Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości    •    biuro@bmc24.pl    •    (34) 319-71-06    42-286 Koszęcin    •    (34) 500-02-10    42-700 Lubliniec
Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości 
Nieruchomość: Dom sprzedaż  ID: 625  Kraj: Polska  Województwo: śląskie  Powiat: kłobucki  Gmina: Przystajń  Miejscowość: Kamińsko

Budynek na domek letniskowy Kamińsko

Cena: 69 000 zł

Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko1 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko2 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko3 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko4 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko5 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko6 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko7 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko8 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko9 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko10 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko11 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko12 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko13 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko14 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko15 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko16 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko17 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko18 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko19 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko20 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko21 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko22 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko23 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko24 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko25 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko26 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko27 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko28 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko29 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko30 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko31 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko32 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko33 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko34 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko35 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko1 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko2 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko3 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko4 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko5
Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko1 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko2 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko3 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko4 Nieruchomość Dom sprzedaż Kamińsko Budynek na domek letniskowy Kamińsko5


Dom

Cena 69 000 zł
Cena za m2 879 zł
Powierzchnia domu 78,5 m2
Powierzchnia mieszkania 78,5 m2
Liczba pokoi 2
Rok budowy 1970 r
Rynek wtórny
Forma własności własność
Przeznaczenie rekreacyjny
Typ zabudowy wolnostojący
Stan budynku do remontu
Material budowy pustak
Technologia wykonania murowana
Elewacja tynk
Typ ścian tynk wapienny
Typ podłogi lastrico
Typ dachu papa
Typ okien antywłamaniowe
Typ ogrzewania inne

Działka

Powierzchnia 612 m2
Długość 30 m
Szerokość 20 m
Kształt prostokąt
Droga dojazdowa asfaltowa
Miejca parkingowe 8

Media

Woda miejska
Kanalizacja szambo
Prąd jest
Prąd siła jest
Gaz brak
Liczba lini telefonicznych 1

Dodatkowe zalety

Garaż wolnostojący
Biuro jest
Klimatyzacja jest
Las jest
Alarm jest

Opis ogólny

Na sprzedaż budynek wolnostojący w miejscowości Kamińsko, o powierzchni 78,5 m2, składający się z pomieszczenia głównego- sklepu oraz zaplecza z pomieszczeniem sanitarnym, usytuowany na działce nr 221/1 o pow. 612m2 w wymiarze 20m x 31m.

Przed obiektem znajduje się parking na około 8-10 miejsc parkingowych. Obiekt z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, idealnie nadaje się pod sklep, bar lub inny punkt usługowo handlowy.

Bezpośrednie sąsiedztwo lasów obfitujących w zwierzynę oraz grzyby i jagody oraz czyste powietrze, nadaje temu miejscu specyficzny klimat przyciągając latem turystów, spacerowiczów oraz grzybiarzy. 

Na przyłączonym do budynku dużym zadaszonym tarasie, o długości 11 m i szeroki na 4,2 m, można wystawić stoliki dla gości i klientów.

Media:
- Woda miejska
- Prąd miejski, siła
- Kanalizacja- szambo 2000m3
- Komin z możliwością podłączenia pieca

Wyposażenie
- Monitoring- 4 kamery monitorujące
- 1 linia telefoniczna
- Wentylacja i klimatyzacja
- Alarm

Budynek z lat 70 w kształcie prostokąta 9m /8,70 m, o murowanej konstrukcji- materiał pustak, ocieplony jest styropianem 5 cm.
Do budynku prowadzą niskie schody wraz z podjazdem dla wózków.
Od strony ulicy znajduje się również duże okno witrynowe  3,15/ 2,30 m. Zarówno drzwi wejściowe jak i witryna zabezpieczone są kratą antywłamaniową.
Dach wyłożony papą około 5 lat temu, instalacja elektryczna również wymieniana była w tamtym okresie.

Budynek podzielony na dwa pomieszczenia, sklep oraz zaplecze:

Sklep
8,6 m na 5,55 m z witryną. Podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi, na ścianach tynk, sufit wyłożony panelami PCV. Oświetlenie jarzeniowe, dodatkowa umywalka z ciepłą wodą z podgrzewacza elektrycznego. W pomieszczeniu znajduje się również drożny komin do którego z łatwością można podłączyć piecyk do ogrzewania.

Zaplecze
to pomieszczenie 2,8/ 8,6 m i wysokie na 3 m idealnie spełnia się jako magazyn lub biuro. Podłoga częściowo wyłożona płytkami ceramicznymi, częściowo wykładziną PCV, zaopatrzona w duży zlewozmywak. Obok wydzielone jest pomieszczenie z toaletą i umywalką.

Dobudowany do obiektu taras wyłożony kostką Bauma, zadaszony dachem spadzistym o konstrukcji drewnianej idealnie komponuje się z drewnianymi barierkami i otaczającym go lasem. Taras otwarty, przestrzenny, 11/4,2 m szerokości i wysoki na 4 m w najwyższym punkcie przyciąga możliwością odpoczynku lub dłuższego zatrzymania się w tym urokliwym miejscu.

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RM,MN,U ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zabudowa usługowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
a) zachowuje się istniejącą zabudowę,
b) dopuszcza się przekształcenie lub uzupełnienie istniejącego zagospodarowania i zabudowy terenu zgodnie z jego przeznaczeniem,
c) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,
d) lokalizacja nowej zabudowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków i budowli służących produkcji rolniczej dopuszczona wyłącznie w głębi działek budowlanych,
e) wyklucza się prowadzenie produkcji zwierzęcej powyżej 10 DJP,
f) lokalizacja zabudowy w stosunku do linii rozgraniczających dróg, zgodnie linią zabudowy określoną na rysunku planu, z uwzględnieniem jego skali;
4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
a) obsługa komunikacyjna z przylegających dróg publicznych i wewnętrznych,
b) w granicach terenu dopuszcza się lokalizację nie wyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych;
5) wskaźniki zagospodarowania terenów i zasady kształtowania zabudowy:
a) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:
- maksymalna 1,2,
- minimalna - 0,1,
b) powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 0,4,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 30 %,
d) maksymalna wysokość zabudowy i gabaryty obiektów: - wysokość budynków mieszkalnych w kalenicy głównej - do 11 m, - wysokość pozostałych budynków i wiat w kalenicy głównej do 10 m, - wysokość innych obiektów budowlanych - do 12 m;
e) geometria dachów: - na budynkach mieszkalnych dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 15o do 45o, - dachy na pozostałych budynkach dwuspadowe i wielospadowe, z dopuszczeniem dachów jednospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do 45o,
f) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych 800 m;
6) w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują ustalenia 9 pkt 1.

Odległości:
- przystanek PKS 5 m
- najbliższe zabudowania po drugiej stronie
- ulicy najbliższy sklep 6 km
- Lubliniec 30 km
- Częstochowa 44 km
- Myszków 79 km
- Tworóg 46 km
- Tarnowskie Góry 61 km
- Gliwice 84 km
- Bytom 74 km
- Katowice 89 km
- Opole 69 km
- Pyrzowice Port Lotniczy 80 km

Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia.

Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ w naszym biurze wynosi 3,69% ceny zakupu, jednak nie mniej niż 3000 zł brutto.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.

Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.

Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości.

Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami.
W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.

Liczniki wyświetleń oferty: całkowite: 654  ostatnie 30 dni: 48  ostatnie 7 dni: 11