Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości    •    biuro@bmc24.pl    •    (34) 319-71-06    42-286 Koszęcin    •    (34) 500-02-10    42-700 Lubliniec
Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości 
Biuro za usługę pośrednictwa w kupnie nieruchomości pobiera prowizję w wysokości 3,69 % ceny kupna, lecz nie mniej niż 3000 zł brutto.
*Przypominamy, że ceny nieruchomości można negocjować, natomiast prowizja dla Biura Nieruchomości nie jest negocjowana przy pierwszej transakcji.

Proces kupna

Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami:

Art. 179 a "Pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami."

Art. 179 b "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:

1. nabycia lub zbycia praw do nieruchomości;
2. nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
3. najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części;
4. innych niż określone w pkt 1-36, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub ich części.

Art.180.3. Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

Proces Kupna nieruchomości w naszym biurze:

1. Zaufaj nam.

Zaufaj nam tak, jak zaufali właściciele nieruchomości oddając je w nasze ręce. Informacje z „trzeciej ręki” są często nieprawdziwe bądź znacznie odbiegają od rzeczywistości. Nasze Biuro dysponuje informacjami z pierwszej ręki, wiarygodną dokumentacją, aktualnymi księgami wieczystymi, aktami, mapami i rejestrami, na podstawie których określamy stan prawny nieruchomości.

2. Wyrażenie zainteresowania ofertą przez Klienta.

Im prędzej tym lepiej! Im szybciej dasz znać, że jesteś zainteresowany nieruchomością, tym większe są szanse, że dostaniesz to, czego oczekujesz. Ofertę możemy zarezerwować dla Ciebie, umówić się z Tobą lub przesłać informacje na maila. Zadzwoń, wyślij smsa, maila lub przyjdź do naszego Biura. Po podpisaniu umowy pośrednictwa kupna przygotujemy dla Ciebie komplet szczegółowych informacji o nieruchomości, która Cię interesuje. Pospiesz się, by nikt Cię nie ubiegł i nie wykupił Twojego wymarzonego domu, mieszkania czy działki.

3. Nie negocjujemy ceny przez telefon.
Jeżeli podana cena nieruchomości odbiega od Twoich oczekiwań, zaproponuj swoją cenę. Nie rób tego przy pierwszej rozmowie telefonicznej. Obejrzyj nieruchomość, zajrzyj w każdy kąt, zapoznaj się z nią. Dopiero po okazaniu nieruchomości możemy rozmawiać o negocjacjach.

4. Umowa Pośrednictwa w Kupnie Nieruchomości.

Pamiętaj, że dopiero po podpisaniu umowy pośrednictwa możemy zapoznać Cię z danymi osobowymi właścicieli, szczegółami nieruchomości, Księgą Wieczystą, podatkami, czy mapami. Możliwość udzielania takich informacji reguluje prawo i jasno określa, że konieczna jest podstawa by takie informacje Ci przekazać. W umowie pośrednictwa kupna znajduje się oświadczenie dotyczące danych osobowych jak również informacja, że nie jesteś w żaden sposób zobowiązany do kupienia nieruchomości.
Umowa pośrednictwa kupna jest umową świadczenia usług. Jest to umowa rezultatu a nie działania. Szereg usług to dążenie do zaspokojenia Twoich oczekiwań. Nie płacisz nic za oglądanie nieruchomości, za przygotowanie oferty, za czas jaki przeznaczamy dla Ciebie. Nasza w tym głowa, by znaleźć dla Ciebie zadowalający produkt. Jeśli go nie kupisz- nie zarobimy. Jeśli zdecydujesz się na kupno- przy sprzedaży Biuro pobiera ustaloną wcześniej prowizję.

5. Nie podpisujemy umów poza siedzibą firmy.

Zgodnie z polityką naszej firmy, umowy podpisywane są z Klientami wyłącznie w siedzibie naszego Biura w Koszęcinie, ul. Korfantego 14.
Posiadamy bardzo wygodny system prezentowania ofert i w 7 przypadkach na 10, po zbadaniu potrzeb i pokazaniu nieruchomości spełniających wymagania, finalnie Klient wybiera zupełnie inną nieruchomość do obejrzenia w terenie. Taka forma współpracy pozwala naszym Klientom zaoszczędzić dużo czasu, energii, paliwa i emocji, poprzez odpowiednie dopasowanie nieruchomości do ich wymagań i potrzeb.
Natomiast Klientów, którzy nie mogą, nie chcą, nie mają ochoty lub możliwości przyjechać najpierw do naszego Biura, odsyłam do zapoznania się z punktem 12 poniżej.

6. Okazanie nieruchomości

– Pracownik Biura po wcześniejszym umówieniu się z Kupującym, dokonuje prezentacji nieruchomości w terenie. Przy okazaniu nieruchomości następuje podpisanie dokumentu „Okazanie nieruchomości”, będącym potwierdzeniem dla Sprzedającego, że Kupujący oglądał nieruchomość lub oferta została mu przedstawiona przez nasze Biuro oraz, że podejmujemy czynności zmierzające do sprzedaży nieruchomości, co musimy wykazać przed jej właścicielem.
Dokument ”Okazanie nieruchomości” jest formalnością niezobowiązującą Kupującego do jakichkolwiek dalszych czynności, jest jedynie potwierdzeniem, że taka oferta została mu przedstawiona. Jest również potwierdzeniem wykonanej pracy Agenta, który musi wykazać, że był w terenie z Klientem.

7. Jeśli klient po okazaniu nieruchomości, nie jest nią zainteresowany,

Wyszukujemy dla niego inne, podobne i w podobnej cenie nieruchomości. W umowie pośrednictwa kupna jest określony charakter nieruchomości jaki interesuje Klienta. Biuro tak długo szuka, aż znajdzie dla Ciebie satysfakcjonujący produkt. Umowa jest podpisywana na czas nieokreślony i w każdej chwili możesz zrezygnować z dalszych poszukiwań.

8. Jeśli klient po okazaniu nieruchomości, jest nią dalej zainteresowany,

Następuje podpisanie Deklaracji Kupna. Tym dokumentem Klient rezerwuje wyłącznie dla siebie nieruchomość. Nie ma możliwości sprzedania jej innej osobie. W tym dokumencie zawarta jest informacja, że chcesz kupić wybraną nieruchomość. Na tym etapie również pobierane jest przez nas 50% naszego wynagrodzenia za wykonaną pracę, czyli za znalezienie nieruchomości, którą chcesz kupić. Jeżeli po dokonaniu ww. wpłaty nie dojdzie do zawarcia umowy z winy Sprzedającego pośrednik zwróci Zamawiającemu otrzymane od niego wynagrodzenie. W żadnym innym przypadku Zamawiającemu nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
W dniu zawarcia umowy sprzedaży Pośrednik otrzyma od Zamawiającego pozostałą część wynagrodzenia.

9. Gdy Klient zdecyduje się na zakup, ustalamy wszystkie szczegóły takie jak:

- cena, 
- forma 
- zapłaty, 
- termin realizacji, 
- ustalane są szczegóły odnośnie ceny czy terminu finalizacji transakcji, 
- informacja o ewentualnej umowie przedwstępnej. 
Spotykamy się z właścicielem nieruchomości, dopracowujemy szczegóły, sprawdzamy raz jeszcze dokumentację, odpowiadamy na wszystkie Twoje pytania i informujemy Cię o wszystkich aspektach związanych z nieruchomością.
Wszystkie ustalenia wpisywane są w „Protokół Uzgodnień Kupujący-Sprzedający”.

10. Podpisanie umowy przedwstępnej to jeden z etapów zakupu nieruchomości,

Nie zawsze jest konieczność podpisania takiego dokumentu. Jeżeli bierzesz kredyt w banku tytułem kupna nieruchomości, bank wymaga dostarczenia umowy przedwstępnej. Również Sprzedający może zażądać takiej formy zabezpieczenia jeśli termin finalizacji jest odległy. Zazwyczaj kupujący uiszcza na rzecz Sprzedającego zadatek, jako zabezpieczenie przed odstąpieniem od umowy. Zadatek zalicza się na poczet ceny nieruchomości. W razie niewykonania warunków umowy przez Kupującego, Sprzedawca może bez wyznaczenia dodatkowego terminu od umowy odstąpić i zadatek otrzymany od Kupującego zatrzymać. W sytuacji niewykonania warunków umowy przez Sprzedawcę, zwróci on Kupującemu zadatek w podwójnej wysokości.

11. Podpisanie notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości u notariusza.

Notariusza wybiera Kupujący, ponieważ to On opłaca notariusza i podatek za nieruchomość. Pomagamy wybrać najtańszą i dogodną opcję. Przygotowanie dokumentów może potrwać do 14 dni. Współpracujemy z Kancelariami Notarialnymi w Lublińcu i Oleśnie. To my zajmujemy się znalezieniem wolnego, wskazanego terminu, ustaleniem godziny spotkania i dostarczeniem dokumentacji. Zawsze towarzyszymy Ci przy finalizacji transakcji u notariusza w celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa transakcji, nie pozostawiamy swoich Klientów samych, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Pamiętaj, aby mieć ważny dowód osobisty, to jest jeden z warunków dokonania transakcji kupna-sprzedaży. Przy finalizacji Kupujący dokonuje zapłaty końcowej kwoty sprzedaży na rzecz Sprzedającego w formie gotówkowej lub przelewem oraz wypłaca nam pozostałą część wynagrodzenia.

12. W przypadku chęci obejrzenia naszej nieruchomości, a braku chęci/ czasu/ możliwości podpisania Umowy Pośrednictwa w Kupnie w siedzibie naszego biura, klient zainteresowany musi uregulować z góry opłatę zależną od dnia tygodnia:

- poniedziałek - piątek: 61,50 zł brutto,
- sobota: 123 zł brutto,
- niedziela: 246 zł brutto.
Opłata ta w przypadku późniejszego zakupu wliczana jest w prowizję dla naszego Biura.
W przypadku niezaksięgowania przelewu, spotkanie z osobą bez chęci podpisania Umowy Pośrednictwa w Kupnie - nie dojdzie do skutku.

Dane do przelewu:
Opłata tytułem Wizytacja na nieruchomości w........................ dnia................. .
Nr konta w ING Bank Śląski:
87 1050 1155 1000 0092 4359 2368
Adam Binkowski Masters Consulting
ul. Korfantego 14
42-286 Koszęcin