Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości    •    biuro@bmc24.pl    •    (34) 319-71-06    42-286 Koszęcin    •    (34) 500-02-10    42-700 Lubliniec
Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości 
Biuro za usługę pośrednictwa w kupnie nieruchomości pobiera prowizję w wysokości 3,69 % ceny kupna, lecz nie mniej niż 3000 zł brutto.
*Przypominamy, że ceny nieruchomości można negocjować, natomiast prowizja dla Biura Nieruchomości nie jest negocjowana przy pierwszej transakcji.

Opłaty Kupujących

Opłatą za usługi naszego Biura jest prowizja w wysokości 3,69% brutto (3% netto +VAT) od ceny sprzedaży nieruchomości, jednak nie mniej niż 3000 zł brutto płatne przez Kupującego na rzecz Biura. Opłata obejmuje czynności zmierzające do kupna nieruchomości jak również obecność, pomoc i doradztwo naszego Biura u notariusza przy podpisywaniu aktu notarialnego, celem zapewnienia maksimum bezpieczeństwa transakcji.

Opłata jest pobierana od Kupującego w każdym przypadku z wyjątkiem ofert, w których zaznaczono, że Kupujący nie płaci prowizji.

Opłata dla Biura podzielona jest na 2 etapy:

1.   50 % przy podpisaniu Deklaracji Kupna, jako opłatę za rezerwację oferty i przystąpienie do kolejnych czynności związanych z finalizacją transakcji. Kupującemu nie przysługuje zwrot tej opłaty w przypadku rezygnacji, natomiast jeżeli po dokonaniu ww. wpłaty nie dojdzie do zawarcia umowy z winy Sprzedającego pośrednik zwróci Kupującemu otrzymane od niego wynagrodzenie.

2.    Najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego Pośrednik otrzyma od Kupującego pozostałą część (50 %) wynagrodzenia. Wszelkie dodatkowe usługi następujące po podpisaniu aktu, np. pomoc w zgłoszeniu nowego właściciela nieruchomości w gazowni lub u dostawcy energii, nie wchodzą w skład usługi pośrednictwa. Opłaty za dodatkowe usługi są ustalane indywidualnie.

Opłaty notarialne obliczane są w sposób indywidualny dla każdej transakcji i mogą wynosić do 5% wartości transakcji. W celu obliczenia dokładnych kosztów transakcyjnych prosimy o kontakt z Biurem.

Nasze Biuro współpracuje z kilkoma kancelariami notarialnymi, gdzie jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu najniższą cenę i najdogodniejszy termin.