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: Herby  Miejscowość: Herby

Do wydzielenia działka 600m2 - Herby 90zł/m2

OFERTA ARCHIWALNA, NIEAKTUALNA

Cena: 65 000 zł

Nieruchomość Działka sprzedaż Herby Do wydzielenia działka 600m2 - Herby 90zł/m21 Nieruchomość Działka sprzedaż Herby Do wydzielenia działka 600m2 - Herby 90zł/m22 Nieruchomość Działka sprzedaż Herby Do wydzielenia działka 600m2 - Herby 90zł/m23 Nieruchomość Działka sprzedaż Herby Do wydzielenia działka 600m2 - Herby 90zł/m24 Nieruchomość Działka sprzedaż Herby Do wydzielenia działka 600m2 - Herby 90zł/m25 Nieruchomość Działka sprzedaż Herby Do wydzielenia działka 600m2 - Herby 90zł/m26
1 2 3 4 5 6
Nieruchomość Działka sprzedaż Herby Do wydzielenia działka 600m2 - Herby 90zł/m21 Nieruchomość Działka sprzedaż Herby Do wydzielenia działka 600m2 - Herby 90zł/m22 Nieruchomość Działka sprzedaż Herby Do wydzielenia działka 600m2 - Herby 90zł/m23
Nieruchomość Działka sprzedaż Herby Do wydzielenia działka 600m2 - Herby 90zł/m21 Nieruchomość Działka sprzedaż Herby Do wydzielenia działka 600m2 - Herby 90zł/m22 Nieruchomość Działka sprzedaż Herby Do wydzielenia działka 600m2 - Herby 90zł/m23


Działka

Cena 65 000 zł
Cena za m2 108 zł
Powierzchnia 600 m2
Szerokość 20 m
Długość 30 m
Typ działki budowlana
Typ działki komercyjnej budownictwo
jednorodzinne
Przeznaczenie budownictwo
jednorodzinne
Kształt prostokąt
Droga dojazdowa asfaltowa
Typ ulicy lokalna
Ogrodzenie siatka
Forma własności własność

Media

Woda miejska
Kanalizacja miejska
Prąd jest
Gaz jest

Opis ogólny

Do wydzielenia działka budowlana o pow. 600m2 prostokątna w wymiarze 20m x 30m, w miejscowości Herby przy ul. Mickiewicza.

Dokładna lokalizacja zaznaczona na mapach Google na stronie internetowej naszego Biura BMC Nieruchomosci.

Media dostępne przy działce: prąd, woda i kanalizacja.

UCHWAŁA NR XXV/224/05 RADY GMINY W HERBACH z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Herby 

Tereny oznaczona na rysunkach symbolami MN 
przeznacza się pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z dopuszczeniem budynków bliźniaczych, usługi działalności nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska, a dla istniejącej zabudowy zagrodowej możliwość adaptacji i modernizacji oraz ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) powierzchnia zabudowy nowych działek pod budynki wolnostojące nie mniejsza na 500m2 szerokości, min.15 m, działek bliźniaczych odpowiednio 250m2 i  10m szerokości 
2) ograniczenia zabudowy utwardzenia terenu do 50% pow działki pozostały teren winen być wykorzystany na ogródek przydomowy i zieleń, pow. biologicznie czynna min 50%. wskaźnik intensywności zabudowy maks.0.5
3) wysokość nowej zabudowy do maks. dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze mieszkanie dopuszcza się w przypadku zmiany płaskiego dachu w budynkach 1 piętrowych na dach wysoki, wykorzystywanie poddasza na cele mieszkalne, pod warunkiem, ze wysokość budynku od poziomu terenu da kalenicy nie przekroczy 11,0 m
4) poziom posadowienia parteru maks. 100cm nad poziomem terenu 
5) dachy symetrycznie dwuspadowe o nachyleniu połaci 35- 45 z główna kalenica usytuowana równolegle do drogi z dopuszczeniem facjat i nadbudówek, dopuszcza się dachy naczółkowe i czterospadowe w przypadkach uzasadnionych proporcjami budynku a także usytuowanych szczytami do drogi, gdy taka zabudowa nawiązuje do istniejącej zabudowy lub tworzy nowy skomponowany jednolity ciąg uliczny, pokrycie dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorach czerwonym i brązowym 6) w przypadkach ścisłych luk budowlanych pomiędzy budynkami o płaskich dachach dopuszcza się możliwości zastosowania podobnych rozwiązań z wymogiem maksymalnego nawiązania do sąsiednich obiektów z uzasadnieniem na etapie projektowania zestawienie elewacji frontowej z elewacjami sąsiadujących budynków, natomiast przy dobudowie w granicy do istniejącego budynku obowiązuje pełne dowiązanie się do elewacji frontowej istniejącego obiektu 
7) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych obiektów od dróg i ulic publicznych w zależności od rodzaju i klasy oraz nawiązania do istniejącej zabudowy waha się od 4-20m od granicy pasa drogowego nie mniej niż 6,0m od skraju jezdni, wymogi minimalnych odległości ustalono w ust 34 - 40 i na rysunku planu 
8) odległość budynków od granicy dróg wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych i rowów melioracyjnych min. 4.0m
9) usytuowanie budynków winno być równolegle do istniejącego układu drogowego za wyjątkiem luk i uzupełnień ciągów istniejącej zabudowy skośnej 
10) istnieje możliwość lokalizacji parterowych obiektów gospodarczych i garaży nawiązujących forma do budynku mieszkalnego i realizowanych zgodnie z przepisami szczególnymi z dopuszczeniem usytuowania w granicy za zgoda sąsiada, w przypadku dobudowy należy się dostosować maksymalnie do obiektów sąsiednich 
11) rozmieszczenie budynków, urządzeń i uzbrojenia na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi 
12) tereny o szerokości 6m pod którymi przebiega istniejąca sieć wodociągu wiejskiego i innych urządzeń sieciowych ogólnowiejskich jest wyłączona z zabudowy i musi być udostępniona w razie UEME 
13) wymóg zabezpieczenia min. dwóch miejsc postojowych na terenie działki 
14) w przypadku prowadzenia działalności usługowej związanej z przyjmowaniem klientów wprowadza się wymóg dostępności kondygnacji usługowej przez osoby niepełnosprawne oraz realizacji miejsc postojowych w niezbędnej ilości min 2 stanowiska w obrębie działki od strony drogi publicznej. 
15) poziom hałasu na w/w terenie nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości progowych określonych w przepisach szczególnych 
16) obsługa komunikacji z istniejących i projektowanych dróg 
17) od strony drogi krajowej, dróg wojewódzkich i powiatowych kl. Z należy wprowadzać pasy zieleni izolacyjnej

4. Tereny oznaczone na rysunkach planu symbolem MN2: Przeznacza się pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i bliźniaczej z dopuszczeniem usług i działalności nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska na w istniejącej zabudowie zagrodowej możliwość adaptacji i rozbudowy bez zwiększenia uciążliwości oraz możliwością realizacji obiektów mieszkalnych, dla których ustala się: 
Zasady zabudowy i zagospodarowania jak w ust. 1 Dopuszcza się także obsługę komunikacyjną zabudowy usytuowanej w drugiej linii poprzez przejazdy i drogi wewnętrzne nie określone na rysunku planu pod warunkiem, że: szerokość ich wyniesie min. 5m i inwestor uzyska prawnie zgodę właściciela terenu.

Odległości do:
- Lubliniec 17 km
- Częstochowa 19 km
- Myszków 44 km
- Tworóg 33 km
- Tarnowskie Góry 40 km
- Gliwice 61 km
- Bytom 50 km
- Katowice 61 km
- Opole 74 km
- Pyrzowice Port Lotniczy 43 km

Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia.

Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ w naszym biurze wynosi 3,69% ceny zakupu, jednak nie mniej niż 3000 zł brutto.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.

Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.

Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości.

Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami.
W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.

Liczniki wyświetleń oferty: całkowite: 123  ostatnie 30 dni: 0  ostatnie 7 dni: 0