Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości    •    biuro@bmc24.pl    •    (34) 319-71-06    42-286 Koszęcin    •    (34) 500-02-10    42-700 Lubliniec
Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości 
Nieruchomość: Dom sprzedaż  ID: 250  Kraj: Polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: Herby  Miejscowość: Herby
Brak poprzednich ofert 1 / 13 Następna oferta

Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach

Cena: 159 000 zł

Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach1 Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach2 Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach3 Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach4 Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach5 Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach6 Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach7 Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach8 Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach9 Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach10 Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach11 Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach12 Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach13 Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach14 Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach15 Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach16 Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach17 Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach18 Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach19 Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach20 Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach1 Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach2 Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach3 Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach4 Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach5
Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach1 Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach2 Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach3 Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach4 Nieruchomość Dom sprzedaż Herby Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach5


Dom

Cena 159 000 zł
Cena za m2 1 371 zł
Powierzchnia domu 116 m2
Powierzchnia mieszkania 109 m2
Powierzchnia użytkowa 116 m2
Powierzchnia zabudowy 120 m2
Powierzchnia salonu 19 m2
Liczba pokoi 5
Liczba sypialni 3
Rok budowy 1950 r
Rynek wtórny
Forma własności własność
Przeznaczenie mieszkalny
Typ zabudowy bliźniak
Stan budynku do remontu
Standard słaby
Material budowy cegła
Technologia wykonania murowana
Elewacja tynk
Typ ścian tynk wapienny
Typ podłogi PCV
Typ dachu blacha
Typ okien PCV
Typ ogrzewania co. z własnej kotłowni

Działka

Powierzchnia 782 m2
Długość 35 m
Szerokość 25 m
Kształt nieregularny
Droga dojazdowa asfaltowa

Media

Woda miejska
Kanalizacja miejska
Prąd jest
Prąd siła jest
Gaz w działce
Internet inne
Liczba lini telefonicznych 1

Dodatkowe zalety

Garaż inny
Piwnica brak
Poddasze jest
Las jest

Opis ogólny

Do sprzedania dom- bliźniak przy głównej drodze DK46 w Miejscowości Herby. Ze względu na położenie oraz wejście od strony drogi budynek może być również przeznaczony pod działalność gospodarczą.

Dokładna lokalizacja zaznaczona jest na mapach Google na stronie internetowej naszego Biura BMC Nieruchomości.

W skład nieruchomości wchodzi:
- lokal z wejściem od strony frontowej (około 20m2),
- część mieszkalna, w której znajdują się: 3 pokoje, kuchnia, kotłownia i łazienka.

Działka planowo będzie dopiero wydzielana- oferta obejmuje jej przednią część wraz z budynkiem.
Budynki gospodarcze widoczne na rzutach są w trakcie rozbiórki.

Media: prąd, woda (miejska), kanalizacja (miejska), natomiast gaz jest dostępny na działce.

Miejscowość Herby położona jest
-32 km od Dobrodzienia,
-15 km od Lublińca,
-42 km od Tarnowskich Gór,
-20 km od Częstochowy.

UCHWAŁA NR XXV/224/05 RADY GMINY W HERBACH z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Herby
Tereny oznaczona na rysunkach symbolami MN
przeznacza się pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z dopuszczeniem budynków bliźniaczych, usługi działalności nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska, a dla istniejącej zabudowy zagrodowej możliwość adaptacji i modernizacji oraz ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) powierzchnia zabudowy nowych działek pod budynki wolnostojące nie mniejsza na 500m2 szerokości, min.15 m, działek bliźniaczych odpowiednio 250m2 i 10m szerokości
2) ograniczenia zabudowy utwardzenia terenu do 50% pow. działki pozostały teren winen być wykorzystany na ogródek przydomowy i zieleń, pow. biologicznie czynna min 50%. wskaźnik intensywności zabudowy maks.0.5
3) wysokość nowej zabudowy do maks. dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze mieszkanie dopuszcza się w przypadku zmiany płaskiego dachu w budynkach 1 piętrowych na dach wysoki, wykorzystywanie poddasza na cele mieszkalne, pod warunkiem, ze wysokość budynku od poziomu terenu da kalenicy nie przekroczy 11,0 m
4) poziom posadowienia parteru maks. 100cm nad poziomem terenu
5) dachy symetrycznie dwuspadowe o nachyleniu połaci 35- 45 z główna kalenica usytuowana równolegle do drogi z dopuszczeniem facjat i nadbudówek, dopuszcza się dachy naczółkowe i czterospadowe w przypadkach uzasadnionych proporcjami budynku a także usytuowanych szczytami do drogi, gdy taka zabudowa nawiązuje do istniejącej zabudowy lub tworzy nowy skomponowany jednolity ciąg uliczny, pokrycie dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorach czerwonym i brązowym 6) w przypadkach ścisłych luk budowlanych pomiędzy budynkami o płaskich dachach dopuszcza się możliwości zastosowania podobnych rozwiązań z wymogiem maksymalnego nawiązania do sąsiednich obiektów z uzasadnieniem na etapie projektowania zestawienie elewacji frontowej z elewacjami sąsiadujących budynków, natomiast przy dobudowie w granicy do istniejącego budynku obowiązuje pełne dowiązanie się do elewacji frontowej istniejącego obiektu
7) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych obiektów od dróg i ulic publicznych w zależności od rodzaju i klasy oraz nawiązania do istniejącej zabudowy waha się od 4-20m od granicy pasa drogowego nie mniej niż 6,0m od skraju jezdni, wymogi minimalnych odległości ustalono w ust 34 - 40 i na rysunku planu
8) odległość budynków od granicy dróg wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych i rowów melioracyjnych min. 4.0m
9) usytuowanie budynków winno być równolegle do istniejącego układu drogowego za wyjątkiem luk i uzupełnień ciągów istniejącej zabudowy skośnej
10) istnieje możliwość lokalizacji parterowych obiektów gospodarczych i garaży nawiązujących forma do budynku mieszkalnego i realizowanych zgodnie z przepisami szczególnymi z dopuszczeniem usytuowania w granicy za zgoda sąsiada, w przypadku dobudowy należy się dostosować maksymalnie do obiektów sąsiednich
11) rozmieszczenie budynków, urządzeń i uzbrojenia na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi
12) tereny o szerokości 6m pod którymi przebiega istniejąca sieć wodociągu wiejskiego i innych urządzeń sieciowych ogólnowiejskich jest wyłączona z zabudowy i musi być udostępniona w razie UEME
13) wymóg zabezpieczenia min. dwóch miejsc postojowych na terenie działki
14) w przypadku prowadzenia działalności usługowej związanej z przyjmowaniem klientów wprowadza się wymóg dostępności kondygnacji usługowej przez osoby niepełnosprawne oraz realizacji miejsc postojowych w niezbędnej ilości min 2 stanowiska w obrębie działki od strony drogi publicznej.
15) poziom hałasu na w/w terenie nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości progowych określonych w przepisach szczególnych
16) obsługa komunikacji z istniejących i projektowanych dróg
17) od strony drogi krajowej, dróg wojewódzkich i powiatowych kl. Z należy wprowadzać pasy zieleni izolacyjnej

4. Tereny oznaczone na rysunkach planu symbolem MN2: Przeznacza się pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i bliźniaczej z dopuszczeniem usług i działalności nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska na w istniejącej zabudowie zagrodowej możliwość adaptacji i rozbudowy bez zwiększenia uciążliwości oraz możliwością realizacji obiektów mieszkalnych, dla których ustala się:
Zasady zabudowy i zagospodarowania jak w ust. 1 Dopuszcza się także obsługę komunikacyjną zabudowy usytuowanej w drugiej linii poprzez przejazdy i drogi wewnętrzne nie określone na rysunku planu pod warunkiem, że: szerokość ich wyniesie min. 5m i inwestor uzyska prawnie zgodę właściciela terenu.

Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia.

Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ ustalane jest indywidualnie w naszym biurze.

Wynagrodzenia pośrednika i ceny transakcyjnej nie negocjujemy przez telefon , maila czy smsa.

Przy sprzedaży wszystkich naszych nieruchomości zawsze współpracujemy z innymi pośrednikami i biurami nieruchomości na zasadach ogólnie przyjętych w branży.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.

Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.

Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości.

Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami.
W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.

Liczniki wyświetleń oferty: całkowite: 790  ostatnie 30 dni: 27  ostatnie 7 dni: 4